Optimistisk teatersjef

– Det at kulturdepartementet nå bevilger såpass mye ekstra til samisk kultur er lovende, sier teatersjef Haukur J. Gunnarsson i Beaivváš.

Haukur J. Gunnarsson

Teatersjef i Beaivváš Samiske Nasjonalteater Haukur J. Gunnarsson

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Regjeringen ønsker, som en del av Kulturløftet, å ha en særskilt satsing på samiske kultur- og språktiltak i perioden 2013 til 2017. Det foreslås derfor satt av en total ramme på 50 mill. kroner til formålet over fem år.

– Veldig lovende

I 2013 vil bevilgningen til samiske kultur- og språktiltakutgjøre 10 mill. kroner. Midlene tildeles og forvaltes av Sametinget. Dette gjøres på møte i november.

Teatersjef i Beaivváš Samiske Nasjonalteater Haukur J. Gunnarsson håper å få en del av disse ekstrapengene. De har bedt om fem millioner kroner mer neste år.

– Det at kulturdepartementet nå bevilger såpass mye ekstra til samisk kultur er veldig lovende. Det gjør meg optimistisk. Det betyr også at kulturløftet endelig har kommet til Sápmi.

Gunnarsson sier at de har sett at andre teatere har gått langt forbi dem i bevilgninger på grunn av kulturløftet, som de ikke har fått nyte godt av til nå.

– Nå kommer det jo en stor økning, så det tolker jeg dit hen at de tenker også på en økning til Beaivváš, som gjør at vi endelig kommer opp på samme nivå som de andre teaterne i Norge.

Lover flere forestillinger

I 2012 fikk teateret én million kroner i økning, i tillegg til en jubileumsgave på én million kroner i forbindelse med teaterets 30-års jubileum.

– Det er jeg veldig glad for og det har vi også merket. Får vi større økning, så betyr det at publikum får se flere forestillinger.

Nå ser de frem til en opptrapping av driftsmidler til Beaivváš.

– At det blir en markant økning, det vil jeg tro på.

Økning også til allmenne kulturformål

I tillegg til kulturløftet bevilges det midler til allmenne kulturformål.

Kulturdepartementet foreslår at det i 2013 blir satt av 72,702 mill. kroner til allmenne kulturformål fra statsbudsjettet. Det er en økning på 2,323 mill. kroner i forhold til 2012.

Midlene skal Sametinget forvalte, og midlene gir rom for tilskudd til Beaivváš Samiske Nasjonalteater, samiske musikkfestivaler, utstillingsvederlag til samiske kunstinstitusjoner, samiske kunstnerstipend og stipendkomitévederlag, stedsnavnstjenesten og oppfølging av samisk språklov, Sametingets bibliotek, mobil bibliotektjeneste, samiske museer og tidsskriftet Nuortanáste.

Sametinget fordeler midlene etter egne prioriteringer.