– Næringslivet på Forus er bygget på biltrafikk

Mange er mer opptatt av å kunne kjøre Tesla til Forus enn å ta i bruk kollektivtilbudet. Det mener samferdselssjefen i Rogaland, Gottfried Heinzerling.

Bomringen på Forus

Alle ordførerne i Rogaland er enige om at biltrafikken til og fra Forus må ned. De er ikke helt enige om hvordan det skal gjøres.

Foto: Bjørn Grimen / NRK

– De foreslåtte parkeringsrestriksjonene er av relativt moderat karakter. En diskusjon som går på «være eller ikke være» er overdrevet og direkte feil, sier samferdselssjef, Gottfried Heinzerling.

Han kjøper ikke argumentasjonen fra næringslivet om at innførings av parkeringsrestriksjoner på Forus vil får store konsekvenser for bedriftene.

– Bedre kollektivtilbud enn påstått

Under et møte om bypakken for Nord-Jæren i går sa han rett ut at han opplevde at næringslivet er mer opptatt av å få kjøre Tesla og bil til jobb enn å få ned biltrafikken i området.

Gottfried Heinzerling

Samferdselssjef i Rogaland, Gottfried Heinzerling.

Foto: NRK

Heinzerling mener kollektivtilbudet til og fra Forus er langt bedre enn det næringslivet vil ha det til og mener det er viktig å få på plass parkeringsrestriksjoner snarest mulig.

– Alle målsettinger om å få veksten i biltransporten under kontroll står og faller med Forus, sier han.

Mener forretningsmodellen er basert på bil

Han mener heller ikke at bussveien må på plass før restriksjoner blir innført, et argument som flere politikere i regionen har lagt seg flate for den siste uken.

– Det går allerede veldig mye kollektivtransport til og fra Forus. Det er flere busser til Forus enn på riksvei 44. Problemet vårt er at bussene sitter fast i samme kø, sier Heinzerling.

Han sier rett ut at de politiske utspillene og næringslivets redsel for parkeringsrestriksjoner handler mer om Forus som forretningskonsept.

– Egentlig tror jeg det handler om forretningsmodellen for videre utvikling av Forus. Den har så langt vært veldig bilorientert og handler om kontorutbygging med god tilgjengelighet med bil. Nå en rører ved dette konseptet blir det konflikt, sier samferdselssjefen.

Ble enige om å bli enige

Bomringene på Nord-Jæren

Slik er forslaget til bomringer på Nord-Jæren som ble presentert.

Foto: NRK

I går drøftet ordførerne på Jæren og sentrale politikere i fylket og de største kommunene bypakken for Nord-Jæren. I forkant av møtet hadde ordførerne i Sandnes, Stavanger og Sola sitt eget private møte for å forsøke å bli enige om et felles parkeringsmål for Forus. De ble enig om å bli enig.

– Det betyr at vi trenger noen uker til å gå gjennom de innspillene som har kommet til parkeringsplanen for å se om det er mulig å gjøre justeringer som er lettere å leve med for flere, sier ordfører i Sola, Ole Ueland.

– Denne saken skal behandles i løpet av juni. Jeg håper at vi har gått gjennom innspillene på en skikkelig måte innen tre uker. Løsningen ligger i spenningsfeltet mellom det regelverket vi har i dag og det som er foreslått av rådmennene, sier han.

Har forpliktet seg til tiltak

Det er leder for kommunalstyret for byutvikling i Stavanger, Helge Solum Larsen, skeptisk til. Han frykter også konsekvensene av forskjellsbehandling dersom politikerne vedtar store endringer i antall plasser. I tillegg blir da prosessen forsinket og må på høring igjen.

– Det er kun rom for små justeringer. Hvis de går for noe helt annet enn det som har vært på høring, men man begynne helt på ny. Jeg håper de tre kommunene kan komme til enighet, sier han.

Det håper også Stavangers ordfører, Christine Sagen Helgø.

– Målet er at vi klarer å bli enige om et forslag til vedtak. Vi har forpliktet oss gjennom belønningsavtalen til å vedta mer restriktive tiltak på Forus enn det vi har i dag. Det er vi også enige om at vi kommer til å gjennomføre, sier hun.

Møte om bypakken på Nord-Jæren

Møte om bypakken på Nord-Jæren.

Foto: NRK