– Språket er viktigst for identiteten

Det pitesamiske senteret Duoddara Ráfe jobber nå intenst for å revitalisere det pitesamiske språket i Norge. Ny ordbok lanseres om en måned.

Lennart Ranberg

Lennart Ranberg er styreleder for det pitesamiske senteret Duoddara Ráfe. Nå jobber styret intenst for å ta tilbake det pitesamiskespråket i Norge. Nå er det ingen som snakker pitesamisk i Norge, men mange forstår en del. Nå skal språket bli et levende språk igjen, det lover styrelederen.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

I årevis har det vært snakk om at det pitesamiske språket i Norge er i ferd med å dø ut. Dette er noe det pitesamiske senteret «Duoddara Ráfe» i Beiarn ikke kan godta.

Styreleder for Duoddare Ráfe, Lennart Ranberg, forteller at styret for det pitesamiske senteret har tatt tak i dette, og nå er de i full gang med å ta språket tilbake.

Snakkes på svensk side

Den gamle lensmannsgården i Beiarn som er blitt pitesamisk senter

Pitesamisk senter Duoddare Ráfe

Foto: Harrieth Aira/NRK

Pitesamisk er fremdeles et levende språk på svensk side i Arjeplog området. Derfor vil det pitesamiske senteret samarbeide med pitesamene på svensk side. De jobber sammen for å revitalisere det pitesamiske språket i Norge. Styreleder Lennart Ranberg sier de ikke kan godta at språket bare dør ut.

Ranberg forteller at det nå skal etableres et samisk språksenter i Bodø, og det blir da midt i det pitesamiske området. Derfor er han sikker på at de skal klare å berge det utdøende språket.

– Samarbeidet med pitesamene på svensk side av grensen er viktig, for der er pitesamisk fremdeles et levende språk.

Lanserer ny ordbok

«Pitesamisk senter Duoddare Ráfe», har fått støtte fra det norske Sametinget for å utarbeide en ordbok for pitesamene. Sametingene i Sverige og Norge har forståelse for dette språkrevitaliseringarbeidet, derfor tror styreleder Ranberg at de skal lykkes med revitaliseringen av det pitesamiskespråket i Norge.

Nå ser de fram til 3. oktober, da lanseres den nye pitesamiskeordboka i Arjeplog i Sverige.