Dette kan bli fremtidens Stavanger

Slik kan Stavanger bli seende ut en gang i nær fremtid om arkitektene får det som de vil.

Kanal i Klubbgata

Slik ser arkitektene for seg at Klubbgaten i Stavanger sentrum kan se ut i fremtiden.

Foto: LINK Arkitektur AS og Alliance arkitekter AS.

I går la en rekke arkitekter fra ulike bedrifter frem sine scenarioer for ulike deler av Stavanger sentrum.

Presentasjonen skjedde i forbindelse med arbeidet med den nye sentrumsplanen og målgruppen var byens politikere. Oppmøtet var stort – også engasjementet.

En rekke forslag, tanker og ideer ble presentert. En av dem er å ta i bruk den gamle bekken som går under bakken fra Breiavatnet og lage en åpen kanal gjennom Klubbgaten.

Visjoner for Pedersgata og Nytorget

Visjoner for Pedersgata og Nytorget.

Foto: LINK Arkitektur AS og Alliance arkitekter AS

Grønt lokk

Et forslag om å legge et grønt lokk over store deler av jernbaneområdet, ble også lansert.
En av gruppene ønsket også å skape passasjer gjennom høyhusbebyggelsen St. Olav for å åpne opp byrommet i større grad.

Forslag til Mathall og ta i bruk området under bybrua ble også lansert sammen med en rekke ideer om hvordan områder kan utnyttes, hva som kan bygges og hvordan – uten at det kommer i for stor konflikt med det som særpreger sentrum i dag: Eldre trehus og smågater.

Arkitekter

Her er arkitektene som har arbeidet med ulike deler av sentrum og som har kommet med en rekke forslag til hvor, hvordan og hva som kan bygges i sentrum i Stavanger.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Kanal

– Det er absolutt gjennomførbart å lage en kanal gjennom Klubbgaten, sier Liv-Kristine Rud fra Link arkitektur – en av arkitektene som har tenkt nytt om Stavanger sentrum.

– Det som skal til er at noen tenner på ideen. At politikerne vil og tenker at dette ønsker vi og at handelsstanden liker ideen, sier Rud.

Fem områder

Arkitektene har sett på fem ulike områder: Holmen, Løkkeveien, Kannik mot Paradis og delt Storhaug i to. De har først og fremst jaktet på arealer til boliger, næring og handel. Men også sett på hva som kan bygges og hvordan.

Åtte arkitektfirma har sammen med fagfolk i Stavanger kommune tatt for seg hvert sitt område og sett på hva som er mulig når sentrum skal utbygges og fornyes for fremtiden.

Holmen

Randi Augenstein fra Helen & Hard er en av to som har sett på Holmen-området.

– Det er et veldig viktig område med stort potensial hvor det er veldig lite liv i dag, sier Augenstein.

Hun mener området heller kan betegnes som den grå parade enn som en del av den blå parade slik det ligger nå.

Hennes gruppe forslår både teater, ny trehusby, svømmehall og et regionalt beredskapssenter i området langs sjøen.

sentrumsplan

Svært mange av bystyrepolitikerne lot seg begeistre da scenarioer i forbindelse med den nye sentrumsplanen ble lagt frem mandag kveld.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Lykkelige Løkkeveien

Alexandria Algard lanserte det hun kalte for "Lucky Løkk" om området rundt Løkkeveien.

– Det handler om å snu den måten man tenker om denne gaten og gjøre det til et svært attraktivt sted, sier Algard.

Hennes gruppe foreslår en fortetting av området. Målet er å få flere mennesker både til å bo, jobbe og bruke denne delen av byen.

Hun ønsker at Løkkeveien både skal bli et forretningsområde, et sted hvor man har mange studentfunksjoner koblet rundt Folken og en gate som blir den lokale gaten for innbyggerne i området.

Begeistret

Politikerne – som fikk muligheter til å diskutere forslagene i grupper – likte det de fikk presentert.

– Jeg har et svært positivt inntrykk, sier leder for kommunalstyret for byutvikling, Kristen Høyer-Mathiassen.

Han viser til at sentrum har behov for flere tusen nye boliger og arbeidsplasser og mener ideene som ble lansert forteller at det er mulig å få det til uten for store konflikter med dagens verneplaner.

– Det spenstige er at vi klarer å ta vare på middelalderbyen. Men samtidig er det langs havneområdene mulig å bygge ut og å fylle i og få mange av de mange kvadratmeterne vi har behov for, sier han.

Muligheter


Også Cecilie Bjelland fra Arbeiderpartiet og Bjarne Kvadsheim fra Senterpartiet lot seg begeistre.

– Dette er fantastiske scenarioer. Det viser både hva som er mulig, men også hvilke svakheter vi har som kan forbedres, sier Bjelland.

– Spennende. Det er ikke alt som er gjennomførbart, men dette åpner øynene for oss politikere, sier Kvadsheim.

Debatt

Leder for prosjektgruppen for ny sentrumsplan, Kristin Gustavsen, håper at ideene og det videre arbeidet skal skape engasjement og debatt.

– Det er mange spennende innspill som likevel føyer seg inn i bystrukturen. Vi har fått et spennende grunnlag og jeg håper mange vil og tar seg tid til å sette seg inn i dette, sier Gustavsen.

Forslaget til den nye sentrumsplanen vil være ferdig til våren neste år. Det skal først ut på høring og vil trolig bli vedtatt i slutten av 2014.

Kristin Gustavsen

Prosjektleder for gruppen som arbeider med ny sentrumsplan, Kristin Gustavsen, i samtale med ordfører Christine Sagen Helgø.

Foto: Ståle Frafjord / NRK