– De minste samiske språkene usynliggjøres

Eksperter foreslår mer enn 100 tiltak for å styrke samiske språk. Men pitesamisk usynliggjøres, mener et samisk senter.

Som historiker skjønner Stig Morten Kristensen at det å erkjenne sin samiskhet har vært vanskelig.

Stig Morten Kristensen er fortvilet over at pitesamisk språk får så lite fokus.

Foto: Idar Kintel / NRK

– De minste samiske språkene blir helt oversett, fortviler Stig Morten Kristensen, daglig leder for det pitesamiske senteret Duoddara Ráfe.

Torsdag var det høringsseminar i Tysfjord om en norsk offentlig utredning som har fått navnet «Hjertespråket». Et dokument der et regjeringsoppnevnt utvalg har foreslått mer enn 100 tiltak som vil sikre gode og likeverdige tjenester på samisk.

– Det er flott at Duoddara Ráfe løfter denne saken. Jeg ønsker at signalene om dette sendes departementet, og kanskje en løsning er å lage en handlingsplan for pitesamisk språk, mener stipendiat Inga Mikkelsen, en av ekspertene som deltok i arbeidet med dette dokumentet.

– Usynliggjør

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ba ekspertene om å fokusere på de tre offentlige samiske språkene sør-, lule- og nordsamisk.

Nå reagerer det pitesamiske senteret Duoddara Ráfe på at pitesamisk ble utelatt.

– Pitesamisk er ikke nevnt i det hele tatt i utredningen. Det er en retorikk både blant politikere og samer som usynliggjør de minste samiske språkene, sier Stig Morten Kristensen.

Språket er nærmest utdødd, og bare noen titalls personer behersker språket.

Inga Lill Sigga Mikkelsen er glad for rapporten som både viser utfordringene og kommer med forslag p

Inga Lill Siggá Mikkelsen er glad for rapporten som både viser utfordringene og kommer med forslag på løsninger for samiske språk.

Foto: Skjermdump/KMD

– Beklager

Utvalgsmedlem beklager og understreker at hun forstår reaksjonene.

–Vårt mandat har vært klar på at vi skulle se på nord-, lule- og sørsamisk. Det mandatet har vi ikke kunnet gå utenom. Jeg skulle ønske at mandatet kunne dekke de mindre samiske språkene også, sier Inga Mikkelsen.