SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Kjende personar i Vik fødde år 1900-1950

Omtalane er ordna etter fødselsår:

Publisert 06.08.2002 15:47. Oppdatert 25.04.2007 13:26.
Førre side: Kjende personar i Vik fødde år 1875-1900

Per P. Hovland

(1900-1982) Vangsnes. Ordførar i Balestrand i 12 år. Mellom ei rad tillitsverv var han styremedlem Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane, Sognekraft og Sogn Billag. Son til Per Hovland.

Bertin Bjørkevik

(1900–1944) frå Vik. Garvar. Arbeidde ved T.H. Kleivedals lærvarefabrikk A /S i Laksevåg og omkom under eit bombeåtak på den tyske ubåthamna i Laksevåg den 4. oktober 1944.

Gulbrand Lunde

(1901-1942) fødd i Bergen, gravlagd i Vik. Kjemikar og NS-statsråd under 2. verdskrig.

Erling Vangsnes

(1902-1965) frå Vangsnes, busett i Bergen. Skipsoffiser og motstandsmann. Som styrmann i Fylkesbaatane under 2. verdskrig var Vangsnes kurer mellom motstandsgrupper på Vestlandet. Arrestert og hardt torturert under Gestapo sin aksjon mot Milorg i Sogn i februar 1945 - sjå: Opprullinga av Milorg.

Finn Øen

(1902-1979) frå Vik, busett i Bergen. Jurist, direktør for rutebåtselskap og Venstre-politikar.

Syvert Dahle

(1906–1943) frå Vik. Båtsmann og krigsseglar. Drog på kvalfangst 19 år gamal og overvintra fleire sesongar på Sør-Georgia. Under 2. verdskrig omkom han då M/S ”Harboe-Jensen” vart torpedert på veg frå Bengasi til Tobruk den 15. januar 1943.

Olav Straume

(1909-1983) frå Framfjorden, busett i Leikanger, seinare i Vik. Fylkesarbeidssjef og Kristeleg Folkeparti-politikar.

Ingvald Vangsnes

(1910–1940) frå Vangsnes. Styrmann og minør. Hadde styrmannsskule og kvartermeisterkurs. Omkom då panserskipet ”Eidsvold” vart torpedert og søkkt i Ofotfjorden under kampane ved Narvik den 9. april 1940.

Oskar Ingolf Dale

(1911–1945) frå Vik. Soldat. Rømde til England i 1941 og gjorde teneste i 2. Bergkompani som vart sendt til Finnmark 14. oktober 1944. Der var han sjef for ein oppklaringspatrulje, og fall under kamp med tyske soldatar på vestsida av Porsangerfjorden den 31. januar 1945.

Svein L. Vold

f. 1911 frå Vik, busett i Kaupanger. Fylkeskonservator og museumsstyrar ved De Heibergske Samlinger.

Christian Fredrik Fasting Aall

(1914-1943) frå Vik. Handelsagent. Motstandsmann og telegrafist under 2. verdskrig.

Jakob Flæte

(1915-1997) frå Arnafjorden, busett i Årdal. Lensmann og Arbeidarparti-politikar.

Olav Skjerven

(1918-2008) frå Vik, busett i Høyanger. Lensmann og motstandsmann under 2. verdskrig.

Odd Hove

(1918–1945) frå Feios. Matros og krigsseglar. Reiste til sjøs i 1940 og gjekk styrmannsskule i London 1943. Vart sjuk og døydde i Skottland 2. august 1945. Tildelt Krigsmedaljen.

Helge Olsen Skjerven

(1919–1945) frå Vik. Sjømann og fabrikkarbeidar. Omkom då M/S ”Steiner” vart sprengd av ei mine ved Rutletangane i Gulen på veg frå Sogn til Bergen den 13. mai 1945.

Olav Otterhjell

f. 1919 frå Fresvik. Bonde og museumssamlar. På garden samla han over 3000 ulike reiskapar og bruksting og utarbeidde katalog med omtale av korleis dei einskilde verktya vart brukte på garden i gamle dagar.

Hans Hønsi

f. 1919 i Vik. Postmann og lyrikar. Gav i 2005 ut diktsamlinga ”Dikt” (Media Bergen).

Jon Tryti

(1920-1999) frå Vika, Busett i Oslo. Kjend spelemann som m.a. gjekk i lære hos Sigbjørn Bernhoft Osa.

Svein Tenol-Tuxen

f. 1920 i Vik. Biletkunstnar. Utdanna som fiolinist ved Musikkonservatoriet i Oslo i 1937.

Arnfred Joranger

(1921–1941) frå Vik. Matros og krigsseglar. Omkom då D/S ”Borgund” vart sporlaust borte på veg frå Reykjavik den 25. mars 1941 med kurs for Skottland.

Botolv Hov

f. 1922 i Fresvik, busett på Styvi i Nærøyfjorden. Industrigründer og politikar.

Ragnar Hornnes

f. 1923 frå Vik. Samyrkelagsstyrar og Arbeidarparti-politikar. Arrestert for motstandsarbeid under 2. verdskrig i 1943.

Olaf Turvoll

(1925-1994) frå Vik. Bonde, sjåfør og Senterparti-politikar.

Olav Erling Holstad

(1926–1947) frå Vik. Matros. Omkom då D/S ”Skoghaug” vart sprengd av ei mine frå krigens dagar ved kysten av Nederland den 24. desember 1947.

Olav Tønder

(1926–2000) frå Fresvik, busett i Bergen og i Dyrdal. Doktor med. og professor.

Sjur Hopperstad

f. 1930 frå Vangsnes. Bonde og Senterparti-politikar.

Gudmund Balvoll

f. 1934 i Vik, busett i Tønsberg. Professor i hagebruk og historikar.

Kristian Otterskred

f. 1938 i Arnafjorden. Bonde og båtmotor-entusiast.

Hilmar Bungum

f. 1940 i Framfjorden, busett i Oslo. Professor i geofysikk, og internasjonalt kjend som jordskjelvekspert.

Erling Stadheim

f. 1943 frå Vik. Lensmann og Arbeidarparti-politikar.

Rasmus Sunde

f. 1944 i Vik, oppvaksen i Jølster, busett i Balestrand. Historikar med doktorgrad i migrasjonshistorie, og førsteamanuensis ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Magne Vangsnes

f. 1945 frå Vangsnes. Biletkunstnar som arbeider med grafikk, materialbilete, "land art" og installasjonar.

Kjell Bergfjord

f. 1947 i Lindås, busett i Vik. Cand. philol. og historikar.

Njål Gunnar Støyva

f. 1948 i Vik, busett i Nessane. Høgskulelektor i musikk og komponist. Sjå "Kjende personar i Balestrand fødde 1900-1950".

Neste side:
· Kjende personar i Vik
Førre side:
· Kjende personar i Vik fødde år 1875-1900


MEIR OM VIK 
Vik kommune

 
Aviser og media i Vik
Historia i Vik
Hotell og gjestgjevarar i Vik
Industri og næring i Vik
Kjende personar i Vik
Kommunehistoria i Vik
Krigshistoria i Vik
Kriminal- og rovdyrsoger frå Vik
Kyrkjer i Vik
Landhandlar i Vik
Meierihistoria i Vik
Samferdsle i Vik
Skular i Vik
Verd å sjå i Vik

 
Lyd frå Vik
Video frå Vik
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no