SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Kjende personar i Vik fødde år 1875-1900

Omtalane er ordna etter fødselsår:

Publisert 06.08.2002 14:22. Oppdatert 26.01.2006 14:14.
Førre side: Kjende personar i Vik fødde år 1850-1875

Olav Hoprekstad

(1875-1965) frå Vik, busett i Bergen. Lærar, forfattar og lokalhistorikar.

Karl Johan Bøthun

(1878-1945) frå Fresvik, busett i Odda. Jernbanearbeidar, likningssekretær og Ap-politikar. Arbeidde på jernbane-og veganlegg før han kom til Odda i 1907, der han var i kommunal teneste frå 1917, sist som likningssekretær frå 1935. Var medlem av kommunestyret og sterkt engasjert i arbeidsrørsla i Odda. Vararepresentant til Stortinget frå Hordaland 1922-1927.

Olav Skjerven

(1880-1959) frå Vik, busett i Borge. Lærar og skribent, som i 1955 gav ut det to-aktars skodespelet "Fjellet syng".

Synnøve Finden

(1882-1957) frå Finden, busett i Oslo. Meierske.

Ivar Johnsen

(1883–1944) frå Vik, busett i Bergen. Kaiformann. Omkom i den store eksplosjonsulukka i Bergen den 20. april 1944 då den nederlandske fiskebåten ”Voorbode” med 120 tonn dynamitt ombord gjekk i lufta ved Bradbenken og la store delar av Bergen sentrum i ruinar.

Olav Vikøren

(1884-1964) frå Vik, busett m.a. på Gjørvik. Lærar, misjonsmann og forfattar.

Jens Vangsnes

(1885-1967) frå Vangsnes, busett i Fjærland. Lærar, reisetalar og forfattar. Krinssekretær i NKUF 1920-1940. Gav i åra frå 1934 til 1961 ut fleire andaktsbøker, artikkelsamlingar, og folkeminnesamlinga "Der havgula bles" (1958).

Johan Tenol-Tuxen

(1887-1958) frå Vik. Kunstmålar, som stort sett var sjølvlærd og måla for det meste måleri med lokale motiv. Nikolai Astrup vurderte i samband med ein stipendsøknad Tenol-Tuxen som "efter min mening den betydeligste malerbegavelse på Vestlandet". Far til Svein Tenol-Tuxen.

Johannes Hove

(1887-1960) frå Vik. Forretningsmann og installatør.

Nils J. Vangsnes

(1891-1977) frå Fresvik. Tok over reiarlaget etter faren Johannes Nilson Vangsnes.

Lars O. Brekke

(1893-1985) frå Vik. Bonde og Senterparti-politikar. Var ordførar i Vik 1946-1958. Hadde ei rad tillitsverv, m.a. i Vik Sparebank og i styret for Sogn Billag, Sognekraft og Vikfalli. Leiar i Sogn krins av Norges Bondelag. Tildelt heidersteiknet frå Norges By- og Herredsforbund, og æresmedlem i Vik ungdomslag.

Olav Seim

(f. 1894) frå Vik, busett i Oslo. Sivilingeniør NTH 1918 og cand. jur. 1938. Frå 1946 tilsett i NVE (Norges Vassdrags- og elektrisitetsvesen), der han seinare vart overingeniør. Kom frå 1952 til å spele ein sentral rolle for å få i stand samarbeidsavtalen mellom Sognekraft og Statskraftverka om utbygging av Vikfalli, som var det første kraftprosjektet som Statkraft engasjerte seg i på eigarsida i Sogn og Fjordane.

Mons Thorsen

(1895-1983) frå Vik. Kjøpmann, hotelleigar og Arbeidarparti-politikar.

Sverre Riisnæs

(1897-1988) frå Vik. Jurist og NS-statsråd under 2. verdskrig.

Per H. Bøthun

(1898-1962) frå Fresvik. Lærar, politikar og lokalhistorikar.

Anna Øen

(1898-1968) frå Vik, busett i Bergen. Brukskunstnar. Studerte porselensmåling fleire stader i Europa, og vert rekna som ein av dei dyktigaste porslensmålarane i Skandinavia i si tid. Arbeida hennar vart utstilte fleire stader, og fekk m.a. svært god omtale i "porselenshovudstaden" København. Dotter til Anfinn Øen og syster til Finn Øen.

Neste side:
· Kjende personar i Vik fødde år 1900-1950
Førre side:
· Kjende personar i Vik fødde år 1850-1875
Hovudside:
· Kjende personar i BalestrandMEIR OM VIK 
Vik kommune

 
Aviser og media i Vik
Historia i Vik
Hotell og gjestgjevarar i Vik
Industri og næring i Vik
Kjende personar i Vik
Kommunehistoria i Vik
Krigshistoria i Vik
Kriminal- og rovdyrsoger frå Vik
Kyrkjer i Vik
Landhandlar i Vik
Meierihistoria i Vik
Samferdsle i Vik
Skular i Vik
Verd å sjå i Vik

 
Lyd frå Vik
Video frå Vik
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no