Utnytter koronasituasjonen – folk trues på livet og jages fra sine hjem

I skyggen av pandemien rapporteres det om overgrep og ulovlige naturinngrep.

Hjemmene til ogiek-folket i Mauskogen i Kenya brennes.

MISTET SINE HJEM: Hjemmene til ogiek-folket i Mauskogen i Kenya brennes.

Foto: Privat

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er rapportert om drap, vold, tvangsforflytting og knebling av ytringsfriheten, sier seniorrådgiver ved IWGIA i København, Signe Leth.

International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) overvåker urfolks situasjon verden over.

FN er blant dem som bruker informasjonen som IWGIA samler inn.

Det er velkjent at myndighetene i Brasil utnytter koronasituasjonen. De vil ha tilgang til større deler av regnskogen. Urfolk forsøker fortsatt å kjempe imot ulovlig hogst av regnskogen. Samtidig frykter de koronasmitte.

Men Brasil er ikke alene om å utnytte pandemien på denne måten.

– Ser en økning av overgrep

Sammen med andre menneskerettighetsorganisasjoner har IWGIA laget en rapport om overgrepene.

Signe Leth (IWGIA)

NORDEN KAN PÅVIRKE: Seniorrådgiver i IWGIA, Signe Leth, mener de nordiske landene kan stoppe overgrep mot urfolk som pågår i skyggen av koronasituasjonen. – Det nytter hvis de nordiske regjeringer faktisk sier at de vet det her foregår, og at det ikke er akseptabelt, sier hun.

Foto: Pressebilde / IWGIA

– I mer enn 10 land har urfolk rapportert om det som er svært alvorlige brudd på menneskerettigheter, sier Leth.

Dette skjer blant annet i Filippinene, Nepal, Mexico, Brasil, Colombia og Kenya.

Selv om flere av statene sier de skal beskytte urfolk under pandemien, ser man eksempler på det motsatte.

– I disse landene skjer det overgrep mot urfolk fra før av, men vi har sett en økning nå. Derfor har vi grunn til å tro at de gjør det bevisst. De bruker korona-situasjonen når alle er opptatt med noe annet, sier Leth.

Demonstrasjon mot gruveselskap i Filippinene.

MAKTESLØSHET: På tross av koronafaren, prøver en del urfolk å protestere mot det de mener er ulovlige naturinngrep. Bildet er fra en demonstrasjon mot gruvedrift i Filippinene.

Foto: (IWGIA)

Overser byggestans

Utbygginger som er stanset midlertidig til urfolks rettigheter avklares, har likevel fortsatt.

Samtidig blir urfolk som forsøker å protestere mot dette, arrestert for brudd på koronabestemmelser.

– Det er helt grotesk. Urfolk har ingen rettssikkerhet. Politiet skulle jo beskyttet dem, i stedet for å hjelpe selskaper som ignorerer lovlige vedtak, sier Leth.

Fordrives fra sine hjem

En av sakene som omtales i rapporten er fra Kenya.

Der ble 300 personer fra ogiek-folket jaget fra sine hjem i Mauskogen. Den ligger i Riftdalen vest i landet. Selskaper eid av myndighetspersoner driver med hogst og dyrking av te i skogen.

Den afrikanske domstolen har i 2017 anerkjent at ogiek-folket har rett til områdene de nå er jaget fra. Men myndighetene har ennå ikke fulgt opp rettens avgjørelse.

Utkastelsen skjedde til tross for at regjeringen har utstedt et såkalt moratorium. Det betyr at eventuelle planer om utkastelse, skal stilles i bero under koronatiden.

 • Sveip for å se flere bilder av tvangsflytting av ogiek-folket i Kenya
Kenya Forest Service beordret ogiek-folket til å rive sine hus og forlate sitt bosted.

Det var Kenya Forest Service som beordret ogiek-familiene vekk Mauskogen. De er et byrå utpekt av Kenyas regjering for å erstatte den gamle skogavdelingen. Her overvåker de riving av husene.

