NRK Meny
Normal

Landbruksministeren til NRLs landmøte: – Viktig med sanksjoner overfor de som ikke har redusert

– Det vil ikke være rettferdig overfor de som har redusert reintallet, hvis de som ikke har gjort jobben slipper unna, sa landbruksminister Sylvi Listhaug da Norske Reindriftssamers Landsforbunds landsmøtet startet i dag.

NRLs landsmøte 2015

NRL samlet til landsmøte 2015

Foto: Piera Balto/NRK

Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) er nå samlet til landsmøte i Stjørdal, og Listhaug hadde innledning til deltakerne på landsmøtet. I fjor hadde landbruksdepartementet sendt statssekretær til møtet, men i år prioriterte ministeren selv å komme.

– Jeg synes det er viktig som øverste ansvarlige politisk for denne næringen å være tilstede og treffe næringen, få innspill og høre om hva dere er opptatt av, sier Sylvi Listhaug.

– Bare vinnere om vi greier å redusere

Landbruksminister Sylvi Listhaug

Landbruksminister Sylvi Listhaug taler til NRLs landsmøte

Foto: Piera Balto/NRK

Listhaug talte blant annet om reintallstilpasningen, og sanksjoner overfor de som ikke har redusert reintallet.

– Reintallstilpasningen har vært det store temaet nå lenge, både blant politkerne, media og i næringa. Det er tre vinnere hvis vi greier å få til det som vi har satt som mål. For det første får vi en næring som i større grad kommer til å tjene godt økonomisk på det. For det andre fører det til at dyrene får det bedre. For det tredje er det kjempebra for forbrukerne, som vil ha mer reinkjøtt. Det er bare vinnere om vi greier å få til det.

Treårs-perioden som Reindriftsstyret satt for gjennomføring av reintallsreduksjonen er nå over.

– Fylkesmennen behandler nå siidaandelinnehaveres melding og resultatet på hvor langt vi har kommet vil komme i løpet av sommeren. Jeg forventer at alle som har fått beskjed om å redusere har redusert, men hvis det ikke har skjedd, så forventer jeg at Reindriftsstyret raskt fastsetter sanksjoner overfor de siidaandelslederne som ikke har gjort jobben. Det er nødvendig, det er viktig, og det er viktig fordi vi må ha en rettferdig behandling. Det vil ikke være rettferdig overfor de som har redusert, hvis de som ikke har gjort jobben slipper unna.

Her kan du lese flere saker om reintallstilpasningen (samleside):

Arbeider med stortingsmelding om reindrift

Listhaug nevnte også den kommende stortingsmeldingen om reindrift.

– Jeg har registrert at det er stor interesse rundt den stortingsmeldingen som vi nå skal utarbeide, og jeg er glad for at dette møtet også skal diskutere innholdet i den. Vi har startet arbeidet og målet er å presentere en næringsrettet melding som kan være en veiviser til hvordan vi skal legge opp løpet videre for denne næringen.

Hun sier at det må være et samspill mellom økologisk, økonomisk og kulturell bærekraftig næring, og det vil bli drøftet i meldingen.

– I meldingen vil vi se på de ulike utfordringene i de ulike områdene i landet. Her vil vi ha dialog med NRL og Sametinget, og kontaktmøte med de seks reinbeiteområdene, slik at de kan komme med innspill til meldingen.

Roste fantastiske produkter

Listhaug benyttet også muligheten til å rose reindriftsnæringen for fantastiske produkter de produserer.

– Den norske befolkningen har i økende grad fått opp om ikke øynene, så i hvertfall munnen, for hvilke fantastiske produkter som reindrifta produserer. Det er noe av det beste kjøttet som er å få tak i. Jeg mener man har gjort mye bra i næringa de siste årene ved å utnytte potensialet og utvikle nye og veldige gode produkter, men jeg er helt sikker på at her er det enda mer å gjøre.

Hun fortalte om at hun i et selskap nylig ble servert reinskank, og det var det beste kjøttet hun har spist i hele sitt liv.

– Det smeltet på tunga. Overraskelsen var stor når jeg fikk vite at veldig mye av det kjøttet brukes til å produsere Joika-kaker. Ved å utnytte det på andre måter, så er jeg helt sikker på at man kan få økt inntjening og brakt et nytt produkt til norske forbrukere, som man vil sette stor pris på.