– Rettigheter er ikke det viktigste

Fiskeriministerens statssekretær, Hans Kristian Amundsen, kan ikke love at regjeringen følger opp anmodningene til Carsten Smith-utvalget når det gjelder fiskerirettigheter i Finnmark.

Video f74aed04-4af9-4b1b-9802-a759b4994586.JPG

– Det viktige for folk er å få fisk. Det er fisk man kan fiske, ikke en lovparagraf. Vi tar utgangspunkt i hva folk har behov for mer enn kanksje jussens kronlagte paragrafer, sier statssekretær Hans Kristian Amundsen (Ap).

Han ble konfrontert med det at forhenværende fiskeriminister Helga Pedersen, som i likhet med Amundsen er fra Finnmark, hevdet for halvannet år til to siden at det ikke blir aktuelt å følge opp Carsten Smith-utvalgets forslag når det gjelder historiske rettigheter i kysten av Finnmark.

– Livet i fjorden endres ikke av hvilken lovparagraf som omtaler den retten folk får til å fiske den fisken vi alle vil de skal få. Det er vi enige om. Livet i fjorområdene er avhengig av at folk får fiske fisk, ikke fiske paragrafer, hevder Amundsen.

– Arbeidet er i en sluttfase

Amundsen ble for snart to uker siden utnevnt som statssekretær for fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap). Amundsen kom rett fra sjefredaktørjobben i avisa Nordlys.

Hans Kristian Amundsen

Statssekretær Hans Kristian Amundsen.

Foto: Ođđasat / NRK

Statssekretæren sier at regjeringen nå er i ferd med å sluttføre Kystfiskeutvalgets arbeid .

– Arbeidet er i det man kan kalle en sluttfase. Den har pågått over tid, og det har vært nødvendig fordi det er et stort spørsmål, et viktig spørsmål, som omfatter mye prinsipielt og praktisk. Nå er vi kommet til et punkt der vi ser at vi kan komme frem til en løsning som jeg håper og tror alle kommer til å være tilfreds med, svarer Amundsen.

Amundsen sier at det ennå ikke er klart når de siste konsultasjonene med Sametinget og fylkestinget i Finnmark skal holdes.

– Det er ikke fastsatt endelige sluttdatoer, men vi er veldig nær ved at vi skal føre de politiske samtalene, som det er riktig å gjøre både i forhold til Sametinget og fylkestinget i Finnmark, sier Amundsen.

– Avhengig av sikre leveranser, tilgang og rettigheter

Statssekretærens partikollega, fylkesråd Roger Hansen (Ap), er av en helt annen oppfatning enn Amundsen.

Roger Hansen

Fylkesråd Roger Hansen.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Kystfinnmark er avhengig av sikre leveranser, sikker tilgang og av rettigheter for dem som bor kystnært og fjordnært. Så det skulle bare mangle at dette ikke skal taes hensyn til, sier Hansen.

Han mener at dette gjøres best ved å sikre rettighetene til de som bor ved kysten eller fjordene.

– Det fine her er jo at ingen kan si at dette skal baseres på etnisitet, selv om det er gamle sjøsamiske rettigheter man i bunn og grunn snakker om. Smith-utvalget har, med tilslutning fra blant annet Finnmark fylkesting og Finnmark Arbeiderparti, klart sagt i fra at vi på grunn av nærhet har rett til å få vår rimelige andel av fisken som står utenfor stuedøra vår, understreker han.

Fylkesråd Hansen sier at i dette spørsmålet handler det om et være eller ikke være for finnmarkingene. Han spår en dyster fremtid for fylket hvis Smith-utvalgets anmodninger ikke følges opp av regjeringen.

– Da ser jeg jo at vi har et problem både vi og regjeringen. Derfor vil jeg håpe det, at med den gode kontakten vi har hatt, at et flertall vil skjønne det at man styrker hverken Staten Norge eller kysten med å frata oss rettigheter som vi naturlig har hatt. Hvis man ikke forsøker å få rettet dette opp, så kan vi i hvertfall si til etterkommerne våre at vi gjorde et forsøk, sier Hansen.

– Min gode partifelle, Roger Hansen

Hans Kristian Amundsen mener at det ikke er nødvendig å lage en ny lov for alt man ønsker å oppnå. I så fall mener han at vi ville fått usedvanlig mange lover her i landet. Han mener at Havressursloven regulerer dette godt nok.

Fiskebåter
Foto: Sunniva Linjord / Sunniva Linjord / NRK

– Det viktige er jo resultatet; hva er det som skjer der ute i virkeligheten. I dette tilfellet i kyst- og fjordstrøkene i Nord-Troms og Finnmark, sier Amundsen.

Er det ikke behov for å få stadsfestet historiske rettigheter, som fylkesråd Roger Hansen har hevdet?

– Livet ved fjorden endres ikke av hvilken paragraf som omtaler den retten folk får til å fiske den fisken vi alle vil de skal få. Det er vi enige om. Livet i fjorområdene er avhengig av at folk får fiske fisk, ikke fiske paragrafer, svarer Amundsen.

Carsten smith

Tidligere høyesterettsjustitiarius, professor Carsten Smith ledet Kystfiskeutvalget.

Nå sier din partifelle Roger Hansen at...

– Min gode partifelle, Roger Hansen, skyter Hans Kristian Amundsen inn.

Han hevder at hvis man ikke får en lovgivning som er bundet til historiske rettigheter, så kan det bli et være eller ikke være, kanskje dødsstøtet, til denne næringen. Hva sier du til det?

– Roger Hansen er en realist. Jeg er helt sikker på at når vi får satt oss ned og snakket sammen om det viktigste; hvor mye fisk og at det er trygghet for at man får denne fisken, så tror jeg at vi kommer til å være enige, tror Amundsen.

Fylkesråd Roger Hansen sier at han og hans meningsfeller her vil velge å følge folkeretten.

– Dersom man skulle miste enda mer av de rettighene man mener p hatt, så er det kommet signaler om at enkelte da skal forsøke å bringe det inn for en domstol. Og det skjønner jeg hvis det skulle bli sånn at man skulle få uholdbare tilstander innenfor fiskeriene, argumenterer fylkesråd Roger Hansen.