Kaller landbruksministeren maktsyk

Lederen i Norske Reindriftssamers Landsforbund, Ellinor Marita Jåma, mener Sylvi Listhaug burde invitert til dialog med næringen i stedet for å bøtelegge reineiere.

Ellinor Marita Jåma

Lederen i Norske Reindriftssamers Landsforbund, Ellinor Marita Jåma reagerer på trusler om massive bøter.

Foto: NRK / NRK

Fredag skal reindriftslederen møte statsminister Erna Solberg.

Der vil hun ta opp trusselen om de massive bøtene en rekke reineiere har fått tilsendt fra landbruksdepartementet. Det er for mange rein i forhold til beitemark, og Sylvi Listhaug krever nedslakting.

– Jeg mener man må stoppe opp litt nå, og se på konsekvensene. I stedet for å være maktsjuk, burde man komme i dialog med næringa igjen og forsøke å løse dette til beste for alle parter, sier lederen i Norske Reindriftssamers Landsforbund, Ellinor Marita Jåma.

LES OGSÅ: Truer med millionbot for å få Mikkel Mathis til å slakte reinen sin

Risikerer 973.047 kroner i bot

28-åringen Mikkel Mathis M. Eira fra Kautokeino er en av mange reineiere som trues med bøter fordi han har flere rein enn det myndighetene har bestemt.

– Hvis jeg ikke reduserer antallet rein kan jeg få 973.047 kroner i bot. Det var budskapet i brevet. Hyggelig var det ikke, fortalte Mikkel Mathis M. Eira til NRK på onsdag.

Tvangsmulktene varierer mellom 10.000 kroner og 140.000 kroner per måned. Disse løper helt til eierne har slaktet dyrene.

– For meg er det viktig å si at de som nå ikke følger opp og gjør det som er pålagt, så kommer det til å merkes på lommeboka, sier landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) til NRK.

Kommentaren får reindriftslederen til å reagere.

– Med de uttalelsene landbruksministeren har kommet med i dag, blir dette med reindriften i Vest-Finnmark et veldig viktig tema, sier Jåma foran fredagens møte.

Reinflokk i Kautokeino

Det har vært en sterk økning i antall rein i Vest-Finnmark de siste årene.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Uenige om årsaken

I Vest-Finnmark har antall rein økt de siste fem årene. Men hvorfor mange av reinsdyrene er så avmagrede når de kommer til slakteriet, er et spørsmål det strides om.

Sylvi Listhaug mener reineierne har fått altfor store flokker, og at beitene ikke tåler så mange dyr som det er nå.

Jåma hevder på sin side at Listhaug står for en politikk som legger beslag på beitearealer.

– Da sier det seg selv at det blir for mange rein i forhold til beitegrunnlaget. Det er på høy tid at landbruksministeren ser dette i sammenheng. Areal til industri og næring går på bekostning av reindriften.

– Overkjører distriktene

Lederen i Norske Reindriftssamers Landsforbund reagerer på fremgangsmåten.

– De fleste er enig i at reintallet må ned. Det er måten Landbruksdepartementet har håndtert denne situasjonen på som gjør dette fullstendig galt. Man har overkjørt distriktene som er berørt i denne sammenhengen, mener Ellinor Marita Jåma.

Hun erkjenner at bøtenivået er fastsatt i reindriftsloven, men synes likevel at departementet burde holdt an litt. Hun mener ungdom blir hardest rammet.

– Det er et paradoks at ungdom i etableringsfasen det ene året får tilskudd til å bygge opp reindriften for å kunne leve av det, for neste år å måtte redusere det de har brukt tid og penger på å bygge opp.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger