Hopp til innhold

Seks norske offiserer ekskludert fra FN-oppdrag i all fremtid

De norske offiserene ble blant annet refset for sexkjøp og seksuell utnyttelse. Nå har FN svartelistet nordmennene.

Biler foran den norske forlegningen, Norway House, i Juba, Sør-Sudan på kveldstid

FN har nulltoleranse for seksuell utnyttelse av lokalbefolkningen og ansatte. Til tross for dette gjorde flere av offiserene i leiren «Norway House» i Juba seg skyldig i nettopp dette.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Det viser et brev fra FN-sekretariatet til den norske FN-delegasjonen i New York.

I brevet blir Norge informert om at seks norske offiserer er ekskludert fra FN-tjeneste for godt.

Norge er nå også ett av landene som er oppført i FNs database over land som har brutt reglene mot seksuell utnyttelse og overgrep i FN.

Bakgrunnen er en NRK-avsløring i november i fjor.

Les avsløringen her Norske offiserer på oppdrag for FN – kjøpte sex og utnyttet kvinner

Det norske hus / Norway House - militær forlegning i Juba, Sør-Sudan sett fra høyden med to norske flagg i forgrunnen

Norge sendte offiserer til Sør-Sudan for å bidra til FNs fredsbevarende operasjon for å beskytte sivile, blant annet mot seksuelle overgrep.

Men NRK kunne fortelle at sju offiserer på FN-oppdrag i Sør-Sudan ble refset for blant annet sexkjøp og for å ta med seg afrikanske kvinner de hadde møtt på bar inn i leiren på natta.

Noen av mennene ble også refset for å ha seksuelt utnyttet og gitt seksuell oppmerksomhet til en lokalt ansatt kvinne i den norske leiren.

Hendelsene skjedde i 2013 og 2014. Militærpolitiet åpnet etterforskning og konkluderte i sakene, men utfallet ble aldri rapportert inn til FN.

To av dem fikk også reise ut i nye internasjonale oppdrag selv om de var refset.

FN konkluderer med seksuell utnyttelse

I etterkant av NRKs avsløring åpnet FN en egen sak.

I desember i fjor fikk FN informasjon fra norske myndigheter om hva de ulike offiserene hadde blitt etterforsket og straffet for.

Nå har FNs kontor for disiplinærsaker i New York (CDS) sett på sakene og konkludert.

FN-bygningen i New York

Norge har vært tema i hovedkvarteret til FN etter at det ble kjent at Norge aldri rapporterte inn seksuelle overtramp som skjedde i Sør-Sudan i 2013 og 2014.

Foto: CARLO ALLEGRI / Reuters

De mener at seks offiserer i Sør-Sudan har gjort seg skyldig i ulike forhold:

  • seksuell utnyttelse
  • seksuell trakassering
  • brudd på reglene om kontakt med lokale
  • brudd på reglene om god orden og disiplin
  • ikke informert FN om overtramp

I brevet, som er datert januar i år, skriver FN-sekretariatet:

«FN ønsker å informere Norges FN-delegasjon om at handlingene til offiserene (navn sladdet) er å anse som i strid med den høye standarden som forventes av personer i FN-tjeneste. (...) Disse individene vil ikke bli akseptert for utsendelse til noen nåværende eller framtidige fredsbevarende operasjoner i regi av FN.»

De aktuelle offiserene har blitt informert om FNs konklusjon.

Les også Forsvarssjefen sa han hadde ryddet opp – refset offiser fikk Nato-jobb

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen etter å ha mottatt en kritisk rapport om varsling i Forsvaret

Norge får også kritikk

NRK har vært i kontakt med Farhan Haq, talsperson for FNs generalsekretær.

– FN har informert norske myndigheter om at handlingene var i strid med disiplinære regler, opplyser Haq til NRK.

I brevet gjør FN også Norge oppmerksom på at medlemsland har plikt til å raskt informere ved påstander om seksuelle overgrep eller brudd på FNs standarder.

Norske myndigheter brukte hele ni år på å informere FN om at norske offiserer blant annet hadde kjøpt sex og utnyttet en lokalt ansatt kvinne i leiren.

– Ingen kommentar, sier talsperson Haq til NRK når han blir bedt om å kommentere tidsbruken.

– Ripe i lakken

Hilde Frafjord Johnson var ansvarlig for alle FN-operasjoner i Sør-Sudan fra 2011 til 2014.

Hilde Frafjord Johnson ser på dokument

Tidligere FN-topp Hilde Frafjord Johnson sier Norge har fått en ripe i lakken etter hendelsene i Sør-Sudan.

Foto: Tormod Strand / NRK

Det er en klar ripe i lakken. Det er det ingen tvil om. De fleste regner med at Norge har sitt på det tørre når det gjelder den type saker, sier den tidligere FN-toppen til NRK.

Hun har tidligere reagert sterkt på at hun som øverste sjef aldri fikk vite om det som skjedde i den norske leiren.

– Ja, det er litt rart, det er nesten som om noen har prøvd å holde det skjult, sa Frafjord Johnson til NRK i desember.

Hun omtaler Norges manglende rapportering som en svikt.

Det er veldig viktig at FN får raskt beskjed. Her har det skjedd en svikt, sier hun til NRK.

Forsvarsdepartementet: Beklagelig

Forsvarsdepartementet vil ikke stille til intervju om saken.

I en e-post skriver seniorrådgiver Marita Hundershagen at forholdet ikke ble meldt inn av «uavklarte årsaker».

Hun vedgår at Norge ikke har rutiner for å melde fra om slike forhold til FN.

Det er sterkt beklagelig. Det har ikke vært etablert en praksis for rapportering i forbindelse med mistanke, etterforskning eller disiplinære hendelser i FN-operasjoner mellom Forsvaret og Forsvarsdepartementet, skriver Hundershagen.

NRK har spurt om manglende innrapporteringsrutiner betyr at det kan være flere saker som FN aldri har fått vite om.

Det kan ikke utelukkes at det finnes ytterligere hendelser som ikke har blitt innrapportert, skriver pressevakten.

Ifølge departementet vil en praksis for rapportering komme på plass innen «kort tid».

Forsvarssjefen: NRK har hjulpet oss

Konfrontert med at FN nå svartelister flere norske offiserer fra nye oppdrag, og at Norge nå står på listen over land som har brutt reglene mot seksuell utnyttelse og overgrep sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen at det er bra FN tar grep.

– Det er bra at FN har fulgt opp, og at de nå suspenderer norske offiserer fra videre tjeneste i FN-operasjoner. Det viser jo at FN også følger opp. Det er bra, sier Kristoffersen til NRK under et besøk i Kirkenes.

– Hvorfor har ikke Forsvaret rapportert dette inn til FN, før NRK lager sak på det?

– Dette skjedde i 2013, og da jeg ble kjent med det informerte vi om det. NRK har hjulpet oss i denne saken og i andre saker om seksuell trakassering og mobbing i Forsvaret. Det viser at media har en effekt, og det setter jeg pris på, sier forsvarssjefen.

Eirik Kristoffersen

Eirik Kristoffersen svarte på NRKs spørsmål under et besøk i Kirkenes.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

– Men er det ikke tungvint å bruke NRK i korrespondansen?

– Det skal ikke være sånn. Det skal være slik at Forsvaret finner ut av det selv og rapporterer etter de rutinene vi har. Det har vi også gjort etter denne saken, svarer Kristoffersen og viser til at de har sendt informasjon om hva som skjedde i Sør-Sudan i 2013 og 2014 etter at NRK publiserte saker om hendelsene.

Forsvarssjefen beskriver også hvordan Forsvaret nå har endret i rutinene sine slik at de som velger ut hvem som kan få reise i internasjonal virksomhet også skal vite om eventuelle tidligere overtramp og ilagte refselser.

– Så de som er refset skal ikke ut igjen, gjentar Kristoffersen på samme måte som da han ble intervjuet i NRKs avsløring i november 2022.

Kristoffersen forsikrer også at de skal få på plass rutiner for å informere FN.

– Kommer du til å følge opp at disse rutinene virkelig kommer på plass?

– Ja, det skal jeg gjøre. Så kan ikke jeg garantere at det ikke har vært andre saker tilbake i historien som jeg ikke er klar over ennå. Så vi må sjekke opp det før media oppdager det. Det hadde vært det aller beste. Samtidig takk til media som oppdager dette, svarer Kristoffersen.

Les også – FN er meistrar i å dekke over eigne skandalar

uHS2TUlbAVQ

Hei! Har du innspill til oss?

Vet du om andre forhold i Forsvaret NRK burde titte på? Eller vet du mer om denne saken? Ta gjerne kontakt med oss på e-post om du har innspill.

Du kan også sende oss innspill, tips og informasjon kryptert og sikkert via NRKs ekstra sikre varslingsmottak – se hvordan sende inn via NRKs SecureDrop her.

NRKs journalister har tidligere laget flere saker om forhold i Forsvaret – blant annet om varsling, om oversersjanten som ble forsøkt presset til å lyve for politiet, helikopterskvadronsjefen som ble forsøkt presset ut av jobben sin, kvinnene som fortalte om sexpress fra en oberstoberstløytnanten som fortalte at hun ble bedt om å skrive om rapporter, om overtramp fra norske offiserer på FN-oppdrag i Sør-Sudan, om Silje Falmår som fortalte om mobbing, trakassering og overgrep under førstegangstjenesten, om offiseren som fikk refs for kritikkverdige handlinger overfor en renholder og likevel fikk ny stilling og vådeskuddet mot en kollega som ikke ble refset.

Vi er alltid interesserte i ny informasjon som gjør at vi kan sette søkelys på forsvarssektoren. Så bare ta kontakt med oss.

AKTUELT NÅ