NRK Meny
Normal

Er Stavanger en skryteby uten sjel?

Vi planlegger mest for å synes, som en skryteby, mener reklamemann. Er Stavanger i ferd med å miste sjelen?

Stavanger sentrum

Domkirken, Breiavatnet og byparken er en viktig del av byens historie. Man hva er egentlig Stavangers sjel og identitet?

Foto: Ståle Frafjord / NRK

– En identitet, en sjel – det er noe som kommer innenifra. Alt det som preger byen nå er det som kommer utenifra, sier Erling Forfang.

Viking-patriotene kjenner Forfang som mannen bak både tekst og melodi til hymnen "Ein blåe dag" – en lovsang til og for de mange tusen som fortsatt identifiserer seg med byens mest kjente varemerke.

I dag sitter reklamemannen, forfatteren, kulturpersonligheten og bypatrioten i et gammelt murhus nær gamle Stavanger og forsøker å definere byens sjel og identitet på oppdrag fra NRK.

Erling Forfang

Erling Forfang er reklamemann, forfatter og engasjert bypatriot og har skrevet hymnen tusenvis av Viking-tilhengere bruker som allsang. Han mener byens utvikling preges av det som kommer utenfra og etterlyser store tanker og store grep om byutviklingen i byen.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Byens sjel

– Stavangers identitet? Jeg kan ikke se de klare og tydelige identifikasjonene av hva Stavanger er i dag. De var tydeligere før, sier Forfang.

NRK Rogaland har vandret gatelangs i Stavanger på jakt etter byens sjel. Vi har snakket med bypatrioter, redaktører, næringsdrivende, mannen i gata, unge og gamle og svært mange som er levende opptatt av byen og byens utvikling.

Store endringer

Stavanger by står foran store endringer. Sentrumshandelen har flatet ut, arbeidsinnvandringen øker i takt med befolkningsveksten. Behovet for nye arbeidsplasser og ikke minst nye boliger er stort. Byplanleggingen vil endre byen og byens utforming. Spørsmålet er hva det gjør med byens sjel, identitet og egenart – om den fortsatt finnes.

Er byen i ferd med å bli mer og mer lik alle andre byer og står i fare for å miste sitt særpreg. Gjør i så fall det noe? Og hvem bestemmer egentlig hvordan byen skal være? Politikerne, utbyggerne, gårdeierne eller innbyggerne?

Gamle Stavanger

Trehusene i Gamle Stavanger. Representerer det byens sjel?

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Patriot

Forfang er glad i Stavanger, men mener byen har mistet noe på veien. Byen preges av for sterk utbyggermakt og mangel på en helhetlig plan og store tanker og beslutninger som kan gi byen både særpreg og en sterkere identitet, mener Forfang.

– Utbyggerne har i dag mye større makt med helt andre motiver enn det byutviklere og politikere har. Når vi ser på byplanlegging og bygging av hus, parker og andre ting, ser vi en fremmedgjøring av det vi faktisk er, mener Forfang,

Kontraster

Spørsmålene og kontrastene er mange. Hvorfor jubler Stavanger hver gang en internasjonal kjede ønsker å slå seg ned i sentrum? Hvorfor gråter vi hver gang en lokale nisjebutikk må legges ned når vi i stadig sjeldnere grad handlet der?

Hvorfor skal byen bygge høyt, flatt og i betong når de mønebefengte trehusene i Gamle Stavanger er det vi med stolthet ønsker stadig flere cruiseturister skal få se? Hvorfor bygger vi en møteplass for byens innbyggere som bare kan brukes til en årlig fest?

Og hva gjør vi med den eksisterende sentrumsbebyggelsen når behovet for nye og større næringslokaler øker?

Stavanger torg

Torget i Stavanger. Sier det noe om hva byen er og ønsker å være?

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Smålåten

Stavanger er på mange måter en schizofren by, mener sjefredaktør i Rogalands Avis, Bjørn Sæbø. Han opplever at smågatene og det smålåtne på mange måter representerer Stavangers sjel.

– Men vi har alltid vært i et skjæringspunkt mellom det litt smålåtne og det beskjedne og det stormannsgale, sier Sæbø.

Han mener også byen er full av kontraster.

– Kontrasten mellom det kjekkasaktige og den nyrike stavangermannen, som også er en likandes kar man kan treffe i Søragadå, er spesielt for byen. Vi er på sett og vis internasjonale uten å være det, men har et provinsielt utgangspunkt, sier Sæbø.

Bjørn Sæbø, Rogalands Avis

Sjefredaktør Bjørn Sæbø i Rogalands Avis frykter for at Stavanger skal bli en filialby og mener det smålåtne og smågatene i sentrum representerer Stavangers sjel.

Foto: Kristoffer Møllevik / NRK

Debatt

Da Rogalands Avis nylig omtalte nyheten om at den amerikanske kaffekjeden Starbucks skal etablere seg i Stavanger, ble det den mest delte Facebook-saken RA har hatt noensinne.


Debatten vekket sterke følelser av mange årsaker. Sæbø gikk kritisk til verket. Han sammenliknet Stavanger med en kopi av Seattle.

– Det med å bli en filialby hvor vi i mindre grad har noe unikt og egenartet og i større grad det alle andre har alle andre steder. Da blir vi uinteressante. En slik by tror jeg få av oss egentlig ønsker, sier Sæbø.

Skryteby

– Vi planlegger mest for å synes, som en skryteby, mener Erling Forfang.

Han er lite imponert over byplanleggingen i Stavanger og mener byen mangler en overordnet plan for hva Stavanger ønsker og vil være.

– I all vellykket byutvikling er det der de bygger for byens egne innbyggere at det blir liv, utbygging og fornøydhet. Til og med dem som kommer utenifra synes det er en kjekk by å være i. Det må vi snart begynne med, sier Forfang.

Store tanker

Den debatten blir ikke mindre viktig når byen skal utforme nye sentrumsplaner, rydde plass til og planlegge for tusenvis av nye arbeidsplasser og boliger og samtidig forsøke å ivareta byens befolkning, historie, miljø og egenart.

– I byutvikling må man ha en stor tanke og ta de store beslutningene. Det bør etter min mening være en voldsom inngripen i det vi gjør nå. Veldig mye av det Stavanger gjør er klattvis. Tenk om vi hadde en langsiktig plan om at vår by ikke skulle være lik alle andre, men ulik, sier Forfang.