Hopp til innhold

– Deres kamp er vår kamp

En kaffepose i skinn, en guksi, en veske og en flaske med kildevann. Det var gavene fra Sápmi som Sofia Jannok, sammen med med Sara Marielle Gaup Beaska och Inger Biret Kvernmo Gaup overleverte til Standing Rock Siouxs rådsleder; Dave Archambault II.

Støtter protest

Også samer viser sin støtte til kampen mot den 190 mil lange oljerørledningen og skal føres fra North Dakota til Iowa.

Foto: EWA-MARI HEDMAN / NRK

Vi hører dere, vi ser dere og deres kamp er også vår kamp, sa Sofia Jannok.

I litt under en uke har søstrene Sara Marielle Gaup Beaska og Inger Biret Kvernmo Gaup bodd i leiren. Sofia Jannok kom på onsdag. De er her for å vise sin støtte i kampen mot oljeledningen.

Gaver fra Sápmi

Norske Samenes Riksforbund (NSR) hadde sendt en guksi (håndlaget trekopp) som gave til urfolket i leiren. Sara Marielle Gaup Beaska var den som overrakte gaven til reservatrådets leder, Dave Archambolt II. Sammen med gaven kom Gaup Beaska med følgende oppfordring, som møttes med jubel og applaus fra de fremmøtte på "torget" i leiren.

Jeg ønsker at du skal gi denne gaven videre til det yngste medlemmet i Standing Rocks Sioux's tribe. Må alle barn fra nå av og til evig tid ha rent vann.

Det er nå akkurat 6. måneder siden folk fra Standing Rock Sioux reservatet, satte opp tipien, telt og campingvogner ved Missourielvens strand. I juli tog dem sosiale medier til hjelp for å be om støtte. Det tog helt av og alt flere har kommet for å på plass delta i protestene mot oljeledningen, eller som de selve sier; - beskyttelsen av vannet.

1900 kilometer

Oljeledningsbygget som demonstrantene vill stoppe er 1900 kilometer langt og skal føre råoljen fra North Dakotas oljefelt til raffinadene i Iowa. Like utenfor Standing Rock Sioux nordre grense planlegges det at oljeledningen skal gå under Missourielven. Dette er en elv som er drikkevannskilde for dem som bor i reservatet.

Hellig område og gravplass

Det finnes også en gravplass i området hvor oljeledningen skal legges. Befolkningen anser området som et hellig sted. Talspersoner for Standing Rock Sioux Tribe, sier at de ikke fått være med og fremføre sin stemme i de arkeologiske undersøkelsene i området. Representantene mener også at konsultasjonsprosessen ved prosjektet ikke har gått rett for seg.

Motstanden mot oljeledningen skjer på mange forskjellige steder samtidig, både i møterom og i rettssaler, men også ute på mange steder i terrenget. Demonstrantene er organiserte på forskjellige måter avhengig av stedet hvor de oppholder seg.

Helgedemonstranter

Standing Rock leiren i USA

Teltleiren til demonstrantene som kjemper mot byggingen av en 190 mil lang oljerørledning fra North Dakota til Iowa.

Foto: EWA-MARI HEDMAN / NRK

Nå estimerer både folk i leiren og politimyndighetene at det bor omlag 2000 personer ved elvebredden i et område rett ved siden av vei 1806, i Canonnball. Enkelte helger kan antall demonstranter i denne leiren nesten fordobles. Et vanlig syn på fredag ettermiddag er chartrete busser fulle med folk som stopper for å slippe av dem som kalles for helgedemonstranter.

Pengegaver

Mange av dem som kommer hit har med seg gaver, som klær, solseller og mat, mens andre kommer med pengegaver. Det gjorde bland annet Salt River Pima-Maricopa Indian Community. De overrakte en sjekk på 25 000 dollar til Standing Rock reservatets kamp under fredagens velkomstseremoni, hvor også de samiske artistene overrakte sine gaver med hilsen fra den samiske befolkningen.

Korte nyheter

 • Čoahkkin heahtedoaimmaid birra

  Dálkkádat- ja birasdepartemeanta, Samediggeráđđi ja Norgga Boazosápmelaččaid Riikasearvi leat čađahan gulaskuddamiid máŋgga evttohuvvon heahtedoaibmabijut mat gusket boraspiriid ja bohccuid.

  Ráđđehus dieđiha dan iežas neahttasiidduin.

  Bealit ledje ollásit dahje belohahkii ovttaoaivilis eanaš doaibmabijuin.

  Dat ledje njeallje doaibmabiju mas bealit eai soabadan. Boazodollui addit bistevaš báhčinlobi dássái leat joksan boraspirenállemihtuid, guottetbáikkiin eai galgga leat boraspiret, máksimálalohku geatkkičivggain juohke orohagas ja heaittihit johtolathálddašeami.

  Kongeørn
  Foto: Kjartan Trana/NRK
 • Gir 500 000 kroner til treningssenter

  Sametingsrådet gir UML AS 500 000 kroner i tilskudd til nytt utstyr på nytt treningssenter i Karasjok.

  UML AS driver treningssenteret Delta iform sammen med aksjeselskapet med samme navn. UML AS er ansvarlig for vedlikehold, og er eier av utstyret på treningssenteret.

  Over sommeren skal Delta iform AS flytte inn i nytt lokale. Tilskuddet skal gå til å kjøpe nytt treningsutstyr til det nye lokalet. Lokalet vil være større enn det gamle, og mer moderne.

  – Vi er glade for å kunne støtte opp om næringslivet i Sápmi med prosjekt som også er bra for folkehelsa. Ved å støtte UML AS legger vi til rette for at bedriften kan fornye og utvikle seg, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

  Tilskuddet gis fra tilskuddsordningen for variert næringsliv. En av prioriteringene til ordningen er å støtte tiltak som styrker næringer med potensiale for vekst, og som kan være med å skape befolkningsvekst.

  Tomt treningssenter
 • 500 000 ruvnno hárjehallanguovddážii

  Sámediggeráđđi addá UML AS:ii 500 000 ruvnno doarjjan ođđa reaidduide ođđa hárjehallanguovddážii Kárášjogas.

  UML AS jođiha Delta iform AS hárjehallanguovddáža ovttas oasusservviin mas lea seamma namma. UML AS:s lea ovddasvástádus bajásdoallamii ja oamasta hárjehallanguovddáža rusttegiid.

  Delta iform AS fárre ođđa báikái čavčča beallái. Doarjja galgá mannat ođđa hárjehallanrusttegiid oastimii ođđa báikái. Lokála lea stuorát go ovddeš, ja ođđaáigásaš.

  – Mii leat ilus go beassat doarjut ealáhuseallima Sámis dakkár prošeavttain mii lea buorre álbmotdearvvašvuhtii ge. UML AS doarjumiin mii láhčit diliid nu ahte fitnodat sáhttá ođasmahttit iežas ja ovdánit, dadjá sámediggepresideanta Silje Karine Muotka (NSR).

  Doarjja addojuvvo máŋggabealálaš ealáhusat-doarjjaortnegis. Okta vuoruhemiin ortnegis lea doarjut doaibmabijuid mat nannejit ealáhusaid main lea stuorrunpotensiála, ja mat sáhttet leat mielde dahkamin ahte olmmošlohku lassána.

  Active treningssenter
  Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / JOHN-ANDRE SAMUELSEN