80 prosent av kunsten forsvinner

RiddoDuottarMuseat har allerede begynt å lete etter et sted hvor kunsten fra De samiske samlinger kan flyttes.

De samiske samlinger

De samiske samlinger i Karasjok kan snart bli uten kunst og de fleste andre eiendeler.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Karen Elle Gaup

Museumsdirektør Karen Elle Gaup.

Foto: NSR

– Vi har allerede henvendt oss til Porsanger kommune, Kautokeino kommune og Karasjok kommune for å finne ut om de har et sted der vi midlertidig kan oppbevare kunsten fra De samiske samlinger, forteller museumsdirektør Karen Elle Gaup ved RiddoDuottarMuseat.

Hun og de åtte andre ansatte i De samiske samlinger har allerede begynt å forberede seg til 1. januar 2014, da avtalen mellom RiddoDuottarMuseat og De samiske samlinger går ut.

– Det eneste stedet vi har fått svar fra er Kautokeino kommune. Vi skal ut av lokalene her i Karasjok innen 31. desember 2013, opplyser Gaup.

Rundt 720 kunstverk skal flyttes

De samiske samlinger i Karasjok ble etablert i 1972, og har vært en del av RiddoDuottarMuseat etter at fire samiske museer ble konsolidert i 2006.

I lokalene til museet er det lagret rundt 900 kunstverk, og en god del av dette er kjøpt inn under Sametingets innkjøpsordning for samisk samtidskunst.

Det som blir igjen er det som var i bygningen før 1. mai 2006, da konsolideringen mellom De samiske samlinger i Karasjok, Kautokeino bygdetun, Porsanger museum i Lakselv og Kokelv sjøsamiske museum i Kvalsund skjedde.

– Rundt 80 prosent av kunsten vil bli flyttet. De tilhører Sametingets innkjøpsordning for samtidskunst, forklarer Gaup. Dette betyr at rundt 720 kunstverk skal flyttes fra museet i Karasjok til et annet sted.

Thoralf Henriksen

Styreleder Thoralf Henriksen.

Foto: Mattis Sara Wilhelmsen / NRK

Styreleder i eierstyret for De samiske samlinger i Karasjok, Thoralf Henriksen stiller seg undrende til at kunsten og andre eiendeler nå skal flyttes fra museet i Karasjok.

– Hvor skal de hente dette? Det er jo ikke avklart hva som er Sametingets eiendom. De må først komme med dokumentasjon på hva de faktisk eier. Kunsten befinner seg i vårt anlegg og derfor må de komme med dokumenter som viser at de eier dette, sier Henriksen.

Er det ikke klart hva Sametinget har kjøpt inn?

– Det er ikke Sametinget som har kjøpt inn kunsten. Det er kjøpt med statlige midler. Det er staten som har bevilget penger til innkjøp av kunst og det står ikke noen steder at kunsten er Sametingets eiendom, hevder Henriksen.

Sagt opp avtalen med RiddoDuottarMuseat

Det er eierstyret for De samiske samlinger som i sommer sa opp avtalen med RiddoDuottarMuseat. Avtalen går ut 1. januar 2014.

Etter at RiddoDuottarMuseat har «blitt jaget på dør» har de sagt opp både forsikringsavtaler på brann og tyveri. Også avtalen med strømleverandøren er sagt opp. Disse avtalene opphører per 31. desember 2013.

– Vi har fått en frist til 19. november å svare på Sametingets forslag til løsning. Det som er skremmende her er at Sametinget ikke har brydd seg om kritikken som har kommet fra eierstyret allerede fra 2009. Dette har ikke Sametinget brydd seg om, sier Henriksen.

Han hevder at det etter stiftelsesloven er eierstyret for De samiske samlinger som har ansvaret for å ta vare på alt som måtte finnes inne i stiftelsens eiendom.