– Et nyttig møte for samene

Den avtroppende lederen i ungdomsorganisasjonen Sáminuorra i Sverige, Helena Omma, tror at FNs permanente forum for urfolk vedtar saker som på lengre sikt betyr noe for vanlige samer.

Helena Omma, FNs permanente forum for urfolk

Sáminuorra-leder Helena Omma er i New York for å lære.

Foto: Fotomontasje: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg tror at det skal komme noe nyttig ut av dette møtet, siden det er så mange mennesker som reiser hit. Det er vanskelig å vite akkurat hvordan dette kommer til innvirke på hverdagen til de der hjemme. Det tror jeg heller ikke kommer til å skje på kort sikt, men kanskje man merker om ti år det som blir vedtatt på dette møtet, sier Helena Omma til SR Sameradion.

Omma er leder i den samiske ungdomsorganisasjonen Sáminuorra. Denne uka er hun i New York for å lære seg hvordan FN-systemet fungerer.

På søndag var urfolkrepresentanter fra hele verden samlet i trangt møterom, hvor det ble drøftet hvilke enkeltsaker som skal fremmes for behandling under den tiende sesjonen til FNs permanente forum for urfolkssaker. Møtet holdes på FN-hovedkvarteret i New York i perioden 16.-27. mai 2011.

Helena Omma skal følge den første uka av møtet.

– Jeg håper at jeg etter denne uka skal forstå mer av det som foregår her. For meg er dette veldig interessant. Vil jeg virkelig skjønne noe av dette? Og kommer jeg til å reise hit igjen i fremtiden? Eller kommer jeg til å finne ut at dette absolutt ikke er noe for meg, spør den unge samepolitikeren seg selv.