– Det er nok ikke slik det er

Tidligere styreleder i sameforening reagerer på uttalelser fra enkeltindivider som gir seg ut for å representere flertallet.

Knut Sivertsen gir seg ikke i kampen om å få posten fram til gården sin
Foto: Sander Andersen (arkivfoto / NRK

Tidligere styreleder i Sálto Bihtámsámij Særvi/Salten Pitesamiske Forening Knut Sivertsen fra Beiarn i Nordland reagerer på uttalelsen til Finn Strand der han sier at arbeidet som de har nedlagt for å bevare og arbeide for pitesamisk kultur er fåfengt.

– Det skjer ikke noe, og vi får heller ikke informasjon. Og når vi spør blir vi avvist, sa tidligere styreleder i det pitesamiske senteret Duoddara Ráfe, Finn Strand til NRK 3. september.

Les også: Misfornøyde pitesamer

Vantro

Tidligere styreleder i Sálto Bihtámsámij særvi/Salten Pitesamiske forening reagerer med vantro på oppslaget.

– Rent personlig oppfatter jeg ikke situasjonen som den blir presentert. Jeg opplever ikke at det er noe motsetningsforhold blant oss pitesamer. Videre viser jeg til oppslaget styret i Sálto Bihtámsámij særvi/Salten Pitesamiske forening har fattet, noe jeg støtter. Uttalelsen til Finn Strand får stå for hans regning. Jeg opplever det ikke sånn. Jeg kjenner meg ikke igjen i den beskrivelsen Strand kommer med.

Knut Sivertsen sier at det pitesamiske miljøet er veldig sårbart, og han er derfor redd for at dette skader mere enn det gagner.
– Det er i alle fall ikke heldig med slike uttalelser som dette. Vi er så få at vi bør unngå slike ting.

Styrevedtaket

På møte i styret for Sálto Bihtámsámij Særvi/Salten pitesamiske forening 10. september ble følgende uttalelse enstemmig vedtatt:
«Styret i Salten pitesamiske forening ønsker å presisere at Finn Strands og John Moens uttalelser i media i den senere tid er deres personlige meninger og har ingen rot eller støtte i det pitesamiske miljøet som foreningen representerer."

Ikke furten

Finn Strand står for sine uttalelser i media, og mener situasjonen nok er som han beskriver.
– Jeg fatter ikke at de kan si noe slikt. Hvorfor er det så mange som har meldt seg ut av foreninga, spør Finn Strand. – Vi må jo få rede på hav som skjer, legger Strand til og nevner mange som har meldt seg ut av foreninga.

Finn Strand og hans medsammensvorne har mange jern i ilden

Finn Strand

Foto: Harrieth Aira/NRK

Er du furten siden du ikke lenger er med i styret i foreningen og i stiftelsen Duoddara Ráfe?

– Nei. Fort all del ikke. Man kan jo si at man er satt på båsen siden de nærmest går bak ryggen min. Jeg vet jo ikke hva som skjer. Derfor reagerer jeg som jeg gjør.