Hopp til innhold

Optimistisk teatersjef

– Det at kulturdepartementet nå bevilger såpass mye ekstra til samisk kultur er lovende, sier teatersjef Haukur J. Gunnarsson i Beaivváš.

Haukur J. Gunnarsson

Teatersjef i Beaivváš Samiske Nasjonalteater Haukur J. Gunnarsson

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Regjeringen ønsker, som en del av Kulturløftet, å ha en særskilt satsing på samiske kultur- og språktiltak i perioden 2013 til 2017. Det foreslås derfor satt av en total ramme på 50 mill. kroner til formålet over fem år.

– Veldig lovende

I 2013 vil bevilgningen til samiske kultur- og språktiltakutgjøre 10 mill. kroner. Midlene tildeles og forvaltes av Sametinget. Dette gjøres på møte i november.

Teatersjef i Beaivváš Samiske Nasjonalteater Haukur J. Gunnarsson håper å få en del av disse ekstrapengene. De har bedt om fem millioner kroner mer neste år.

– Det at kulturdepartementet nå bevilger såpass mye ekstra til samisk kultur er veldig lovende. Det gjør meg optimistisk. Det betyr også at kulturløftet endelig har kommet til Sápmi.

Gunnarsson sier at de har sett at andre teatere har gått langt forbi dem i bevilgninger på grunn av kulturløftet, som de ikke har fått nyte godt av til nå.

– Nå kommer det jo en stor økning, så det tolker jeg dit hen at de tenker også på en økning til Beaivváš, som gjør at vi endelig kommer opp på samme nivå som de andre teaterne i Norge.

Lover flere forestillinger

I 2012 fikk teateret én million kroner i økning, i tillegg til en jubileumsgave på én million kroner i forbindelse med teaterets 30-års jubileum.

– Det er jeg veldig glad for og det har vi også merket. Får vi større økning, så betyr det at publikum får se flere forestillinger.

Nå ser de frem til en opptrapping av driftsmidler til Beaivváš.

– At det blir en markant økning, det vil jeg tro på.

Økning også til allmenne kulturformål

I tillegg til kulturløftet bevilges det midler til allmenne kulturformål.

Kulturdepartementet foreslår at det i 2013 blir satt av 72,702 mill. kroner til allmenne kulturformål fra statsbudsjettet. Det er en økning på 2,323 mill. kroner i forhold til 2012.

Midlene skal Sametinget forvalte, og midlene gir rom for tilskudd til Beaivváš Samiske Nasjonalteater, samiske musikkfestivaler, utstillingsvederlag til samiske kunstinstitusjoner, samiske kunstnerstipend og stipendkomitévederlag, stedsnavnstjenesten og oppfølging av samisk språklov, Sametingets bibliotek, mobil bibliotektjeneste, samiske museer og tidsskriftet Nuortanáste.

Sametinget fordeler midlene etter egne prioriteringer.

Korte nyheter

 • Turisttat reagerejit: – Sii oidne dušše duohtavuođa

  Cruise-turisttat MS "Boletti" fatnasis ožžo veahá erenoamáš álggu beaivvái go oidne bossubivddu Honnesvági báikkis.

  Brihttalaš guossit reagerejedje iešguđetládje – muhtumiid mielas lei gelddolaš ja earát ges eai háliidan oaidnit go njuvve bosu.

  Visit Nordkappa beaivválaš jođiheaddji Martin Hansen deattuha ahte lea dárbu ipmirdit ja lohká ahte:

  – Mii árvvusatnit sin geat ellet mearas, muhto seammás ferte leat lohpi lohkat ahte bossubivdu ja cruisefatnasat eai heive nu bures oktii.

  Skiipahoavda Nils Jørgen Nilsen lohka ahte turisttat han dušše oidne duohtavuođa ja kommentere:

  – Ii leat mihkkege maid mii sáhttit čiegadit. Mii bivdit lobálaččat, muhtumat liikojit ja muhtumat eai liiko.

 • Ikke flertall for å avvikle forhåndstiltredelse

  I forbindelse med energi- og miljøkomiteens behandling av endringer i energiloven og plan- og bygningsloven hadde Rødt, MDG og SV fremmet forslag om å avvikle ordningen med forhåndstiltredelse.

  De mener at denne ordningen ved byggeprosjekter og ekspropriasjon av eiendom kan føre til flere Fosen-saker, der utbygger fikk starte utbygging før rettighetene til andre brukere av området ble avklart.

  Med 15 mot 86 stemmer ble forslaget nedstemt av regjeringspartiene og stortingsflertallet fredag.

  Olje- og energiminister, Terje Aasland, mener fjerning av denne ordningen ville ført til stor usikkerhet for de som trenger forutsigbarhet i forbindelse med slike byggeprosjekter.

  – Forhåndstiltredelse har vært hovedregelen i ekspropriasjonsretten i mange tiår. Det er en praktisk viktig ordning som sikrer fremdriften i byggingen av nødvendige infrastrukturtiltak, sa Aasland under debatten i Stortinget.

  Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) ville vite hva regjeringens svar da er for å unngå flere Fosen-saker, når de vil beholde ordningen med forhåndstiltredelse.

  Til det svarte Aasland at de endringene som nå gjøres i lovverket ved at kommuner får større innflytelse i slike byggesaker, vil også gjøre at lokale interesser skal tas mer hensyn til i framtidige byggeprosjekter.

  Han trakk også frem at regjeringen vil se på om det i framtiden er mulig å få tidlig avklaring av gyldighet av vedtak i slike byggesaker.

  Det har gått over 600 dager siden Høyesterett uttalte at konsesjonen for bygging av vindturbiner på Fosen i Trøndelag, er ugyldig og bryter med reindriftsutøvernes menneskerettigheter (lovdata.no).

  Olje- og energiminister Terje Aasland redegjør for Stortinget om Fosen-saken
  Foto: Fredrik Varfjell / NTB
 • Duddjodettiin ohppet sámegiela

  Suorttáin Nordlánddas besset olbmot oahppat sámegiela duddjodettiin. Juohke duorastaga čoahkkanit Viesttarrállá sápmelaččat dudjot ja veahá hállat sámegiela. Sámi mánát ja nuorat maid fargga besset deaivvadit ja oahpahallat sámegiela Báru giellabáikkis, go dál leat ožžon bistevaš ruhtadeami Sámedikkis.

  Geahča ášši otná TV-ođđasiin: