– En god møteplass for samer

Medlem i samisk kirkeråd Mari Angerd Helender inviterer til samisk gudstjeneste i Oslo.

Mari Angerd Helander

Hun samler Oslosamene til en felles kirkestund førstkommende søndag.

Foto: Privat

Søndag blir det samisk gudstjeneste i Sofienberg kirke i Oslo, med samisk prest. Det blir også kirkekaffe med noe å bite i.

Oslosamene kan treffes til åndelig samvær fire ganger i året. Det er samisk kirkeråd som ordner med gudstjensete og sosialt samvær for de som måtte ønske det.

Viktig arena for samer

– Disse gudstjeneste er veldig viktige for samer, særlig for dem som ikke treffer andre samer ellers i året, sier Helander til NRK Sápmi.

Det er kun disse fire gangene i året at man kan få med seg en preken på samisk. Helander er ikke bare med på å ordne til, hun fungerer som tolk også.

– Jeg tolker mer enn gjerne, og vi ordner også alt som har med det sosiale å gjøre etter gudstjenesten, forteller hun.

Hun forteller også at det er vanskelig å samle bysamene. Hvis det møter opp 20 samer til gudstjenestene, så sier hun seg fornøyd.

Alle velkommen

Responsen fra dem som er brukere av tilbudet er god. De fleste sier at det er godt å føle det samiske fellesskapet i kirkelig sammenheng.

Helender avslutter med å si at alle er velkommen, enten man er kristen eller ikke. Klokken 17:00 i Sofienberg kirke.

Samisk kirkeråd ble opprettet av Kirkemøtet 1992. Rådet skal fremme, verne og samordne samisk kirkeliv i Den norske kirke, og ivareta Den norske kirkes arbeid med urfolksspørsmål.