SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Kjende personar i Hyllestad og Vik:

Anfin Anfinson Øen

Anfin A. Øen
Anfin A. Øen
Anfin Anfinson Øen (1868-1928) frå Hyllestad, busett i Vik. Lensmann, bankdirektør 1899-1928 og Venstre/Bondeparti-politikar.

Publisert 14.03.2002 13:52. Oppdatert 21.02.2007 14:22.
Gjekk jordbruksskule, og var tilsett ved fylkeslandbrukskontoret 1889 - 1897. Lensmann i Vik frå 1897 til 1928, og bankdirektør i Vik Sparebank 1899 - 1928. I Vik kjøpte Øen den vakre villaen i sveitserstil som ligg like ved riksveg 13, og som sidan har vorte kalla "Øen-huset". Han leia elles bygginga av Vikjahalli i 1911.

Medlem av Vik kommunestyre 1900-1925, styremedlem i Gaulasamskipnaden, formann i kommunikasjonsnemnda i fylket og formann i Sogn og Fjordane Landbruksselskap. Representant i Selskapet for Norges Vel frå 1909.

Omstridd hesteeksport

Under første verdskrig ivra Anfin Øen for norsk hesteeksport til Danmark. Denne eksporten vekte strid i det nøytrale Noreg, fordi ein rekna at hestane vart sende vidare til Tyskland for bruk i krigføringa (sjå Historia om hesteavlen i Sogn og Fjordane).

Øen var stortingsrepresentant frå 1922 til han døydde i 1928. Han var den første representanten for Bondepartiet frå Sogn og Fjordane etter at det var skipa i 1921. Øen var før det vararepresentant til Stortinget for Venstre 1906-1909, 1913-1915 og 1919-1921.

Sentral i landbrukspolitikken

Anfin Øen var mellom dei fremste landbrukspolitikarane i Noreg i dei første tiåra av 1900-talet. Han var styreformann då Nordre Bergenhus amts landhusholdningsselkap (sjå Dei første landbruksorganisasjonane) i 1908 gjorde framlegg om at Staten skulle gje årlege løyvingar til nydyrking over statsbudsjettet. Trass motstand og skepsis frå Landbruksdepartementet, fekk han eit samrøystes Storting til å vedta ordninga. Denne ordninga vart avgjerande for den sterke auken i nydyrkinga som fylgde i tiåra etter. Anfin Øen var elles formann i Vestlandske Kjøpelag (sjå artikkel om Innkjøpssamyrket for jordbruket) frå laget vart skipa i 1901 og dei første 11 åra, og var medskipar av Vestlandske Salslag i 1920. I 1919 vart han formann i den nasjonale jordkommisjonen.

Far til Anna Øen og Finn A. Øen (sjå Vik kommune).

MEIR OM HYLLESTAD 
Hyllestad kommune

 
Aviser og media i Hyllestad
Historia i Hyllestad
Industri og næring i Hyllestad
Kjende personar i Hyllestad
Kommunehistoria i Hyllestad
Krigshistoria i Hyllestad
Kraftforsyninga i Hyllestad
Kyrkjer i Hyllestad
Samferdsle i Hyllestad
Skular i Hyllestad

 
Lyd frå Hyllestad
Video frå Hyllestad
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no