SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Vik:

Hotell og gjestgjevarar i Vik

Djuvik camping ved fjorden mellom Vik og Vangsnes. (Foto: Arild Nybø, NRK)
Djuvik camping ved fjorden mellom Vik og Vangsnes. (Foto: Arild Nybø, NRK)
Omtalane er ordna etter oppstartsår:

Publisert 25.07.2002 17:47. Oppdatert 12.04.2007 09:42.

Dei første gjestgjevar- og handelsstadane i Vik

Den første gjestgjevaren i Vik var Per Klokkar i 1659.

Hopstock Hotell

Hopstock Hotell på Vikøyri er det eldste hotellet i Sogn og Fjordane med utferda hotelløyve.

Hotell og landhandel i Fresvik

Ola O. Bøthun (1828-1912) bygde eit to-etasjes hotell i Fresvik kring 1890, og dreiv landhandel i kjellaren.

Johan Martin Svendsen

frå Lærdal starta landhandel på Vikøyri i 1868. Då han døydde i 1916, tok sonen Mathias Olai Svendsen over, og dreiv også ei kort tid pensjonat. Frå 1931 dreiv enkja Marta fram til 2. verdskrig.

Christen Ivarson Offerdal - Feios Nærbutikk

Landhandel og gjestgiveri i Feios frå 1875.

Rivedals Hotell

Søren Rivedal (1847-1914) frå Holmedal og Ole Hansson Vange starta landhandel i Vik i 1882. Vange gjekk ut av firmaet etter ei tid. Rivedal bygde i 1894 "Rivedals Hotel". Hotellet vart drive til kring 2. verdskrig.
Seinare tok sonen Erling Rivedal over. Han handla også på jordbruksvarer og tok imot vilt for vidaresal. I det gode rypeåret 1913 sende han 1.200 ryper til Bergen. Enkelte av jegrane hadde då skote 40 ryper pr. dag!

Johs. Hove AS

Johannes Hove bygde i 1930 eit etter måten stort forretningsbygg på Vikøyri på ei tomt som han kjøpte frå Hopstock Hotell. I andre høgda dreiv Hove "Gimle Herbyrge og Kafé". Kaféen vart driven til 1960.

Målsete turisthytte

på Vikafjellet vart teken i bruk i 1936 og var bygd av Vik Utferdslag med støtte frå Bergens Turistforening. Som motyting fekk bergensarane nytte hytta i lange bolkar. Målsete Turisthytte vart bygd med stor dugnadsinnsats frå vikjene. – Les meir om hytta under ”Lag og organisasjonar”.
Sognefjord Gjestehus. (Foto: Arild Nybø, NRK)

Butikk og pensjonat på Vangsnes

Odd. O Vangsnes bygde pensjonat og kafé i 1957. Pensjonatet har i 2002 namnet Sognefjord Gjestehus.

Vik Camping

på Vikøyri vart starta i 1959 av Mossa og Ole Liljedahl. Plassen har i 2002 åtte hytter og oppstillingsplass for 35 vogner/telt.

Tveit Camping

på Vangsnes vart starta i 1972 av Solveig og Olav Fjærestad. Plassen har 10 hytter og 35 plassar for campingvogner/telt.

Djuvik Camping

ved Vangsnes vart starta i 1974 av Erik Lidal. Campingplassen er bygd ut med 23 hytter (2002). Sjå bilete øvst på sida.

Solvang Camping

på Vangsnes vart starta på 1970-talet av Odd Vangsnes. I 2002 er det Bjørn Knutsen som driv verksemda, som har to hytter og motell med 12 senger.

Tistel Camping og Feriehytter

i Vik vart starta i 1976 av Ragnhild Tistel. Campingplassen har åtte feriehytter og oppstillingsplass for 12 vogner.

Sognefjord Gjestehus

I 1997 nyopna Edvard Vangsnes si svigerdotter Kirsten Vangsnes pensjonatet på ny med 17 senger - sjå "Butikk og pensjonat på Vangsnes".

Dampen ligg der det gamle dampbakeriet i Vik låg. (Foto: Arild Nybø, NRK)

Dampen

Pub, restaurant og romutleige der det tidlegare var dampbakeri i Vik.

MEIR OM VIK 
Vik kommune

 
Aviser og media i Vik
Historia i Vik
Hotell og gjestgjevarar i Vik
Industri og næring i Vik
Kjende personar i Vik
Kommunehistoria i Vik
Krigshistoria i Vik
Kriminal- og rovdyrsoger frå Vik
Kyrkjer i Vik
Landhandlar i Vik
Meierihistoria i Vik
Samferdsle i Vik
Skular i Vik
Verd å sjå i Vik

 
Lyd frå Vik
Video frå Vik
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no