SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Kommunehistoria i Vik

Vikøyri er kommunesenteret i Vik.
Vikøyri er kommunesenteret i Vik.
Vik kommune vart skipa ved innføringa av formannskaplovene i 1837. Kommunen omfatta då berre sjølve Vik og bygdene vestanfor til og med garden Alrek. På nordsida av Sognefjorden høyrde Kvamsøy sokn til Vik heilt fram til kommunereguleringa i 1964. Grensa mellom Vik og Balestrand kommunar gjekk då ved Målsnes, og mellom Høyanger og Vik på vestsida av Lånefjorden.

Publisert 19.07.2002 13:10. Oppdatert 27.10.2006 13:48.
Første ordførar i Vik var Christian Fredrik Fasting 1838-1847. Sjå: Ordførarar i Vik kommune.

Riksmålsforening

Etter ein hard og langvarig målstrid, stilte Vik Riksmålsforening eiga liste ved kommunevalet i 1910. Den fekk mange røyster, og hadde nær sikra seg fleirtal i kommunestyret.

Grenser etter fjorden

Ved kommunereguleringa i 1964 vart kommunegrensene mellom Vik og Balestrand ordna "etter fjorden", slik at Vik fekk overført Vangsnes sokn frå Balestrand, og Kvamsøy sokn på nordsida gjekk frå Vik til Balestrand kommune.
I 1992 vart kommunegrensene lengre aust også ordna ”etter fjorden”, slik at Vik fekk overført Fresvik og Feios sokn frå Leikanger kommune (som samstundes gav frå seg Frønningen til Lærdal kommune).

Kommunehus i 1890

Vik kommune bygde kommunehus i 1890. I det vesle bygget, som seinare husa arkitektkontoret Vikøren, heldt både kommunen og Vik Sparebank til fram til 1959, då kommunen etter mykje strid om lokalisering bygde rådhuset ved kaia på Vikøyri. Kafe Viking har hatt tilhald i rådhuset sidan opninga.

Kommunen tok i 1998 i bruk ny idrettshall - Blixhalli, kalla opp etter kyrkjebergaren Peter Andreas Blix.

Blixhalli har fått namn etter kyrkjereddaren Peter Andreas Blix. (Foto: Arild Nybø, NRK)

Lokalhistorisk arkiv

Vik er ein av kommunane i fylket som har satsa mest på kulturvern. I 1992 opna Vik lokalhistoriske arkiv, som samlar både kommune- og privatarkiv, og har ei stor fotosamling som i 2002 tel over 6.000 bilete. Arkivet har også samla inn 12.000 lokale stadnamn i kommunen. Lokalarkivet har tilsett eigen arkivleiar, og gjev ut det lokalhistoriske skriftet "Pridlao" to gonger årleg. "Pridlao" vart starta i 1984 og har vanlegvis kring 80-90 sider lokalt historiestoff i kvar utgåve.

Beste kommune i landet

I 1992 vart Vik kommune kåra til den beste kommunen i landet å bu i av NRK P2.

Politisk leiing:
· Ordførarar i Vik kommune


Kommunehus I i Vik. (Foto: Stein Magne Os, NRK)


MEIR OM VIK 
Vik kommune

 
Aviser og media i Vik
Historia i Vik
Hotell og gjestgjevarar i Vik
Industri og næring i Vik
Kjende personar i Vik
Kommunehistoria i Vik
Krigshistoria i Vik
Kriminal- og rovdyrsoger frå Vik
Kyrkjer i Vik
Landhandlar i Vik
Meierihistoria i Vik
Samferdsle i Vik
Skular i Vik
Verd å sjå i Vik

 
Lyd frå Vik
Video frå Vik
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no