– Samisk viktig for Kåfjord

Etatsleder for oppvekst i Kåfjord kommune reagerer på samisklærer Tor Nilsens uttalelser om at kommunen driver en fornorsknings-barnehage.

Anita Lervoll
Foto: Elin Margrethe Wersland/Ságat

«Som etatsleder for oppvekst vil jeg understreke at Nilsen ikke uttaler seg på vegne av skoler eller barnehager i kommunen.»

Videre skriver etatslederen for oppvekst, Anita Lervoll, til NRK Sápmi at Kåfjord kommune ikke driver med fornorskningsbarnehager slik samisklæreren ved Trollvik skole fremstiller det.

I forbindelse med kommunevalget 2011 skrev NRK sápmi en artikkel 30.08.11 om samisklærer Tor Nilsen som opplever at samisk språk i kommunen er i en sårbar situasjon. Blant annet så mener Nilsen at samiskspråklige barn i den samiske barnehagen i Kåfjord begynner å snakke norsk etter bare par uker i barnehagen.

Kåfjord satser på språket

Lervoll påpeker at gjennom at Kåfjord kommune ønsket å innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk, så viser det at kommunen ønsker å revitalisere språket, men at dette er et krevende og langvarig prosjekt.

Tor Nilsen synes at samisk språk er i vanskelig situasjon.

Samisklærer Tor Nilsen mener at den samiske barnehagen i Kåfjord er fornorsket.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK

– Foreldre som har ønske om at barna skal møte det samiske språket i hverdagen, eller lære seg samisk tilbys plass i avdeling Riebangárdi som jobber mer aktivt med det samiske språket enn andre avdelinger i Kåfjord. Jeg vil samtidig understreke at alle barnehagebarn i Kåfjord kommune møter det samiske språket.

Samisklærer Tor Nilsen synes at det er beklagelig at de to siste årene har ingen nye elever ved Trollvik skole ønsket å lære seg det samiske språket. Etatslederen for oppvekst opplever det motsatte.

– Rekruttering av samisk språkopplæring til skolen skjer i barnehagene. Vi opplever en økning i antall elever som ønsker å lære samisk språk, dette ser vi spesielt ved Olderdalen og Manndalen skole.

– Mangler samisklærere

Anita Lervoll er enig med Nilsen om at en av de største utfordringene Kåfjord kommune står overfor når det gjelder samisk språkopplæring er rekruttering av kompetente samisktalende lærere og forskolelærere.

– Disse kan likevel ikke jobbe uten lokalt tilpassete språk- og fagplaner, derfor har vi blant annet igangsatt et arbeid med å utvikle lokalt tilpassete læremidler for barnehager og skoler.

Lervoll avslutter brevet til NRK Sápmis valgredaksjon med å påpeke at målet på lang sikt er å få flere samisktalende i Kåfjord, sett ut ifra dagens ståsted, og med forståelse for den tidligere fornorsknings-historien som innbyggerne i kommunen bærer preg av.