– Sameflagget skaper frykt

Fremskrittspartiets samepolitiske talsmann Per-Willy Amundsen sier at det er bruken av samiske symboler, slik som flagget, som gjør folk mistenksomme.

Per-Willy Amundsen

Per-Willy Amundsen (Frp).

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

– Dette gir folk det inntrykket at noen samer har planer om å bryte ut av det øvrige fellesskapet. Da tenker jeg på et eget flagg, eget parlament, egen nasjonalsang og så videre, sier Amundsen til den samiske avisa Ávvir .

Han sier til avisa at alle nok er enige om at det i Norge bare er ett flagg og at slik bør det være.

– Nettopp derfor er Fremskritspartiet imot at samene skal ha et Sameting, egen Samelov og derfor krever vi at Norge skal melde seg ut av ILO sin urfolkskonvensjon nr. 169 og at Finnmarkseiendommen legges ned, forklarer Amundsen.

– Samene vil ha en egen samestat

Frp sin stortingsrepresentant Jan-Henrik Fredriksen har vært gjenstand for mang en latter og hoderisting blant samiske poltitikere etter at han i NRK Sápmi 4. mars i år gikk ut med påstanden om at det samiske politikere egentlig holder på med er å danne sin egen samestat .

Jan-Henrik Fredriksen (Frp)
Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Som bevis for dette så viser han til et kart som sametingspresident Egil Olli skal ha presentert på et møte med FRPs stortingsgruppe.

– Han presenterte et kart over Norden hvor det allerede er tegnet et samisk kart, en egen samisk stat, forklarer Fredriksen.

Amundsen sier at han har tatt en prat med sin partikollega Fredriksen.

– Hans mening var ikke å undertrykke samene, men fortelle at Fremskrittspartiet ikke er enig i dagens samepolitikk. Han har bare prøvd å fortelle i media at han er mot regjeringens samepolitikk, er Amundsens omskriving av det Fredriksen sa.

– Fredriksen er selv i Sametingets stemmemanntall og er selv same. Derfor kan man jo ikke si at han undertrykker samene, men at han er mot den gjeldende samepolitikken, forklarer Per-Willy Amundsen til Ávvir.

– Jeg har vist et kart til Frp

Sametingspresident Egil Olli kan bekrefte at han en gang har fått muligheten til å forklare samepolitikken for Frp sin stortingsgruppe.

Sametingspresident Egil Olli.

Sametingspresident Egil Olli (Ap).

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

– I den sammenhengen hadde jeg et kart med meg hvor jeg viste det området hvor det bor samer, og det er et ganske stort område i Norge, Sverige, Finland og Russland. Spesielt viste jeg det området hvor det er reindrift, men det betyr selvsagt ikke at jeg går rundt med planer om å danne en egen samisk stat, understreker Olli.

Olli sier at det er visse saker han ikke akter å bruke krefter på. Noe av dette er de påstandene som Jan-Henrik Fredriksen fremmer.

– Disse påstandene er bare noe stort tull, sier Olli.

Sametingspresidenten mener at når stortingsrepresentanter kommer med slike merkelige konspirasjonsteorier, så er bør andre stortingsrepresentanter komme med utspill mot dette.