Hopp til innhold

Samisk nasjonalteater prioriteres høyt av NSR

NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo er flau over dagens samiske nasjonalteaterbygg og vil prioritere byggingen av nytt teater.

Prebilde av Beaivváš-stykket "Silbajávri/Sølvvannet"

Beaivváš nasjonalteater bygget blekner like mye som dette ansiktet i forhold til Norges nasjonalteater, men også i forhold til de regionale teaterene – det må gjøres noe med mener NSR sin presidentkandidat Aili Keskitalo. (Bildet er prebildet for Silbajávri forestillingen.)

Foto: Pressebilde/Beaivváš

– Jeg er rett og slett flau over hvordan nasjonalteateret ser ut i dag. Vi trenger et nytt og ordentlig teaterbygg, slik som er rett og rimelig for et nasjonalteater, mener Keskitalo.

Hun påpeker at de aller fleste regionalteaterene i Norge har enormt mye høyere standard enn det samiske nasjonalteateret – Beaivváš sitt – er i dag.

Tror dialogen stoppet opp

– Alt var på plass når det gjaldt å begynne byggingen av et nytt teater, men så kom sametingsrådet frem til at det var noe ulovlig ved byggeprosessen, og da stoppet det opp.

Presidentkandidaten tror det må ha være noe gikk galt i dialogen mellom sametingsrådet og Beaivváš.

– Sametingsrådet skylder på Beaivváš og Beaivváš skylder på Sametinget. Er det noe vi lover, så er det å forbedre denne dialogen, så vi får et verdig teaterbygg for vårt nasjonalteater, sier Keskitalo.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Aili Keskitalo

NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo var på stand i Karasjok på torsdag, hun lover at et nytt nasjonalteaterbygg skal prioriteres høyt.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Siden 2009

Planer om å bygge nytt nasjonalteaterbygg startet allerede i 2009. Foreløpig er det blitt med planen.

Beaivváš setter fokus i valgkampen

Førstkommende lørdag, 31. august, er Beaivváš å finne på torget i Kautokeino sentrum. Med seg har teateret mulige fremtidige Sametingspresidenter. I tillegg vil det bli både humor, musikk, sang – og politikk.

– Vi ønsker å sette fokus på teatersaken i valgkampen, forteller teatersjef Haukur J. Gunnarsson.

Derfor har de invitert alle presidentkandidatene.

– Så får vi se om dem tar utfordringen og kommer opp på scenen med oss.

Han forteller at alle presidentkandidatene har uttrykt et ønske om nytt teaterbygg, men at det gjenstår å se hvem som ønsker det sterkest.

«Hvor blir det av det nye teaterbygget?» – er Beaivváš sitt spørsmål til politikerne.

Samisk nasjonalteater med elendige lokaler

I videoreportasjen viser teatersjef Haukur J. Gunnarsson hvor kummerlige forhold Beaivváš samiske nasjonalteater lever under.

Korte nyheter

 • Ođđa gielddadirektevra Deanus

  Les på norsk.

  Jørgen Holten Jørgensen lea Deanu gieldda ođđa gielddadirektevra, dán duođašta son NRK:i.

  Son lea dál Bearalvági gieldda ráđđealmmái.

  – Mun vuolggán virgái go Deatnu lea gelddolaš gielda mas leat áibbas eará hástalusat go Bearalvágis leat, dadjá Jørgensen.

  Son álgá virgái golggotmánu 1. beaivvi dán jagi.

  Jørgensen dadjá Deanu ja Bearalváhki leat guovttelágan gieldda. Sihke sturrodaga ektui, muhto maiddái kultuvrralaččat, ássanminstaris ja ealáhusaid ektui.

  – Deatnu lea hui viiddis ja lea bieđggus ássan, dan botta go Bearalváhki lea guollebivdohápman mii lea čoahkis. Deanus gávdnojit máŋggalágan ealáhusat nugo eanadoallu, boazodoallu, bálvalusat, fievrrideapmi ja veahá guollebivdu - ja Bearalvági guovllus ges lea guolleealáhus mii oktoráđđe.

  Son geassá maiddái ovdan ahte kultuvrralaš ja čearddalaš dimenšuvdna lea hui nanus Deanus.

  – Buot dát dahká Deanu earálágan ja gelddolaš servodahkan.

  Rådmann i Berlevåg Jørgen Holten Jørgensen
 • Ny kommunedirektør i Tana

  Loga sámegillii.

  Jørgen Holten Jørgensen er den nye kommunedirektøren i Tana kommune, det bekrefter han til NRK.

  Han er i dag rådmann i Berlevåg kommune.

  – Jeg takker jo ja fordi Tana er en veldig spennende kommune med ganske andre utfordringer enn hva Berlevåg har, sier Jørgensen.

  Han begynner i stillingen 1. oktober i år.

  Jørgensen sier at Tana og Berlevåg er to veldig forskjellige kommuner. Både i størrelse, men også kulturelt, i bosetningsmønsteret og næringsmessig.

  – Tana er enormt vidstrakt med spredt bosetning, mens Berlevåg er konsentrert til ett kompakt fiskevær. I Tana er næringslivet variert med landbruk, reindrift, service, transport og litt fiskeri - mens Berlevåg er dominert av fiskerinæringen.

  Han trekker også fram at den kulturelle og etniske dimensjonen er mye sterke i Tana.

  – Alt dette gjør Tana til et annerledes og spennende samfunn.

  Jørgen Holten Jørgensen
  Foto: Jørgen Holten Jørgensen
 • BlimE-lávla l almoduvvam: – Åhpav ham unnán sámegielav

  Jupptsagárre l lávllaga namma mav divna gejna li máná sjaddi moaddi gullat åvddålijguovlluj.

  Dán jagásj artista libá juo åvdutjis dåbdos moaddásijda NRK Superin ja P3:n, valla gå dálla libá sjaddam BliMe-artista sjaddaba gal dåbdos ulmutja ja kjendisa mánáj gasskan Vuonarijkan.

  – Iv jáhke lav ájn riekta dádjadam, galla la nav stuorre. Valla dát sjaddá gal akta dajs lávllagijs mij ienemusát tjuojaduvvá mánájskåvlåjn ja mánájgárdijn ålles Vuonarijkan, ja dat la duodaj suohtas, javllá Ane Norum Kvistad, gut la BlimE-artista ja dárogiellaj lávllu.

  – Iv la dasi duosstam jáhkket, javllá Ailo Thomassen gut julevsáme versåvnåv lávllu.

  Libá Stiklestadan ja Bådådjon læhkám báddimin dánssavideojt ma galggi åhpadit mánájt gåktu lávllagijda labudit ja gærssulit.

  BlimE-lávla dagáduvvá moatten versjåvnnåj. Ådås dán jage la sáme ja dáttja artista libá siegen nubbe nuppe videon, ja vuostasj bále lávllu sáme versjåvnnå julevsámegiellaj – giella mav dåssju birrusij vihttatjuodes adni.

  – Munji la dát stuorra árvvon. Mån lav vehik gielav massám bajássjattadijn ja iv la giellaåhpadusáv oadtjum. Jáhkáv dat la viehkken iehtjádijda aj, gudi e gielav nav buoragit bukti, javllá Thomassen.

  – Dát la riek hávsske. Mihástaláv gå lin dav dahkam. Dat la ihkeva suohtas. Ja åhpav ham unnán sámegielav, javllá Kvistad.

  – Na galla, duoddi Thomassen.