Frykter samene

– Tullprat, sier FRPs gruppeleder på Sametinget om EDLs påstander om at samer har skjulte planer om å overta makta i den nordligste landsdelen. – Nei, det er slett ikke tullprat, svarer partiets stortingsrepresentant Jan Henrik Fredriksen.

Jan-Henrik Fredriksen

Stortingsreprsentant Jan Henrik Fredriksen (FRP)

Foto: Henry Johansen / NRK

Nå vil Fredriksen sørge for at FRP-gruppa på Sametinget får den samme informasjon som han har.

– Det skal ikke bli vanskelig for meg å få av gårde den informasjonsbasen som jeg sitter inne med.

– Frp gruppeleder, Aud Marthinsen, mener at påstandene fra EDL er helt ville og skremmende. Mener du at hun er desinformert?

– Nei det sier jeg ikke. Men det er nå en gang slik at det flyter ganske mye informasjon gjennom den elektroniske verden. Og det er faktisk slik at det ikke er like enkelt å få alt med seg.

– Er Frps tre representanter på Sametinget noen av dem som har skjulte planer om å overta styringen i den nordligste landsdelen?

– Alle og enhver forstår at tre representanter ikke kan snu opp ned en hel verden.

Konspirasjonsteori

Frank Aarebort som er professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, mener at EDL driver med konspirasjonsteorier som ikke hører hjemme i en moderne samfunnsdebatt.

– Den har vært brukt Europa i mellomkrigstiden med stor effekt mot jøder og sigøynere. Så man skal være forsiktig med denne type konspirasjonsteorier, advarer Frank Aarebrot.

Men FRP stortingsrepresentant Jan Henrik Fredriksen bryr seg lite om denne advarselen.

– Han må få lov til å advare så mye han vil, svarer Fredriksen.

Nære venner

Tvert imot så dyrker FRP nær kontakt med EDL. Organisasjonen har på et FRP seminar fått muligheter til å legge frem sine synspunkter om samepolitiske saker. Og han er ikke i tvil om at han har resten av FRP på sin side, når han hevder at samer har en skjult agenda om å overta styringen i den nordligste landsdelen.

– Den holdningen jeg har i denne saka er en omforent holdning som har FRP har, svarer Fredriksen.

– Samer vil ha en egen stat

Han går enda lenger enn EDL, og mener at FRP faktisk sitter inne med beviser om at samer jobber for å løsrive seg fra staten Norge og danne en egen samisk stat.

Som bevis for dette så viser han til et kart som sametingspresident Egil Olli skal ha presentert på et møte med FRPs stortingsgruppe.

– Han presenterte et kart over Norden hvor det allerede er tegnet et samisk kart, en egen samisk stat, forklarer Fredriksen.

Sametingspresidenten vet ikke om han skal gråte eller le.

Sametinspresident Egil Olli og statsminister Jens Stoltenberg

TULLPRAT: – Påstandene fra FRP om at samer har skjulte planer om å løsrive seg fra den norske staten, er intet mindre enn tull, sier sametingsrpresident Egil Olli.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Det er trist at en stortingsrepresentant kan synke så langt ned. Riktignok har jeg vist et kart hvor samiske bosettingsområder er tegnet. Men det er jo ikke det samme som at vi har tegnet et kart over en egen samisk stat, svarer Olli.

– FRP farer med tull

Men også Samerådets samekonferanse i Honningsvåg høsten 2004 mener Fredriksen er et bevis for at samer jobber for en egen stat. Fredriksen sikter til den såkalte Honningsvåg-deklarasjonen hvor det ble gjentatt at samer er ett folk, og at rikenes grenser ikke skal bryte samenes folks fellesskap.

– Hvem er disse samer som jobber for en egen stat?

– Det er jo bare å sjekke hvem som er medlemmer i Samerådet. Da vil jo dere også finne ut at det er flere organisasjoner som allerede er representert på Sametinget.

– Dette er det største tullet jeg noensinne har hørt, svarer medlem i Samerådet, Geir Tommy Pedersen. Han var leder i Samerådet i 2004 da samekonferansen vedtok Honningsvåg-deklarasjonen.

– Deklarasjonen er kanskje det beste beviset for det motsatte av det Fredriksen hevder. Den viser at ulike folkegrupper kan leve side om side innenfor samme statsgrenser med like rettigheter.