Hopp til innhold

Undersøker ukjente overgrepsanklager mot Jan Helge Andersen

To hittil ukjente overgrepsanklager mot Jan Helge Andersen undersøkes av politiet. De gjelder overgrep mot to mindreårige før Baneheia-drapene.

Politihuset på Grønland.

SØKER SVAR: Politihuset på Grønland i Oslo avbildet i går. Her gjennomfører politiet avhør og etterforsker saken.

Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

For et år siden ble saken mot Viggo Kristiansen gjenopptatt fordi bevisene mot ham er svekket, ifølge Gjenopptakelseskommisjonen.

Den nye etterforskningen av Kristiansen forsøker også å finne ut mer om Jan Helge Andersens rolle under overgrepene og drapene i Baneheia 19. mai 2000.

Hittil er det gjort nye DNA-funn som stammer fra Andersen. Politiet mener dette kan være forenlig med overgrep på begge jentene i Baneheia.

KRISTIANSAND

DREPT: Stine Sofie Sørstrønen (til venstre) og Lena Sløgedal Paulsen fotografert på båttur ved Kristiansand sommeren 1998. De to jentene ble søndag 21. mai i år 2000 funnet drept i Baneheia utenfor Kristiansand.

Foto: Privat / NTB

Dette er i strid med dommen fra 2002, der Andersen kun ble dømt for overgrep mot den ene jenta.

Les også Her gjorde dei nye DNA-funn: - Torpederer Jan Helge Andersen si forklaring

06 rekonstruksjon Baneheia farger uten utsnitt

Undersøker overgrep

Det er politiet i Oslo som etterforsker den gjenopptatte saken. Etter det NRK får opplyst, skal ikke Oslo-politiet ha vært klar over de to overgrepsanklagene mot Jan Helge Andersen før høsten 2021.

Baneheia i Kristiansand

ÅSTED: Jentene ble drept i Baneheia 19. mai 2000. Her er det populære friluftsområdet i Kristiansand avbildet i 2020.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

Begge forholdene skal ha skjedd før Baneheia-saken, og overgrepsanklagene har tidligere ikke vært omtalt.

Saken som er nærmest i tid ble politianmeldt på 2000-tallet, etter Baneheia-saken. Da anmeldelsen kom, sonet Andersen dommen på 19 års fengsel.

Politiet har nå gjennomført avhør knyttet til begge overgrepsanklagene. Det er ikke oppnevnt bistandsadvokater, får NRK opplyst.

Viggo Kristiansen i bil på vei hjem etter å ha sonet nesten 21 år. Jan Helge Andersen avbildet under rekonstruksjonen etter drapene.

PÅ ÅSTEDET: Jan Helge Andersen under rekonstruksjonen etter drapene.

Foto: NTB SCANPIX/POLITIET

Andersen var 19 år da drapene og overgrepene i Baneheia skjedde i år 2000.

Han var mindreårig i de to tilfellene politiet nå undersøker og kan derfor ikke straffes for disse dersom beskyldningene mot ham skulle stemme.

I avhør har ikke Andersen erkjent andre overgrep enn de som er knyttet til Baneheia-saken, får NRK opplyst.

Politiet i Oslo har etter det NRK forstår heller ikke konkludert med hva som har skjedd i de to sakene.

I forbindelse med den siste begjæringen om gjenopptakelse, innstilte påtalemyndigheten på at saken mot Viggo Kristiansen ikke skulle gjenopptas.

I politiets anføring sies det følgende om Jan Helge Andersen:

«Det foreligger ingen opplysninger om at Andersen tidligere har forgrepet seg verken mot voksne eller barn, eller at han har opptrådt truende eller voldelig. Han er heller ikke omtalt av noen som aggressiv, seksuelt utagerende eller som spesielt opptatt av mindreårige barn.»

Agder statsadvokatembeter ved førstestatsadvokat Erik Erland Holmen og statsadvokat Jan Tallaksen, gav sin uttalelse til kommisjonen 15. mai 2019.

Les også 21 år etter barnedrapene: Slik forklarer de seg nå

På side 99 siterer statsadvokatene politiets anføring:

«… i motsetning til Kristiansen så kan det heller ikke hevdes at han har «taket» på barn eller besitter Kristiansens evner og erfaring til å kunne lure eller lokke jentene til å bli med ham frivillig inn mot åstedet.»

Vil ikke svare

NRK har vært i kontakt med statsadvokat i Agder, Jan Tallaksen. Han ønsker ikke å kommentere fordi saken er under etterforskning hos Oslo statsadvokatembeter.

Aktor Jan Tallaksen

Statsadvokat Jan Tallaksen i Agder statsadvokatembeter.

Foto: Christina Cantero / NRK

Heller ikke førstestatsadvokat i Agder, Erik Erland Holmen, vil kommentere saken.

– Det er Oslo statsadvokatembeter som har overtatt saken fra Agder statsadvokatembeter. Jeg må derfor anmode om at spørsmål om saken rettes dit, skriver Holmen i en melding til NRK.