Utkastelse av ogiek-folket i Mauskogen i Kenya. River hus.

Ogiek-familiene måtte selv rive ned husene sine. Alternativet var at husene ble satt fyr på.

Ogiek-folket tvangsflyttet fra Mauskogen i Kenya. Hus som ikke kunne rives ned og tas med, ble brent.

Ogiek-folket tvangsflyttes fra Mauskogen i Kenya. Hus som ikke kunne rives ned og tas med, ble brent. Hus som ikke ble fjernet av eier, ble også satt fyr på.

Riving av hus i Mauskogen i Kenya. Ogiek-familier tvangsflyttes fra sine hjem.

Hjem for ogiek-folket i Mauskogen i Kenya rives.

Utkastelse av ogiek-folket i Mauskogen i Kenya.

Ordre om utkastelse fra Mauskogen kom på kort varsel. Rivingen av husene måtte skje raskt.

Brenner hus i Mauskogen i Kenya.

Ogiek-familier fordrives fra Mauskogen i Kenya. Skogen ligger 150 km fra Nairobi.

Utkastelse av ogiek-folket fra Mauskogen.

Utkastelse av ogiek-folket fra Mauskogen. Barn står ved tomten som ryddes for eiendeler.

Frykt for smitte

NRK har snakket med en talsperson for ogiek-folket. Han er fortsatt rystet over det som har skjedd.

Mannen ønsker ikke navnet sitt på trykk av frykt for represalier.

– Tvangsflytting fra skogen betyr mindre mat. Det er og stor uro for hva fremtiden bringer, forteller han.

På toppen av dette kommer bekymringen for koronasmitte.

– Flere har søkt tilflukt hos kjente og bor trangt. Tidligere bodde de fem personer i samme hus. Nå er de 15–20 personer. Da er faren for smitte større, sier han.

Drapstrusler og vold

Også FNs ekspertmekanisme for urfolks rettigheter, EMRIP, ser alvorlig på situasjonen.

Ansiktsbilde av Laila Susanne Vars

SAMLER BEVIS: EMRIP har fått inn videoer, bilder, lydopptak og skriftlige rapporter fra urfolk, forteller leder Laila Susanne Vars. De rapporteres videre til FNs menneskerettighetsråd.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Det forteller EMRIP-leder Laila Susanne Vars.

– Nærmest daglig får vi inn bekymringsmeldinger fra urfolk. Det er alt fra drapstrusler og vold, til tap av landområder. Noen stater ser sitt snitt til å svekke og ignorere urfolks rettigheter under pandemien, sier Vars.

EMRIP jobber tett sammen med andre FN organer. De skal få et innblikk i hvordan pandemien påvirker urfolk verden over.

FNs Spesialrapportør for urfolks rettigheter lanserer en rapport i november om urfolk og covid-19.

– Må dokumentere

Urfolk som opplever brudd på menneskerettigheter under pandemien, blir bedt om å dokumentere det som skjer.

Dette er viktig for FN i den videre dialogen med statene.

– Når vi har bevis på naturinngrep og andre overgrep, står vi sterkere når vi tar opp dette med statene, sier hun.

UmlBDNDKufk

FLERE DRAP: Colombia er et av landene der det er rapportert om flest overgrep i skyggen av pandemien. Urfolksledere, bondeledere og tidligere geriljasoldater er drept. Bildet er fra en demonstrasjon i hovedstaden Bogotá.

Foto: CHRISTIAN ESCOBARMORA

Penger til urfolk

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn synes det er urovekkende funn FN nå legger fram

Han er særlig bekymret for situasjonen for urfolk i Amazonas.

Sveinung Rotevatn

BRASIL OG PERU: Regjeringen bevilger også penger til urfolk i Peru. – I Peru prioriterer Norge å bistå med beskyttelse av områder hvor det lever isolerte urfolk. Med dagens pandemi er dette viktigere enn noensinne, sier Rotevatn.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Håkon Mosvold Larsen

– Urfolk i Brasil er allerede hardt rammet av covid-19. Nå er de også i ferd med å miste flere av sine eldre ledere. Samtidig trues de av at uvedkommende tar seg inn i deres områder ulovlig, sier han.

