Normal

– Byutviklingen går på automatikk

Politikerne på Nord-Jæren er i liten grad i stand til å tenke nytt om byutvikling, mener leder for Stavanger Arkitektforening, Alexandria Algard.

Kanal i Klubbgata

Flere arkitektkontor har engasjert seg og kommet med forslag til utviklingen av fremtidens Stavanger og planer for en region i sterk vekst.

Foto: LINK Arkitektur AS og Alliance arkitekter AS.

Politikerne handler på autopilot når fremtiden skal planlegges, mener Algard.

– Det er ikke nok vilje til å ta store nok sjanser. Det blir snakket mye og bra, men når det kommer til stykket tar man tak i den trygge kanten igjen. Det å tørre og å ta sjanser tror jeg er veldig viktig. Man må våge å satse for å få til noe som er bra. Skal man alltid sikre seg på alle bauer og kanter får man gårsdagens løsninger, sier Algard.

Alexandria Algard har deltatt på mange offentlige møter de siste par årene i Stavanger-regionen – møter hvor byutvikling, arealplanlegging, utbygging og transportløsninger for fremtiden er diskutert.

Etter å ha bodd flere år i ulike deler av verden, har hun engasjert seg i og kommet med flere nye tanker og innspill om hvordan regionen bør utvikles.

Ikke imponert

Alexandria Algard

– Det er ikke nok vilje til å ta sjanser når regionen skal planlegges og bygges videre, mener Algard.

Foto: Siri Wichne Pedersen/NRK

Men Algard er lite imponert over evnen til nytenking blant byråkratene og politikerne som har hovedansvaret for å planlegge for fremtidens Nord-Jæren.

– Jeg opplever at vi lever i en region med så sterk vekst og med så mye press at vi nesten befinner oss i en unntakstilstand. Så prøver man å løse problemene så godt som mulig, men glemmer at man må å finne løsninger som ikke finnes fra før, sier Algard.

Hun beskriver på mange måter en region som går på autopilot når fremtiden planlegges.

Trygt og ukontroversielt

– Jeg opplever at mange av de løsningene som er foreslått er variasjoner av sånn det alltid har vært, i stedet for å zoome litt ut og se på hva vi står overfor. Ting går på automatikk, sier Algard.

Både hun og andre arkitekter har i løpet av de siste par årene lansert en rekke forslag både for utviklingen av sentrum, næringsområdene og boligbygging. Mange av forslagene har vekket begeistring, men når vedtakene skal fattes lander man raskt ned på det trygge og ukontroversielle, mener Algard.

Må tenke nytt

Også mangeårig byutviklingspolitiker Helge Solum Larsen er opptatt av at regionen må tenke nytt. Han er i tvil om politikerne er i stand til å få til den urbaniseringen og fortettingen man har planlagt.

– Dersom vi ser oss blinde på rene handelsområder og rene sentrumsområder som et eksempel, vil ikke det være virkeligheten i aksen mellom Stavanger og Sandnes sentrum i fremtiden. Da kommer vi til å bygge en tett akse mot en høyfrekvent kollektiv åre. Der kommer det til å være både boliger, kontorplasser og forretninger, sier Solum Larsen.

Leder for kommunalstyret for byutvikling i Stavanger, Helge Solum Larsen

Leder for kommunalstyret for byutvikling i Stavanger, Helge Solum Larsen

Foto: Erik Waage / NRK

Total forandring

Solum Larsen mener det må til en total forandring i forhold til hvordan man har tenkt, planlagt og bygget frem til nå i regionen. Man må basere utviklingen på at man urbaniserer hele områder, sier Solum Larsen.

– Da vil det være sånn at man kan bo og arbeide i samme området, ha tilgang til handel av ulik art og også offentlige tjenester i det området du naturlig bor i nærheten av. Det er en total endring i forhold til hvordan man har tenkt byutvikling på Nord-Jæren i årene vi har bak oss, sier Solum Larsen.

Visjoner for Pedersgata og Nytorget

Slik er arkitektenes visjoner for Pedersgata og Nytorget.

Foto: LINK Arkitektur AS og Alliance arkitekter AS