Statsadvokaten i Agder erik erland holmen

Førstestatsadvokat Erik Erland Holmen ved Agder statsadvokatembeter.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Politimester i Agder, Kjerstin Askholt, skriver i en e-post til NRK at hun ikke finner det riktig som politimester i Agder politidistrikt å kommentere enkeltheter i saken før resultatet av etterforskningen foreligger.

Kjerstin Askholt, Politimester i Agder politidistrikt

Kjerstin Askholt, politimester i Agder politidistrikt.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Jeg er i dag gjort kjent med innholdet i de opplysningene som NRK sitter på. Baneheia-saken er nå under etterforskning av Oslo Statsadvokatembeter, og dokumentene ble i den forbindelse i sin helhet overført statsadvokaten der, skriver politimesteren.

Heller ikke tidligere politimester i Agder, Kirsten Lindeberg, vil kommentere saken.

politimester i Agder politidistrikt, Kirsten Lindeberg

Tidligere politimester i Agder, Kirsten Lindeberg.

Foto: Christina Cantero / NRK

NRK har også vært i kontakt med tidligere kriminalsjef i Agder politidistrikt, Arne Pedersen. Han ønsker heller ikke å kommentere saken mens den er under etterforskning hos politiet i Oslo.

Barnedrapene i Baneheia,- de antatte gjerningsmennene er arrestert. Kriminalsjef i Kristiansand politidistrikt Arne Pedersen bekrefter at to personer er pågrepet.

Arne Pedersen avbildet etter pågripelsene i 2000. Han ledet etterforskningen etter drapene i Baneheia.

Foto: Heiko Junge

Svein Holden i Advokatfirmaet Hjort DA er Jan Helge Andersens advokat i forbindelse med den nye Baneheia-etterforskningen.

Holden ønsker ikke å kommentere opplysningene som kommer frem i denne artikkelen.

Svein Holden

Advokat Svein Holden representerer Jan Helge Andersen.

Foto: Fredrik Hagen / NTB

Heller ikke statsadvokat Andreas Schei ved Oslo statsadvokatembeter, som har ansvaret for den pågående etterforskningen ønsker å kommentere saken.

Viggo Kristiansens forsvarer Arvid Sjødin ønsker ikke å kommentere saken.

Moduskandidat

NRK har tidligere fortalt at rettsmedisinerne har undersøkt muligheten for kun én gjerningsmann i Baneheia.

I en hypotese om at én person står bak, kan det være viktig for politiet å undersøke om Jan Helge Andersen likevel var en moduskandidat og ikke en som ble truet til å begå overgrep og drap, slik han hevdet i retten for 20 år siden.

Andersens forklaring ble lagt til grunn i 2002, og Viggo Kristiansen ble også dømt for et straffbart forhold begått før Baneheia.

I dommen fra byretten i 2001, kommer det frem at Kristiansen tilsto at han hadde forgrepet seg på ei ung jente i årene 1994 til 1996.

Tiltalen mot Kristiansen omfattet også overgrep mot en 5–6 år gammel gutt.

Han ble dømt for det i tingretten, men frikjent i lagmannsretten fordi han var under den kriminelle lavalder på 15 år da overgrepene skjedde. Kristiansen ble i en senere rettssak dømt til å betale erstatning til gutten.

Les også Broren til Viggo Kristiansen tror ikke på endelig Baneheia-svar: – Må nesten bare leve med det

Retten fant det også bevist at Kristiansen fra mai 1998 til januar 1999 hadde plaget en kvinne i nabolaget.

Løslatelse av Viggo Kristiansen

JUNI 2021: Viggo Kristiansen (til venstre) og hans far Svein Kristiansen kommer hjem til Kristiansand etter at Høyesterett har avgjort at han kan løslates.

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Politiet mente dette bildet kunne peke mot Kristiansen som en moduskandidat.

Nærmer seg konklusjon

Politiet nærmer seg en sluttføring av etterforskningen i Baneheia-saken, men etter det NRK kjenner til, gjenstår det fortsatt noe tid før etterforskningen er ferdig.

Statsadvokat Andreas Schei ved Oslo statsadvokatembeter vil ikke kommentere etterforskningen, men sier følgende om fremdriften i den gjenopptatte saken.

Statsadvokat Andreas Schei ved Oslo statsadvokatembeter.

Statsadvokat Andreas Schei ved Oslo statsadvokatembeter.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Det som først og fremst gjenstår i etterforskningen og som tar noe tid er ytterligere DNA-undersøkelser i utlandet, sier Schei.

Påtalemyndigheten kan kreve en ny rettssak mot Viggo Kristiansen eller samtykke til en frifinnende dom.

Påtalemyndigheten kan også bestemme at de skal iverksette ny etterforskning og eventuelt ta ut en ny tiltale mot Andersen.

AKTUELT NÅ