Normal

Bare en vil selge Stavanger som oljehovedstad

Toppolitikernes forslag til hva Stavanger bør fremheve når man skal selge byen er mange, men bare en nevner ordet olje.

Boliger Stavanger

Den intime treehusbyen er noe flere av toppolitikerne er opptatt av i Stavanger

Foto: Ståle Frafjord / NRK

NRK har i kjølvannet av en reportasjeserie om Stavangers sjel og identitet spurt samtlige gruppeledere i bystyret i Stavanger hva de ville lagt vekt på om de skulle selge byen og hva de vil fremheve.

Svarene fra toppolitikerne spriker. Men mange velger å legge vekt på historie, særpreg, sentrumsbebyggelsen og kultur.

Kun en ønsker å fokusere på Stavanger som oljehovedstad.

Spørsmålet fra NRK var: Hva skal vi selge byen som? Her er gruppeledernes skriftlige svar:

Levende og intim


–En levende by, full av historie og kontraster - med kvalitet og aktivitet, sier John Peter Hernes fra Høyre.

–Intim, eksklusiv og unik – og en levende internasjonal by med dype historiske og nasjonale røtter, sier Cecilie Bjelland fra Arbeiderpartiet.

OLJE

Kun en av elleve gruppeledere nevner ordet olje når de får spørsmål om hva byen bør selges eller markedsføres som.

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

Olje

–Norges oljehovedstad, sier Hilde Karlsen fra De Uavhengige.

Karlsen er den eneste av de elleve gruppelederne som vil selge byen som oljehovedstad. De andre velger å legge vekt på helt andre ting.

–Kom til den lille storbyen med særpreg, foreslår Marcela Molina fra SV, men tar forbehold om at byen klarer å bevare særpreget.

Kvalitet og for alle


–Byen for alle – gammel og ung, sier Karl W. Sandvig fra Pensjonistpartiet.

–Kvalitetsbyen med tilgang til gode idretts- og friluftsaktiviteter, sier Bjarne Kvadsheim fra Senterpartiet.

–Byen med det unike sentrum – der gammelt og nytt forenes til det flotteste sentrum i Norge, mener Per A. Thorbjørnsen fra Venstre.

Tradisjon og lokalt preg

–En by med tradisjon og et rikt kulturliv. Små avstander og kort veg til fjorder, fjell og strender, sier varaordfører Bjørg Tysdal Moe fra KRF.

–Som en internasjonal by med et lokalt preg! Fin trehusbebyggelse, små nisjebutikker, koselige gågater og god stemning, sier Trus Drageset Dydland fra Rødt.

Stavanger sentrum

Byparken i desember i Stavanger er noe av det som særpreger Stavanger.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Ikke olje

Torfinn Ingeborgrud fra Miljøpartiet De Grønne har brukt litt mer plass enn de øvrige når han fikk spørsmål om hvordan han vil selge Stavanger:

–Iallefall ikke oljebyen! Småhusbebyggelse i tre som fortsatt brukes til butikker og boliger er tankevekkende for turister. Vi må bygge opp en ny image som ikke er basert på olje eller for mye penger eller for mange dyre biler. Kulturbyen var et positivt blaff. Trehusbyen er et mulig, men ikke ideelt varemerke, mener Ingeborgrud.

Moderniseres

Tore B. Kallevig fra Fremskrittspartiet har ingen "slagord" å komme med i stikkordsform, men har heller gitt noen refleksjoner rundt byutviklingen:

–Stavanger må moderniseres og fornyes også arkitektonisk, men på en måte som også ivaretar historien uten at sentrum skal bli et dødt museum. Samtidig danner snart "høy"-husene som et komplett gjerde rundt byen vår, dette synes å bære preg av feil tenking, sier Kallevig.