NRK Meny
Normal

Dette vil politikerne ha mer av

Ja til flere cruiseanløp, flere parkeringsplasser og festivaler i sentrum - og tommelen opp for trehusbyen.

Gladmat 2013

Flere festivaler og økt cruisetrafikk vil flertallet av gruppelederne ha mer av i Stavanger sentrum.

Foto: Siri Wichne Pedersen/NRK

Parkeringsplasser, cruisetrafikk og festivaler. Det ønsker flertallet av de politiske gruppelederne i Stavanger seg mer av i Stavanger sentrum.

Få er fornøyd med torget og alle er enige om hva som bør vernes.Trehusbebyggelsen og gamle Stavanger er oljebyens varemerke.

Gamle Stavanger

Trehusbebyggelsen og Gamle Stavanger er unikt for Stavanger, mener gruppelederne.

Foto: Ståle Frafjord

Spørsmål

I kjølvannet av en reportasjeserie om Stavangers sjel og identitet, har vi stilt de elleve gruppelederne i bystyret åtte spørsmål:

1. Mangler Stavanger en overordnet plan for byutvikling?
2. I hvilken grad tror du økt utbygging i sentrum vil komme i konflikt med dagens verneplaner?
3. Hva mener du er unikt med Stavanger i dag og som det er viktig å ta vare på for fremtiden?
4. Er du fornøyd med utformingen av dagens torg?
5. Ønsker du å utvide Fargegata?
6. Ønsker du flere cruiseturister til Stavanger?
7. Bør det bygges flere parkeringsplasser?
8. Bør vi legge til rette for flere festivaler i sentrum?

Her er gruppeledernes svar (forkortet):

John Peter Hernes
Foto: Torunn Westvik Tørneng / NRK

John Peter Hernes (Høyre) :
1. Nei, men vi kan bli bedre. Derfor jobber vi f.eks med en helhetlig plan for sentrum.

2. Dette er noe sentrumsplanen ser på. Her er nok ett nøkkelgrep at definisjonen av sentrum er utvidet, og det kan gi rom for fornyelse innenfor et utvidet sentrum.

3. Trehusbyen i Stavanger er unik. Men noe av det unike er også kontrastene mellom den gamle trehusbyen og moderne bygg.

4. Det arbeides jo med å forbedre dagens torg, men det er viktig å ikke romantisere torget slik det var før.

5. Det kan være spennende. Men en må bare passe på at en ikke utvanner det spesielle med denne gata.

6. Ja.

7. Ja.

8. Ja - og for å gjøre dem vi har enda bedre.

Lite ambisiøs

Tore B. Kallevig
Foto: Marius Vervik / Frp

Tore B. Kallevig (FRP):
1. Nei, men planen vi har er altfor lite ambisiøs.

2. Historisk sett i stor grad, men det er likevel et stort handlingsrom for utbygging i sentrum. Men særdeles utfordrende når så mye allerede er vernet.

3. Trehusbyen, Domkirken.

4. Nei.

5. Nei.

6. Ja, men alle trenger ikke å komme inn til kaiene.

7. Ja.

8. Ja.

Trehus

Cecilie Bjelland
Foto: Arbeiderpartiet

Cecilie Bjelland (AP):
1. Ja , men kanskje mer en prosess enn en plan.

2. Noe må forventes – men det bør være håndterbart.

3. Kystbyen med den lave bebyggelsen, trehus, Domkirke og nærhet til sjøen.

4. Nei.

5. Nei, men er åpen for å eksperimentere i andre gater som ønsker andre «særpreg» .

6. Nei.

7. Ikke i den indre kjernen.

8. Ja, dersom de tar kostnadene selv.

Flott torg

Bjørg Tysdal Moe
Foto: Arild Eskeland / NRK

Bjørg Tysdal Moe (KRF) :
1. Vi har mange planer for deler av byen. Når vi nå har under utarbeidelse en Sentrumsplan, er det fordi det er behov for dette nå.

2. I noen grad.

3. Trehusbyen, og et sentrum med mangfold.

4. Ja, jeg synes vi har fått en flott åpen plass.

5. Jeg regner med at vi i arbeid med Sentrumsplanen vil finne fram til flere områder hvor dette kan gjennomføres.

6. Ja.

7. Krf går inn for å bygge fjellhallen, slik at vi kan få frigjort Jordeholmen og kanskje også andre P-anlegg.

8. Vi bør ikke ensidig satse på festivaler, men videreutvikle de vi har.

Tåler mer

Per A. Thorbjørnsen
Foto: Ole- André Lagmandokk / NRK

Per A. Thorbjørnsen (Venstre)
1. Nei, vi har kommuneplaner og har nå en egen sentrumsplan ute som skal godkjennes i 2014. Dessuten har vi planer for trehusbyen og kulturminneplan.

