Hopp til innhold
Kulehull i vindu der én politimann ble drept og to skadet.
Foto: Filip Huygens / NRK

Terror i Europa

Oppsummert

Ifølge Europol er 68 personer drept i terror i EU i 2017. Dette er en nedgang i antallet drepte i terror, men antall jihadist-inspirerte angrep er mer enn doblet.

 • Nordmann skal ha blitt arrestert i Ungarn mistenkt for terror

  Den ungarske avisen Telex skriver at den 45 år gamle mannen skal ha blitt arrestert 14. juni i leiligheten sin i Budapest.

  Han blir nå avhørt av etterforskere for mistanke om terror.

  Ifølge politiet i Ungarn skal mannen ha publisert flere videoer på sosiale medier. I videoene uttrykte han et ønske om å utføre en massakre større enn terrorangrepet den 22. juli 2011.

  Ifølge avisen Telex skriver at det ungarske politiet har kontaktet politiet i Norge om mannens tidligere rulleblad.

  Mannen skal være tidligere dømt for volds- og seksualforbrytelser hjemme i Norge, skriver Telex.

  Nordmann pågrepet i Ungarn
  Foto: Politiet i Ungarn
 • Britisk tenåring dømt for å ha planlagt terrorangrep

  En 19 år gammel brite er dømt til minst seks års fengsel for terrorforbrytelser. Han planla terror mot britisk politi og soldater i Øst-London. Den unge mannen har erkjent straffskyld.

  Politiet hevder han hadde tenkt å gjøre alvor av planene rett før de pågrep ham i mai i fjor.

 • Nest høyeste trusselnivå i Danmark

  Terrortrusselen mot Danmark er stadig alvorlig, og militant islamisme utgjør den største trusselen, vurderer Politiets Efterretningstjeneste (PET).

  Alvorlig er det nest høyeste av de fem trusselnivåene PET opererer med. Militante islamister vurderes å være den største trusselen, men danske myndigheter peker også på nye tendenser i årets trusselvurdering.

  Center for Terroranalyse (CTA), som ligger under PET, har innført begrepet «hybridisering», som de mener er i framvekst både i Danmark og Vesten generelt.

  Begrepet innebærer at ekstremister nå i større grad enn før selv danner seg fiendebilder, forteller CTA-sjef Michael Hamann.

  – Vi ser er en stigende tendens i Vesten og i Danmark der enkeltpersoner i større grad sammensetter en cocktail av sine egne verdens- og fiendebilder. De er preget av ideologiske og religiøse forestillinger, men suppleres også av konspirasjonsteorier, ekstrem voldsfascinasjon og helt nære og personlige forhold, som for eksempel psykiske lidelser, sier han. (NTB)

 • Europol: Kraftig nedgang i terrorangrep

  Den nye rapporten om terrorisme i EU frå Europol, viser at det totalt var 15 terrorangrep som blei gjennomført, stoppa av politiet eller som mislykkast i EU i fjor. Året før var talet 57. Det europeiske politisamarbeidet reknar nedgangen i venstreorientert terror som årsaka til denne utviklinga.

  Av dei fire gjennomførte angrepa, var det tre jihadistiske terrorangrep og eitt venstreorientert terrorangrep, skriv Europol i rapporten. I to av dei tre jihadistiske angrepa, som skjedde i Frankrike og Spania, blei totalt to personar drepne.

  388 mistenkte blei arrestert for terrorrelaterte lovbrot i 2021, der 260 av desse blei arrestert etter ei etterforsking av terrorlovbrot utført av jihadistar i Austerrike, Frankrike og Spania. Talet på arrestasjonar gjekk noko ned i 2021 samanlikna med året før.

  Totalt førte terrorlovbrota i 2021 til 423 domfellingar. Alle tilfelle av høyre- og venstreorientert terror blei funne skyldig, medan 84 prosent av jihadistiske terrorlovbrot blei domfelt.

  Sjølv om det har vore ein nedgang i talet på angrep, reknar Europol framleis terrorisme som ein reell sikkerheitsfare for EU.

  Europol-sjef Cathrine De Bolle peiker på geopolitisk uro i høve krigen i Ukraina og Taliban si overtaking i Afghanistan, samt etterverknadane frå koronapandemien, som truslar mot EUs sikkerheit framover.

  Under pandemien blei mange isolert, og fekk meir tid til å bruka tid på internett, står det i rapporten. Europol fryktar mellom anna at dette kan føra til auka radikalisering på grunn av eksponering for mellom anna høgreekstrem propaganda på ulike plattformer.

  Ifølge rapporten utgjer einsame aktørar den største trusselen for terroristiske og valdelege ekstremistiske angrep i Europa, sjølv om planar om angrep som involverer fleire aktørar også er ein trussel.

  Enkeltpersonar som utførar angrep aleine blir hovudsakleg knytt til jihadistar og høgreorienterte ekstremistar. Dette betyr ikkje at desse personane opptrer isolert, skriv Europol. Dei peiker på at nettsamfunn ofte har ei nøkkelrolle i radikaliseringa og tilgangen til terroristisk propaganda og undervisningsmateriell, samt våpen og eksplosiv.

 • Fortsatt stor terrorfare i EU

  Terrorfaren i EU er forstatt stor, til tross for at IS er i kraftig tilbakegang både i Irak og Syria. Det melder Europol. I 2017 falt antall drept i terror i EU til 68 personer. Men antall jihadist-inspirerte angrep ble mer enn doblet.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no