Hopp til innhold

Her vil NVE ha vindmøllene

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) presenterer i dag sitt forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land.

Olje- og energidepartementet (OED) har gitt NVE i oppdrag å lage et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land.

NVEs forslag leveres til OED mandag. Forslaget vil deretter bli sendt på høring.

Den nasjonale rammen skal bestå av to deler; et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft, og kart med utpeking av de mest egnede områdene for vindkraft.

NVE pekte i fjor ut 43 områder som aktuelle vindkraftområder. Nå er dette snevret inn til 13 områder i hele landet:

nve_nasjonal_ramme_vindkraft_0419
 • Vest-Finnmark
 • Namdal (Nordland og Trøndelag)
 • Grenseområdene mellom Trøndelag og Møre
 • Indre Sør-Trøndelag
 • Sunnmøre og Nordfjord
 • Sunnfjord og Sogn (Sogn og Fjordane)
 • Nordhordland og Gulen (Sogn og Fjordane og Hordaland)
 • Sunnhordland og Haugalandet (Hordaland og Rogaland
 • Vest-Agder og Rogaland
 • Aust-Agder
 • Grenseområdene mellom Buskerud, Telemark og Vestfold
 • Østfold
 • Nordre Hedmark

– Det er gjort et omfattende og grundig arbeid med å analysere en rekke områder, og de utpekte områdene er spredt over hele landet. Nesten ingen ligger helt ute ved kysten eller på høgfjellet. Konsesjonsprosessene framover vil være minst like grundige og strenge som i dag, sier NVE-direktør Kjetil Lund.

Ifølge Lund kan deler av de utpekte områdene ekskluderes allerede nå på grunn av varierende vindforhold.

– Kartet skal ikke leses som at vi mener at det skal være fritt fram for vindkraft. Det er ikke en utbyggingsplan eller en tempoplan, det er en faglig vurdering av områdene som er best egnet for vindkraft, sier Lund.

Han sier NVE ikke har vært i kontakt med de berørte kommunene.

– Det blir politiske myndigheters oppgave å ta dette videre. Og de skal nå sende forslaget på høring, sier Lund til NTB.

Han sier forutsetningene for vindkraft i Norge er gode.

– Det er rundt 30 prosent mer produktivitet i norsk vindkraft i snitt enn for eksempel i Tyskland og Danmark, sier han.

– Irreversible inngrep

Utredningen av vindkraft på land har splittet natur- og miljøvernbevegelsen. Mens klimaaktivister ønsker vindkraft velkommen, mener naturvernere at vindmøllene er for ødeleggende for naturen.

Helene Ødvin i Bergen og Hordaland Turlag sier turistforeningen er for naturvennlig og fornybar satsing, men mener det er mulig å gjøre på en mer skånsom måte.

– Dette er et godt bilde på det som skjer, at vi får mindre og mindre urørt natur. Vi må balansere klimahensyn og naturmangfold slik at vi får en løsning alle kan leve med uten å rasere natur for å reparere natur, sa Ødvin da hun gjestet Politisk kvarter mandag morgen.

Det ventes stort lokalt engasjement. I Hordaland har flere grunneiere og kommuner allerede sagt nei.

– Folk begynner å skjønne hva det er snakk om. Lyd, lys og svære installasjoner. Og ikke minst helt irreversible inngrep i naturen. For hver vindkraftturbin er det en oppstillingsplass på en halv fotballbane, som må sprenges ut i fjellet, sier Ødvin.

Vil ha havvind

Arild Hermstad, nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne, sier at man trenger vindkraft på land for å gjennomføre det grønne skiftet, men at partiet ikke kan akseptere den rammeplanen NVE legger opp til.

Han mener at framtidige konsesjoner på land bør legges til områder hvor det allerede har vært inngrep i naturen, som for eksempel langs motorveier.

– Det er vært viktig at man tar hensyn til naturen ved utbygging. Vi ser vi for oss at landbasert vind kommer til å bli en begrenset del av klimaløsningen i Norge, og derfor må Norge heller se til havs. Vi ønsker en storstilt satsing på havvind og vil bygge ut havvind nok til å produsere 100 terawattimer årlig innen 2030, sier Hermstad.

– Prekært

Marius Holm i miljøstiftelsen Zero mener vindkraft på land er den lettest tilgjengelige ressursen som kan konkurrere med fossil energi.

– Fossil energi er den store trusselen mot natur og naturmangfold i Norge og resten av verden. Vi har et prekært problem. Da må vi se etter løsninger som kan levere. Vindkraft på land og solenergi er de to løsningene som hittil har bidratt mest til å stoppe fossil energi globalt, sier Holm.

Han understreker at det bare skal bygges nok til å fase ut fossil energi i Norge.

– Vi skal ikke bygge ut alle prosjektene som søker. Det er mange vi trygt kan si nei til. Vi bør velge stedene med minst konflikt, sier Holm.

Synnøve Kvamme i Naturvernforbundet i Hordaland sa til NRK i helga at det er planlagt demonstrasjoner flere steder 12. mai.

– Jeg tror det vil komme til å bli veldig konfliktfylt. Dette er områder som er kjempeviktige for folk, sier hun.

Vindkraftanlegget på Midtfjellet, Fitjar

Vindkraftanlegget på Midtfjellet i Fitjar kommune i Hordaland.

Foto: Siri Løken / NRK

AKTUELT NÅ