NRK Meny
Normal

Etterlyser tøffere politikere for å stagge Forus-trafikken

Fylkets regionalplansjef er lite imponert over de lokale politikerne. Hun mener politikerne må slutte å nøle, hvis det skal bli mulig å redusere bilkøene på Forus.

Kø E 39 Motorveien Forus

Bilkøene på Forus kommer ikke til å bli kortere hvis ikke politikerne våger å sette i verk restriktive tiltak, mener regionalplansjefen.

Foto: Otto Voldsund / NRK

Regionalplansjef Christine Haver i Rogaland fylkeskommune er lite glad for det kompromisset ordførerne i Stavanger, Sandnes og Sola har inngått om parkeringsrestriksjoner på Forus – et forslag som på langt nær går så langt som regionalplansjefen hadde ønsket seg.

Christine Haver, regionalplansjef Rogaland fylkeskommune

Regionalplansjef Christine Haver.

Foto: Marianne Terjesen

– Vi må tørre å ta i bruk de restriktive virkemidlene, hvis vi skal klare å få flere til å ikke bruke bil. Så jeg skulle nok ønske

at de hadde vært enda tøffere, sier hun.

Som regionalplansjef skal Haver blant annet se til at kommunene etterlever den store overordnede regionalplanen for Jæren de neste 25 årene. En plan som ble vedtatt i fylket i fjor og som sier noe om hvor og hvordan folk skal bo, vern, transportplanlegging, styrking av bysentrene – blant annet.

Der er også utviklingen av næringsområdene et sentralt tema – og parkeringsrestriksjoner et viktig element.

Firer på parkeringskrav

Forslaget har vært å innføre langt strengere parkeringsrestriksjoner for ansatte på Forus – et forslag som næringslivet med Statoil i spissen har reagert kraftig på.

I forslaget fra rådmennene i de tre kommunene vil administrasjonen kutte kraftig i antall parkeringsplasser. Men både i Sola og Stavanger valgte politikerne å utsette saken da den skulle behandles. Årsaken var at Næringsforeningen på vegne av bedriftene gikk kraftig ut mot planene.

LES OGSÅ: Nå diskuterer ordførerne Forus-parkering

LES OGSÅ: Han vil heller ha ekstra bilavgifter enn færre parkeringsplasser

Flere sentrale politikere engasjerte seg, og bråket endte med at de tre ordførerne i kommunene forhandlet frem et kompromissforslag som innebærer flere parkeringsplasser og langt bedre overgangsordninger enn det som ligger i det opprinnelige forslaget fra rådmennene.

LES OGSÅ: – Næringslivet på Forus er bygget på biltrafikk

Artikkelen fortsetter under bildet.

Pål Morten Borgli, Stanley Wirak

Ordfører Stanley Wirak (Ap) og varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) i Sandnes vil ha flere, ikke færre parkeringsplasser på Forus.

Foto: Tom Edvindsen / NRK

LES OGSÅ: Vil ha flere parkeringsplasser på Forus

– Må følge vedtatte planer

Regionalplansjef Haver mener det må tøffe grep til.

– Jeg tror vi går inn i en fase nå hvor det blir enda viktigere enn før å holde seg stramt til de planene vi har lagt, sier hun.

Hun opplever at politikerne har stor forståelse for hovedgrepet i de planene som er lagt. Men at det skorter en del når det kommer til de praktiske tiltakene.

– Vi ser jo også at det er en del planer som utfordres, spesielt i forhold til næringsaktivitet, og hoteller som plasseres utenfor senterstrukturen. og som skaper biltrafikk der vi ikke ønsker biltrafikk, sier Christine Haver.

LES OGSÅ: – Kan ikke legge parkeringsforslag på vent

– Må bli tøffere

Det kjenner Arbeiderpartiets gruppeleder i fylket, Tom Tvedt, seg igjen i.

Tom Tvedt

Tom Tvedt er gruppeleder for Arbeiderpartiet i Rogaland fylkesting.

Foto: Bjørn Olav Skjæveland / NRK

– Me er nødt for å ta de tøffe valgene som kommer nå. Det er bare fylkestinget og kommunestyrene som vil vise om vi klarer det, sier han.

Uavhengig av ordførernes kompromissforslag om parkeringsrestriksjoner er også han opptatt av at politikerne i regionen må tørre å ta tøffe og upopulære valg.

Det innebærer også å vedta en bypakke for Nord-Jæren som vil føre til en kraftig økning i antall bomstasjoner og økning i prisene for å finansiere et langt bedre kollektivtilbud.

LES OGSÅ: Vil doble antall bomstasjoner

LES OGSÅ: 34.000 i bompenger

LES OGSÅ: Frp-opprør mot bompenger

– Ubehagelig i valgkamptider

Med 20 års erfaring i politikken er hans erfaring at politikerne ikke har vært tøffe nok til å følge opp vedtatte planer og intensjonene i dem.

– Det har vært ubehagelig når det har nærmet seg valg, og så har man tatt noen dispensasjoner og kommet seg unna med det. sier Tvedt