Hopp til innhold

Nå skal han bygge samisk nasjonalteater

Centrum Eiendom som investor Gullik Hansen eier, kan komme til å bygge det nye teaterbygget i Kautokeino.

Gullik Hansen
Foto: Sara Ellen Anne Eira / NRK

– Vi håper at man i løpet av neste vår kan starte byggingen i Kautokeino, sier ordfører Klemet Erland Hætta.

GULDAL: Beaivváža vistti birra

Møte i Kautokeino

I løpet av høsten skal tegninger og planer for det nye teaterbygget til Beaivváš Sámi Teáhter i Kautokeino være ferdige, og med hjelp av investor Gullik Hansen i Centrum Eiendom kan bygget stå klart i nær fremtid.

Ordfører Klemet Erland Hætta hadde invitert flere aktører til et møte i Kautokeino om det nye teaterbygget.

Sametingspresident Egil Olli, statsekretær Raimo Valle, styrerepresentanter fra Beaivváš Sámi Teáhter og Gullik Hansen fra Centrum Eiendom var tilstede, men Hansen hadde også med egen arkitekt og ingeniør til Kautokeino.

Vil ha med flere

Gullik Hansen er mannen som jobbet for at Kautokeino skulle få nytt hotell, noe han fikk til, og som investor sikret han også midler til filmen Kautokeino-opprøret.

Nå er Hansen en av investorene til teaterbygget, men man håper at flere kan bli med på byggeprosjektet som kan koste 100 millioner kroner.

Kautokeino kommune håper også at Sametinget kan være med i selskapet.

– Jeg har hatt møte med Sametingspresident Egil Olli og håper at Sametinget kan garantere for husleien, for mange slike bygg blir bygget med husleiegaranti, noe vi også ønsker, forklarer Hætta.

Om tre år

Gullik Hansen mener at et slikt byggeprosjektet kan komme opp mot 100 millioner kroner.

– Jeg vil bidra med mitt og ser for meg at man i 2011 eller 2012 skal ha dette nye bygget ferdig, sier Gullik Hansen.

De har sett på tomter i Kautokeino og har fem alternativer. Investor Gullik Hansen selv ser to flotte steder, det ene i nærheten av hotellet, mens den andre er like ved der NRK Sámi Radio har sitt lokalkontor.

Korte nyheter

 • Fosen-demonstrasjon i Tromsø

  Lørdag møtte 50-60 mennesker opp til Fosen-demonstrasjon i Tromsø.

  Nestleder i Romssa Sámi Searvi-NSR, Helene Ajuna Olsensier det er viktig å stille opp på demonstrasjon også i nord.

  – Først og fremst er det et menneskerettighetsbrudd som er konstatert i Høyesterett. Det er en tydelig videreføring av den kolonistiske politikken som har blitt videreført i hundrevis av år

  Hun sier at selv om hun selv er fra et sjøsamisk-område i Nord-Norge, så berøres også hun av det samene i Fosen-området står i.

  Olsen trekker frem at det i Sannhets- og forsoningskommisjonen står om da det ble bygget ut vannkraftverk i hennes hjemkommune.

  – Det som har skjedd der er skremmende likt det som skjer nå i Fosen. Derfor er det eneste rette er å fortsette å kjempe.

  Hun sier at eneste vinningen samene har fått ut av kampen om Fosen er fellesskapet Sapmi.

  – At det fortsatt er så sterkt. Det ser man når man samles her og i Oslo på 600 dager og fremdeles kjemper for dem.

  Helene Ajuna Olsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Fosen-aksjonistene vil gjøre klar ny aksjon om 100 dager

  – Vi gjør oss klare til ny aksjon om det går 100 dager til, skriver Fosen-aksjonistene i en pressemelding.

  De siste timene før 600-dagen har Fosen-aksjonistene blokkert og slått leir utenfor Statsministerens kontor. Nå har de samlet mange hundre mennesker foran Stortinget og går i demonstrasjonstog tilbake til SMK i en stille markering.

  Demonstrasjonstog for Fosen
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK
 • Ii lohppit dáhtona goas ášši galgá leat čovdun

  Stáhtačálli Elisabeth Sæter (Bb) mieđiha ahte sii áinnas livččejit galgan leat guhkkelabbui boahtán, gávdnat čovdosa Fovsen-riidui. Muhto lohká ahte maŋimuš 100 beaivvis leat dehálaš áššit dáhpáhuvvan.

  Fosen-akšunisttat álggahedje miellačájeheami Šloahta olggobealde bearjadaga. Sii ledje čohkkán Stáhtaministara kantuvrra olggobeallai maŋŋel go ledje bivdán Jonas Gahr Støre váldit ovddasvástádusa Fovsen-áššis.

  Oljo- ja energiijadepartemeantta stáhtačálli Elisabeth Sæteris (BB) lea stuora áddejupmi dasa ahte Fovsen-boazosápmelaččain lea lossa dilli.

  – Mun háliidan erenoamážit váldit ovdan ahte mii leat ožžon čoahkkái soabahanbeavddi gaskal Fovsen boazosápmelaččaid ja bieggafápmokonsešonearaid - maid bealátkeahtes soabaheaddji jođiha. Jáhkán ahte dat lea leamašan dehálaš oažžut áššebeliid beavdái, lohká son.

  Sæter lohká maiddái ahte sii leat ovdánan ja proseassa lea bures boahtán johtui, muhto son ii áiggo bidjat dáhtona dasa ahte goas galget leat gávdnan čovdosa.

  – Dat gal lea riikasoabaheaddji Mats Rulanda duohken, lohká son.

  Statssekretær i Olje-og energidepartemenet Elisabeth Sæter
  Foto: Håkon Benjaminsen / NRK