– Deres kamp er vår kamp

En kaffepose i skinn, en guksi, en veske og en flaske med kildevann. Det var gavene fra Sápmi som Sofia Jannok, sammen med med Sara Marielle Gaup Beaska och Inger Biret Kvernmo Gaup overleverte til Standing Rock Siouxs rådsleder; Dave Archambault II.

Støtter protest

Også samer viser sin støtte til kampen mot den 190 mil lange oljerørledningen og skal føres fra North Dakota til Iowa.

Foto: EWA-MARI HEDMAN / NRK

Vi hører dere, vi ser dere og deres kamp er også vår kamp, sa Sofia Jannok.

I litt under en uke har søstrene Sara Marielle Gaup Beaska og Inger Biret Kvernmo Gaup bodd i leiren. Sofia Jannok kom på onsdag. De er her for å vise sin støtte i kampen mot oljeledningen.

Gaver fra Sápmi

Norske Samenes Riksforbund (NSR) hadde sendt en guksi (håndlaget trekopp) som gave til urfolket i leiren. Sara Marielle Gaup Beaska var den som overrakte gaven til reservatrådets leder, Dave Archambolt II. Sammen med gaven kom Gaup Beaska med følgende oppfordring, som møttes med jubel og applaus fra de fremmøtte på "torget" i leiren.

Jeg ønsker at du skal gi denne gaven videre til det yngste medlemmet i Standing Rocks Sioux's tribe. Må alle barn fra nå av og til evig tid ha rent vann.

Det er nå akkurat 6. måneder siden folk fra Standing Rock Sioux reservatet, satte opp tipien, telt og campingvogner ved Missourielvens strand. I juli tog dem sosiale medier til hjelp for å be om støtte. Det tog helt av og alt flere har kommet for å på plass delta i protestene mot oljeledningen, eller som de selve sier; - beskyttelsen av vannet.

1900 kilometer

Oljeledningsbygget som demonstrantene vill stoppe er 1900 kilometer langt og skal føre råoljen fra North Dakotas oljefelt til raffinadene i Iowa. Like utenfor Standing Rock Sioux nordre grense planlegges det at oljeledningen skal gå under Missourielven. Dette er en elv som er drikkevannskilde for dem som bor i reservatet.

Hellig område og gravplass

Det finnes også en gravplass i området hvor oljeledningen skal legges. Befolkningen anser området som et hellig sted. Talspersoner for Standing Rock Sioux Tribe, sier at de ikke fått være med og fremføre sin stemme i de arkeologiske undersøkelsene i området. Representantene mener også at konsultasjonsprosessen ved prosjektet ikke har gått rett for seg.

Motstanden mot oljeledningen skjer på mange forskjellige steder samtidig, både i møterom og i rettssaler, men også ute på mange steder i terrenget. Demonstrantene er organiserte på forskjellige måter avhengig av stedet hvor de oppholder seg.

Helgedemonstranter

Standing Rock leiren i USA

Teltleiren til demonstrantene som kjemper mot byggingen av en 190 mil lang oljerørledning fra North Dakota til Iowa.

Foto: EWA-MARI HEDMAN / NRK

Nå estimerer både folk i leiren og politimyndighetene at det bor omlag 2000 personer ved elvebredden i et område rett ved siden av vei 1806, i Canonnball. Enkelte helger kan antall demonstranter i denne leiren nesten fordobles. Et vanlig syn på fredag ettermiddag er chartrete busser fulle med folk som stopper for å slippe av dem som kalles for helgedemonstranter.

Pengegaver

Mange av dem som kommer hit har med seg gaver, som klær, solseller og mat, mens andre kommer med pengegaver. Det gjorde bland annet Salt River Pima-Maricopa Indian Community. De overrakte en sjekk på 25 000 dollar til Standing Rock reservatets kamp under fredagens velkomstseremoni, hvor også de samiske artistene overrakte sine gaver med hilsen fra den samiske befolkningen.

Korte nyheter

 • Truet med budsjettkutt – Får penger

  For andre gang på to år foreslo bydel Grünerløkka i Oslo fjerne en lederstilling i den samiske barnehagen i Tøyenparken i sitt budsjettforslag. Dette skapte uro blant foreldre og andre. De mente at ved å blant annet fjerne den samiske daglige lederen kunne den samiske barnehagen bli mer norsk. Men nå får den samiske barnehagen 800.000 kroner i øremerket driftstilskudd.

 • Mikkel Isaks rein blir påkjørt

  Loga dán sámegillii. Ifjor ble 416 rein påkjørt i Troms og Finnmark og i hele landet er tallet nærmere 800 rein, viser tall. Reineier i Fávrrosorda Mikkel Isak Eira er plaget med reinpåkjørsler da det er bygd bilvei gjennom vinterbeitet deres, og reinbeitedistriktet har hittil i høst mistet allerede 15 rein. – Nå har jeg lagd et skilt med blinkende lys for å forhindre, sier Eira. Han mener at Statens Vegvesen burde gjøre mer for å hindre reinpåkjørsler. Vegvesenets Brede Thomassen sier at de vurderer å sette opp flere skilt og strø mer sand slik at stopplengden blir kortere. Se hele videoen her.

  Tromssa - ja Finnmárkku fylkkas vuojáhalle mannan jagi 416 bohcco ja olles Norggas lahka 800, čajehit logut. Mikkel Isak Eira oaivvilda Geaidnodoaimmahat sáhtášii eanet bargat eastadan dihte vuojahallamiid. 
 • Áigot eanet ovttasbargat

  Davviriikkain áigot lasihit ovttasbarggu sámeoahpahusáššiin. Otne leat suokkardallan sámeoahpahusbarggu čuolmmaid ja ohcan daidda čovdosiid. Čovdosat galget leat davviriikkalaččat ja guoskkat boahtteáiggis buot golmma davviriikkas. – Nu ahte mis lea dakkár sohppojuvvon vuohki das, ahte mo mii bargat ovttas, okta ovdamearka lea mo oktasaš dilálašvuođain mii basttit hábmet dan oppalaš gova ja soahpat, ahte mo mii ovdánit, lohka Anni Koivisto
  Suoma Sámedikke 1. várreságajođiheaddji.

  Anni Koivisto
Sámedikke 1. várreságajođiheaddji
  Foto: Yle Sapmi