Urfolksforumet starter i dag

Mer enn 1300 delegater er ventet til den tiende sesjonen i FNs permanente forum for urfolkssaker, som starter i New York i dag.

FN-bygningen

FN-bygningen vil i de to neste ukene ha besøk av urfolk fra hele verden.

Foto: Osamu Honda / Scanpix/AP

De forente nasjoners permamente forum for urfolkssaker har sin tiende sesjon (ekstern lenke) på FN-hovedkvarteret i New York i perioden 16.-27. mai 2011.

Årets permanente forum vil være særdeles viktig, siden dette er et år der det blir fokus på forumets anbefalinger blant annet knyttet til økonomisk og sosial utvikling samt miljøet. Forumet har på sine ni tidligere sesjoner kommet med 131 anbefalinger på økonomisk og sosial utvikling og 127 anbefalinger om miljø.

Forumet har fått tilbakemelding på rundt halvparten av disse anbefalingene, opplyser IEWY News .

I FNs permanente forum for urfolkssaker deltar medlemsland, FNs egne byråer og det sivile samfunnet. Blant delegatene er det folk fra FN-systemet, regjeringsorganisasjoner, urfolksorganisasjoner, ikke-regjerende organisasjoner og noe som kalles academia.

Under den andre uka vil permanent forum holde en dialog med FNs barnefond (UNICEF) for å få en bedre forståelse av dens funksjoner.

Det regionale fokuset blir i år på urfolk i Sentral- og Sør-Amerika og den karibiske region. Andre spesialtema er permanent forums Colombia-kontor, en halvdags-diskusjon om retten til vann og urfolk, og diskusjoner om studier som forumet har gjort ferdig i år.