Hopp til innhold

Trønderske politikere vil stoppe all ny vindkraft

Et stort flertall av fylkespolitikerne i Trøndelag sier nei til mer vindkraft, og vil klage på alle nye konsesjonssøknader. – Trøndelag har tatt 40 prosent av vindkraftutbygginga i Norge, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik.

Roan vindpark

STORSTILT UTBYGGING AV VINDKRAFT LANGS NORSKEKYSTEN: I Trøndelag ble Norges største vindkraftverk i Roan åpnet i mai (bildet) og her bygges det som blir et av Europas største vindkraftanlegg på land på Fosen.

Foto: Rita Kleven

Med 62 mot 15 stemmer vedtok fylkestinget i Trøndelag å si nei til forslaget fra NVE til ny nasjonal ramme for vindkraft.

Bare Høyre og Fremskrittspartiet stemte imot.

Saken er ute på høring og NVE foreslår at 13 områder i Norge er egnet for vindkraft i fremtiden.

Motstanden mot vindkraft har vært stor i Trøndelag, også i øykommunen Frøya.

– Har allerede tatt 40 prosent

– Trøndelag har allerede tatt 40 prosent av vindkraftutbygginga i Norge på det som det er konsesjonsgitt og utbygd. Vi har tatt vårt ansvar i den globale klimadugnaden, sier fylkesordfører Sandvik (Ap).

Tore O. Sandvik (Ap), fylkesordfører

FYLKESTINGET SIER NEI: Fylkesordfører Tore O. Sandvik i Trøndelag mener NVE har bommet på norgeskartet i forslag til ny nasjonal ramme for vindkraft i Trøndelag.

Foto: Narve Nordmeland/Trøndelag fylkeskommune /

Dette ble vedtatt i fylkestinget:

  • «Trøndelag fylkeskommune fraråder den foreslåtte rammen for vindkraft på land og er innstilt på å kunne påklage ytterligere konsesjonssøknader for landbasert vindkraft i Trøndelag.»

– Det forslaget NVE har lagt på bordet om å utrede tre områder i fylket vårt er dramatisk for Trøndelag. Områdene utgjør opptil 27 prosent av alt areal. Med de utbyggingene som gjennomføres blir det kraftoverskudd i overskuelig fremtid, sa fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem (Sp) på fylkestinget.

nve_nasjonal_ramme_vindkraft_0419

Mener vindkraft blir viktig

Det er Olje- og energidepartementet (OED) som skal behandle forslaget fra NVE til nasjonal ramme for vindkraftutbygging.

– Det som er viktigst med NVE sitt rammeforslag er at det skaper forutsigbarhet og en helhetlig utvikling. Vindkraft er og vil bli en viktig kilde til fornybar energi. Det er noe Norge vil trenge, sier Tord Lien, tidligere oljeog energiminister og leder i NHO i Trøndelag.

Tord Lien

MENER NORGE TRENGER VINDKRAFT: Tidligere olje– og energiminister og leder i NHO i Trøndelag, Tord Lien, støtter forslaget til ny nasjonal ramme for vindkraft, fordi dette vil skape forutsigbarhet.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

– Hva betyr vindkraft for kommunene?

–– Dette vil gi betydelige bidrag til kommuneøkonomien. Vindkraft bare i Trøndelag betyr i overkant av 100 millioner kroner i eiendomsskatt til kommunene når utbyggingene er ferdig. I tillegg gir det mange lønnsomme arbeidsplasser, sier Lien.

Lytter til alle innspill

OED gjennomfører nå innspillsmøter over hele landet, og onsdag ble et slikt møte avholdt i Trondheim.

Her var også statssekretær Liv Lønnum (Frp) fra departementet.

– Vi er klar over at Trøndelag allerede har en del utbygget vindkraft. Departementet åpner for innspill over hele landet før vi skal gjøre en samlet vurdering. Det har vært en prinsipp med lokal forankring, og det ønsker vi det skal være fremover også, sier Lønnum.

Demonstranter Frøya

MOTSTAND MOT VINDKRAFT: Onsdag vedtok formannskapet på Frøya å gi opp kampen mot at 14 vindturbiner settes opp i øykommunen.

Foto: Jøte Toftaker / NRK