2. Ikke mer en vi gjør det til.

3. Hele sentrumshalvøya. Middelaldergateløpet. Smugene. Husene.

4. Ja.

5. Ja.

6. Noe til tåler vi.

7. Nei, ikke totalt sett.

8. Ja .

Monsterskip

Marcela Molina
Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Marcela Molina (SV):
1. Nei, vi har kommuneplanen, men fordringen er å holde seg lojalt til planene.

2. Det trenger ikke å komme i konflikt.

3. Trehusbebyggelsen.

4. Nei, «Den øde plass»/ «steinørkenen» er ikke særlig innbydende.

5. Om ikke utvide, kan man vurdere tilsvarende tiltak i de mer gråe områdene i sentrum/utvidet sentrumskjerne.

6. Alle turister er selvsagt velkomne til Stavanger. Men en bør se om det er rett å ha monsterskipa midt i sentrumskjernen.

7. Nei.

8. Nei.

Kaldt

Bjarne Kvadsheim
Foto: NRK Rogaland

Bjarne Kvadsheim (SP):
1. Ja, for mykje skjer etter enkeltvedtak der ein ikkje ser totaliteten.

2. Treng ikkje gjera det viss vi tek utgangspunkt i at nye prosjekt skal tilpassas eksisterande bebyggelse.

3. Trehusbyen, gamle Stavanger, område rundt domkyrkja.

4. Nei, torget er kaldt og innbyr ikkje til å bli brukt.

5. Ja.

6. Tja, fint med cruisebåtar, men må ikkje ta over for vår lokale identitet.

7. Ja.

8. Ja, det kan vi godt.

Store

Hilde Karlsen
Foto: Arild Eskeland / NRK

Hilde Karlsen (Uavheng.):
1. Kommuneplanen er den overordnet plan for byutvikling og gir føringer på hva som er regulert til boliger, grønt, LNF, næring.

2. Jeg tror det kommer til å bli store.

3. Koselig og intimt sentrum samt trehusbyen.

4. Nei. Torget mangler liv.

5. Nei.

6. Jeg synes det er ok slik det er i dag.

7. All parkering bør flyttes under bakken og vi må realisere planene om et parkeringshus under bakken i tilknytning til Bergelandstunellen.

8. Ja, hvis det er plass til flere.

Mangler

Karl W. Sandvig melder seg ut av Frp
Foto: NRK

Karl W. Sandvig (Pensjonistpartiet):
1. Ja, på flere måter mangler Stavanger det.

2. Ja, en større utbygging i sentrum vil kunne komme i stor konflikt med dagens verneplaner.

3. Det totale særpreget er viktig, men likevel med muligheter for innpassing av nye prosjekter.

4. Nei.

5. Nei.

6. Ja.

7. Ja, parkeringshuset på Jorenholmen må beholdes og heller påbygges en etasje og to.

8. Da bør de være selvfinansierende.

Færre biler

Torfinn Ingeborgrud
Foto: Ståle Frafjord

Torfinn Ingeborgrud (MDG):
1. Ja, helt klart.

2. Dette er utfordringer, men det er ikke uløselig.

3. Trehusbebyggelsen, et kompakt sentrum, kailinjene.

4. Jeg er ikke veldig misfornøyd.

5. Nei, men vi må gjerne finne på lignende kreative ting i andre områder.

6. Nei, færre.

7. Nei.

8. Ja, men heller flere små enn en som er for stor.

Glemmer

Truls Drageset Dydland
Foto: Mathias Oppedal / NRK

Truls Drageset Dydland (Rødt):
1. Vi har flere planer, problemet med disse planene er at det er så lett å glemme dem når vi behandler saker.

2. Det er åpenbart at det vil bli noen tvister.

3. Trehusbebyggelsen er unik i verdenssammenheng.

4. Nei.

5. Det kan være en god idé!

6. Det er foreløpig nok.

7. Det bør bygges flere utenfor sentrum for å kompensere for dem vi bør fjerne i sentrum.

8. Kommunen legger allerede godt til rette for festivaler i sentrum, og jeg opplever at de festivalene som vil ha arrangementer i sentrum møter velvilje hos Stavanger kommune.