– Viktig med historiske bevis

Det er viktig med de nye bevisene som forteller hvordan reindriftssamene i sør slet, sier historieforsker.

Bilde

Hverdag i Tjerålia, ca. 1893. Paul Johnsen poserer med sin familie utenfor gammen. På dette tidspunktet er dette de eneste igjen med reindrift som næring i Gåebrien sijte. Foto: Fra boka

Foto: Fra boka

Arkeolog og samisk historieforsker Inger Zahrisson mener det er veldig viktig med det nye bevismaterialet som forteller historien om hvordan sørsamiske reindriftsutøvere slet på begynnelsen av 1900-tallet.

– Det viser jo enda tydeligere overgrep når man tvinger samene å betale erstatninger for påståtte skader, ofte er det jo deres egne gamle boplasser, sier Zahrisson.

Bøndene krevde så stor erstatning fra sørsamene for beitearealer at reineiere levde i fattigdom, eller ble tvunget til å slutte. Dette kommer fram i Sverre Fjellheim sin nye historiske bok «Gåebrien sijte – en sameby i Rørostraktene».

Utgangspunktet er en kiste som Fjellheim overtok da han bodde på Snåsa. Han fikk ikke fred da han forsto hva kisten inneholdt, nemlig spennende dokumenter fra en periode som kanskje var den vanskeligste og mest dramatiske for reindrifta i distriktet.

I kisten lå det blant annet brev som samene i Gåebrien Sjite i Røros-området skrev på 1800- og 1900-tallet, forteller han.


Disse dokumentene finnes ikke i noen offentlige arkiver, kun i Fjellheims bok, og altså i denne kisten. Historieforskeren er glad for at det er kommet opp konkrete bevis om reindriftas tilstand i sørsamiske områder på 1900-tallet.

– All slik konkret informasjon er veldig bra, for det går rett inn i hjertet på folk, sier Inger Zahrisson.

Hør saken her: