Hopp til innhold

Regjeringen dropper nasjonal rammeplan for vindkraft

Etter massiv kritikk fra kommunene, velger regjeringen nå å skrote NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land.

Vindkraftanlegget på Midtfjellet, Fitjar

Etter sterk motstand fra kommunene velger nå regjeringen å se bort fra de 13 områdene som NVE har utpekt som best egnet til utbygging av vindkraft og forslaget om en nasjonal rammeplan.

Foto: Siri Løken / NRK

– Det skulle være et konfliktdempende tiltak, det har det ikke vært med de svarene vi ser. Derfor har vi tenkt til å legge vekk denne nasjonale rammen og si at vi ikke skal ha noen nasjonal ramme for vindkraft fremover, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

1. april presentere Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land, som var gjort på oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED).

Forslaget besto av to deler; et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkningene av vindkraft, og et kart over de 13 områdene som NVE mener er best egnet for vindkraftutbygging i Norge.

Etter at høringsfristen på NVEs nasjonale rammeplan gikk ut 1. oktober, hadde det blitt levert inn over 5000 høringssvar, der 56 kommuner hadde svart. De fleste var negative. 49 kommuner sa klart nei til vindturbiner, mens tre var skeptiske.

Les også: Kommunene skyr vindmøller som pesten, men i Narvik ønsker de vindkraften velkommen

nve_nasjonal_ramme_vindkraft_0419

Skrinlegger plan

Etter sterk motstand fra kommunene, velger nå regjeringen å se bort fra de 13 områdene som NVE har utpekt som best egnet til utbygging av vindkraft.

Kartet omfattet områder i alle fylker med unntak av Oslo, Akershus, Oppland og Troms

Erna Solberg i vandrehallen på Stortinget

Statsminister Erna Solberg og regjeringen går bort fra en nasjonal rammeplan for vindkraft etter over 5000 høringssvar, der de fleste var negative.

– Det var aldri en plan om å bygge ut vindkraft, det var en plan om hvor det var best å ha vindkraft hvis det kom søknader om det, og det legger vi også vekk, sier Solberg.

Men vitner ikke dette om dårlig politisk håndverk at dere ikke har forutsett dette?

– Dette var jo et eksplisitt spørsmål som vi stilte i høringen. Synes dere en sånn ramme har noe for seg eller ikke? Nå har vi fått svar som viser at det ikke har noe for seg. Så dette var en reel høring om et spørsmål hvor vi ba om folks tilbakemelding, og vi har hørt på det, sier hun.

Samtidig varsler statsministeren at det vil komme innstramminger på konsesjonsreglene.

Skal se på konsesjonssystemet

Alle konsesjonssøknader som ligger til behandling hos NVE har vært på vent så lenge nasjonal ramme for vindkraft har vært på høring. Nå vil regjeringen la søknadene ligge på vent til det har kommet en avklaring på endringer i konsesjonssystemet, varsler olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

– Når vi inviterer til å få innspill, så har vi jo også til hensikt å lytte. Det er det vi gjør, og vi ser et behov for å gjøre noe med konsesjonssystemet nettopp for å gjøre et godt system enda bedre for å forebygge konflikter som vi har sett det har vært rundt enkelte utbygginger av vindkraft, sier Freiberg.

Freiberg og vindmølle

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Når regjeringen nå går bort fra en nasjonal ramme for vindkraft på land, varsler han full gjennomgang av konsesjonssystemet.

–Tidsfrister, involvering av kommunen, detaljnivået er ting som vi ser det er grunnlag for å se på og gjøre bedre enn det er i dag, sier Freiberg.

Les også: Ingen hadde regnet ut hvor mye urørt natur vindkraften vil ta

«Snubler i sine egne ben»

Ap-leder Jonas Gahr Støre er glad for at regjeringen nå går bort fra den nasjonale rammen, men kaller håndteringen dårlig.

Jonas Gahr Støre på talerstolen under valgvaken til Arbeiderpartiet

Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Foto: Fredrik Hagen / Fredrik Hagen

– Regjeringen snubler i sine egne ben. Nå har det i mange uker vært spredt stor usikkerhet i 13 ulike områder i Norge, hvor lokalbefolkningen frykter at de blir overkjørt. Det er en helt unødig usikkerhet som regjeringen har skapt, og det er bra at de legger dette til side, sier han.

Han får støtte fra Senterpartiet og Sandra Borch, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

– Det viser at regjeringen har fått seg en smekk på fingrene siden prosessen har vært altfor dårlig. Det skulle ikke til politisk behandling og kommunene har ikke blitt hørt.

– Dette er jo en seier for lokaldemokratiet, sier hun.

Frykter cowboy-tilstander

Stortingsrepresentant for SV, Lars Haltbrekke i energi- og miljøkomiteen frykter nå at regjeringen vil gi tillatelser til vindkraft uten å tenke på konsekvensene for norsk natur.

– Svaret er ikke å gå tilbake til systemet som det var med en bit for bit nedbygging av naturen. Det er jo det som har utløst de store protestene som vi har sett. At det har vært gitt tillatelser til vindkraftverk uten noe som helst tanke på konsekvensene for norsk natur som helhet, sier han.

Lars Haltbrekken (SV)

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV).

Foto: Jo Straube

Han forventet at regjeringen ville gå gjennom høringssvarene og legge fram en sak i Stortinget. Dette frykter Haltbrekken nå ikke vil skje.

– Det går nå regjeringen bort fra, og vil isteden tilbake til et system hvor det er frislipp og hvor større deler av naturen kan bli fritt vilt.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er er fornøyd med at regjeringen nå dropper den nasjonale rammeplanen, og at de har tatt motstanden på alvor.

– Men å skrote rammeplanen er ikke nok og utfordrer ikke den bit-for-bit-raseringen av natur vi har sett. Mange av områdene hvor det er stor lokal motstand er utenfor rammeplanen. Nå må gamle konsesjoner trekkes tilbake der hvor miljøfaglige råd viser at det truer biologisk mangfold, sier han.

«Har ikke vært konfliktdempende»

De siste månedene har flere vindkraftprosjekter møtt motstand i befolkningen.

I forrige uke aksjonerte flere vindkraftmotstandere i en nasjonal vardetenning over hele landet. Blant annet på Bjerkreim i Rogaland, hvor det er planlagt vindturbiner på åtte fjelltopper.

På Frøya i Trøndelag har det vært store protester mot utbyggingen av 14 vindturbiner som skal stå klare i 2020. Tre av de 13 områdene som NVE hadde utpekt som egnet for vindkraft lå i Trøndelag.

I sommer vedtok fylkestinget i Trøndelag å si nei til NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft. Bare Høyre og Fremskrittspartiet stemte imot.

Statsministeren vil imidlertid ikke si at en gjennomføring av den nasjonale rammeplanen har hatt for store politiske kostnader.

– Denne rammen var ment for å virke konfliktdempende, også er det ingenting rundt behandlingen eller den rammen som har vært konfliktdempende, og da er det ikke nødvendig å ha et sånt rammeverk

Hva sier regjeringspartner Venstre til dette?

– Jeg opplever at dette er det helt enighet om i regjeringen. Jeg ser jo at etter hvert som vindkraften har blitt lønnsom, flere har villet bygge ut, så har mange av dem som har heiet mest på vindkraften tidligere også blitt betenkt.

AKTUELT NÅ