Langvarig strid er over - satser på samisk kultursenter

En langvarig konflikt om De Samiske Samlinger og driften av Riddo Duottar Museat i Karasjok er nå historie.

De Samiske Samlinger

Samiid Vuorka Dávvirat (De Samiske Samlinger) i Karasjok holder til i dette bygget fra 1972. Det holder ikke lenger mål som museumsbygg, blant annet på grunn av nye krav til magasinering og oppbevaring av gjenstander, og trenger renovasjon.

Foto: Marte Lindi / NRK

– Jeg vil egentlig ikke snakke så mye om konflikten, den er tilbakelagt. Vi ser nå framover og jobber hardt for å få på plass kunstmuseet i første omgang, sier styreleder Thoralf Henriksen i eierstiftelsen for De Samiske Samlinger.

Thoralf Henriksen

Styreleder Thoralf Henriksen i De samiske samlinger.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Museumsstriden i Karasjok har ulmet helt siden 2012 og gjennom store deler av 2013. Eierstiftelsen bak De Samiske Samlinger (Samiid Vuorká Davvirat - SVD) sa opp driftssamarbeidet med Riddo Duottar Museat (RDM) i november 2013.

– Nå er vi i gang med forhandlinger om en ny driftsavtale og det er fantastisk godt.

Henriksen forteller at de har siden i fjor hatt meget god oppfølging fra Sametinget sin side, og de har fått støtte fra Sametingsrådet helt siden de i 2011 ba om å få endre driftsformen.

Stort samisk kultursenter

Ønsket er et stort samisk kultursenter. Henriksen vil samle samisk kunst og kultur inn under en felles paraply som vil inneholde senter for samisk krigshistorie, Mamma Karasjok-senter, et Mari Boine senter og et uteamfi for teater og konserter.

– Det er viktig at vi får laget et hovedsenter. Det må være et kulturhistorisk samisk senter. Det er på sin plass at det blir i Karasjok på grunn av lokaliseringen til Sametinget. Karasjok er en samisk hovedstad i Norge, mener Henriksen.

Konflikten mellom de to partene gikk på at eierstyret i SVD mente RDM lot bygninger og samlingen forfalle. Mens RDM på sin side mener de sa klart fra om de vanskelige forholdene å jobbe i både med bevaring av gjenstander og med et gammelt og nedslitt bygg.

På museet i Karasjok håper de nå på bedre arbeidsforhold og at historiske skattene blir bevart på skikkelig vis.

– Betongrelieffet «Gudenes Dans» av Iver Jåks må beholdes. Det må bli værende, det kan ikke rives eller fjernes, mener Berit Åse Johnsen som er konstituert museumsleder ved RDM.

Riddo Duottar Museat

– Det vi trenger er et funksjonelt museumsbygg utfra dagens krav. Det er kommet flere kulturhistoriske gjenstander.

Håper på samisk kultursenter

Konstituert leder Berit Åse Johnsen ved Riddo Duottar Museat i Karasjok sier de ansatte nå håper at planene for kunstmuseum og nybygg for de Samiske Samlinger blir realisert. Her sammen med Margrethe Vars ved en modell av en gamme.

Foto: Marte Lindi / NRK

Konstituert museumsleder Berit Åse Johnsen ved RDM i Karasjok forteller at det er forskjellig klimakrav i forhold til forskjellig materialtyper, og det har man også i forhold til flere kunstgjenstander.

I mange har det vært jobbet for å bygge et eget samisk kunstmuseum. Samtidig må anlegget til De samiske samlinger renoveres og pusses opp.

Investeringene som er planlagt gjort på museets eiendom i Karasjok ligger på rundt 300 millioner kroner.

På grunn av krangel og krøll på tråden i kommunikasjonen både internt i Riddo Duottar Museat og mellom flere instanser så kunne De samiske samlinger ha miste alt.

Glad for at konflikten er over

Sametingsråd Henrik Olsen fra NSR er glad for at man nå jobber for en felles fremtidig drift ved Riddo Duottar Museat.

– I den prosessen som har vært er det bra at det har vært et sterkt lokalt engasjement. Og det er bra at det gjøres sammen med Riddo Duottar Museat som er forvalter og styrer for museet. Slik det ser ut nå så er det god enighet, mener Olsen.

I likhet med sametingsrådet er nyvalgt styreleder Martin Rimpi i Riddo Duottar Museat fornøyd med at konflikten er løst. De som sitter i styret nå ser på videre drift og nybygg med friske øyne:

–Vi har forlenget den eksisterende avtalen fram til 30. april, og er enig om å forhandle i den perioden om en permanent avtale, forteller Rimpi.

Iver Jåks kunst

Betongrelieffet «Gudenes Dans» av Iver Jåks

Foto: Anne Berit Anti / NRK