Norge har også bevilget 650 000 til å forebygge smitte og økt vakthold i urfolksområder. I tillegg økes støtten til urfolksorganisasjoner i Brasil.

– Disse er under økt press, uavhengig av pandemien, sier han.

Trincheira Bacajá i delstaten Pará i Brasil.

SKOG FORSVINNER: Norge har stoppet nye utbetalinger til å redde brasiliansk regnskog. I stedet får urfolk nå penger til å forebygge covid 19-smitte og vakthold.

Foto: Fábio Nascimento / Greenpeace
FN ble grunnlagt 24. oktober 1945, og har som fremste mål å bevare internasjonal fred og sikkerhet, og utvikle vennskapsforhold mellom land og folk, basert på like rettigheter og selvbestemmelsesrett.

FN har 193 medlemsland, og feires hvert år den 24. oktober over hele verden.

FN ble grunnlagt 24. oktober 1945, og har som fremste mål å bevare internasjonal fred og sikkerhet, og utvikle vennskapsforhold mellom land og folk, basert på like rettigheter og selvbestemmelsesrett. FN har 193 medlemsland, og feires hvert år den 24. oktober over hele verden.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 28.10.2021
5 475
Smittede siste 7 dager
107
Innlagte
900
Døde
4 200 591
Vaksinerte

Korte nyheter

 • Paven vil ha forsoning med urfolk

  Pave Francis i den katolske kirken vil besøke Canada for å bidra til forsoning mellom kirken og urfolkene i landet.

  Reisen er utløst av avsløringer om de mange urfolkbarna som døde mens de gikk på internater. Flere av de beryktede skolene ble grunnlagt og drevet av den katolske kirken.

  Paven har fremdeles ikke gitt ut en formell beklagelse på kirkens vegne.

 • Sámi girji nominerejuvvon

  Girječálli Kirste Paltto ja Laila Labba (govvasárgu) leaba nominerejuvvon Davviriikkaid Ráđi mánáid- ja nuoraid 2021 girjjálašvuođa bálkkašupmái. Lea goalmmát geardi go Paltto girji nominerejuvvo ja girječálli dadjá ahte lea dehálaš ahte sámi girjjálašvuohta, erenomážit mánáidgirjjálašvuohta, maid oidno ja gullo olggobealde Sámi. Lea vuosttaš girji masa Labba lea hábmen govaid. – Hirbmat somá! Kirste lea hui čeahpes girječálli ja ádden bures go girji lea nominerejuvvon, dadjá Labba. Vuoiti almmuhuvvo skábmamánu 2. b. Københámmanis ja Laila Labba searvá doaluide.

  Kirste Paltto ja Laila Labba
  Foto: Kimmo Pallari ja June Bjørnback
 • Boavas gáibidit ándagassii atnuma

  Kanada álgoálbmotjođiheaddjit gáibidit ahte boava Frans átnu ándagassii katolalaš girku daguid ovddas go son boahtá Kanádas fitnat. -Ii leat doarvái, ahte boava dušše fitná Kanadas, muhto son ferte atnut ándagasssi ja buvttadit daid vahágiid ovttas maid girku lea dagahan, oaivvildit jođiheaddjit. Vatikána dieđihii gaskavahku, ahte boava Frans finašii mielas Kanádas, muhto ii dieđe vuos goas. Árabut dán jagi gávdnojedje badjel duhát merkekeahtes mánáhávddi Saskatchewanas ja Brihttalaš Kolumbias internáhtaskuvllaid lahka. Assimiliseren álggii Kanádas 1883:s ja badjel 154 000 máná rivvejuvvojedje ruovttuin ja dolvojuvvojedje dáidda internáhtaskuvllaide. 60 prosentta dáin internáhtaskuvllain gulle katolalaš girkui, nu čállá ctvnews ođasdoaimmahat.

  Cowessess First Nation minnestund
  Foto: APTN National News