Hopp til innhold

Sterke reaksjoner på vindkraftplan: – De peprer en hel region med vindmøller

Tre av 13 områder foreslått for vindkraftutbygging ligger i Trøndelag. Stølsheimen i Sogn og Fjordane og Hordaland fredes, men andre områder i sårbar natur er med.

Oppføring av vindmøller i Haraheia, Roan

Disse vindmøllene er allerede satt opp i Roan i Trøndelag. Nå foreslår NVE at tre store, nye områder åpnes for vindkraft i denne regionen. I tillegg foreslås ti områder i resten av landet.

Foto: Ole Martin Wold / Fosen Vind

Mandag la Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) frem sin store vindkraftplan. NVE peker ut 13 områder i landet som best egnet for vindkraftutbygging.

I Trøndelag er tre store områder pekt ut:

  • Namdal (Trøndelag og delvis over i Nordland)
  • Grenseområdene mellom Trøndelag og Møre
  • Indre Sør-Trøndelag
Møte i Trondhjems Turistforening etter at NVEs vindkraftplan er lagt frem

Krisestemning hos Trondhjems Turistforening etter at NVEs vindkraftplan ble lagt frem.

Foto: Erland Knutsen / NRK

– Vi sitter fortsatt i sjokktilstand. Dette er kritisk for Trøndelag. Vi hadde ikke i vår villeste fantasi sett for oss dette, sier Jonny Remmereit i Trondhjems Turistforening (TT) til NRK.

– Nesten bare verneområder igjen

TT er Den norske turistforenings avdeling for sørlige områder av Trøndelag.

– Her tar de en hel region og peprer med vindmøller. Trøndelag er allerede den regionen med mest vindkraftproduksjon, med 20 anlegg på Hitra, Frøya og Fosenhalvøya. Med disse forslagene blir det nesten bare verneområder igjen, slår Remmereit fast.

Moderorganisasjonen DNT er skuffet over at NVE ikke slår fast at vi skal skjerme all urørt og inngrepsfri natur mot utbygging.

Det er allerede stor motstand mot vindkraftutbygging flere steder i landet, blant annet på Frøya.

nve_nasjonal_ramme_vindkraft_0419

Stølsheimen ute – store områder inne

Lenger sør har NVE pekt ut et stort område i Sunnhordland (i Hordaland) og Haugalandet (i Rogaland), og store områder på begge sider av Sognefjorden.

Synnøve Kvamme i Naturvernforbundet følger NVEs vindkartfremleggelse

Synnøve Kvamme i Naturvernforbundet følger NVEs vindkartfremleggelse.

Foto: Jon Bolstad / NRK

– Vi ville at ingen områder i Hordaland skulle pekes ut som best egnet, selvsagt. Vi mener at vårt område allerede har ofret veldig mye for fornybarproduksjon, sier Synnøve Kvamme i Naturvernforbundet, og peker på at over halvparten av elvene i regionen er lagt i rør.

Det meste av Stølsheimen i Sogn og Fjordane og Hordaland er fjernet fra planen. Området lå inne i NVEs forrige foreløpige forslag med 43 områder, og selskapet Norsk Vind har vurdert utbygging her.

– Det er positivt. Det blir spennende å se hvordan det påvirker planene. Da regner vi med at Norsk Vind ikke kan få konsesjon i Stølsheimen, sier Kvamme.

Turlaget og Naturvernforbundet i Hordaland følger fremleggelsen av NVEs vindkart

Hordaland turlag og Naturvernforbundet i Hordaland følger fremleggelsen av NVEs vindkart.

Foto: Jon Bolstad / NRK

Fra Finnmark til Østfold

Kartet viser at det også er foreslått store områder andre steder i landet:

  • Vest-Finnmark
  • Sunnmøre og Nordfjord
  • Vest-Agder og Rogaland
  • Aust-Agder
  • Grenseområdene mellom Buskerud, Telemark og Vestfold
  • Østfold (nord for Halden og øst for Sarpsborg)
  • Nordre Hedmark (et område i kommunene Tynset, Tolga, Os og Rendalen).

Marius Holm i miljøstiftelsen Zero har tidligere sagt at han mener vindkraft på land er den lettest tilgjengelige ressursen som kan konkurrere med fossil energi.

– Vi bør velge stedene med minst konflikt, sier Holm til NRK.

Men Kvamme er skeptisk til at områder med sårbar natur ligger inne i forslaget:

– Det er snakk om svært store inngrep. Ikke bare fra turbinene, men også fra de store veianleggene som kreves for å få frem installasjonene.

Kontroversielt «overalt»

NVE er tydelig på at de foreslåtte hovedområdene ikke betyr at det skal komme vindkraft over alt i alle områdene. Selv innenfor disse er også underområder fjernet, av ulike årsaker.

Eventuell utbygging er kontroversielt uansett, vedgår direktoratet.

– Det er ikke en eneste prikk på dette kartet hvor du kan etablere vindkraft, uten at det berører en eller annen interesse, sa direktør Kjetil Lund i NVE under fremleggelsen.

NVEs forslag er nå levert til Olje- og energidirektoratet, og blir deretter sendt på høring.

Ei meningsmåling NRK Trøndelag har fått utført, viser at unge er mer positive til vindkraft enn eldre.

Går imot

Miljøpartiet de Grønne mener vindkraftutbyggingen i Norge hovedsakelig må skje til havs, og ikke på land.

– For å kunne gjennomføre det grønne skiftet trenger vi noe vindkraft på land, men vi kan ikke akseptere naturødeleggelsene som NVEs rammeplan kan legge opp til, sier talsperson Arild Hermstad i MDG.

SV er kritiske til at NVE har inkludert en rekke sårbare områder i planen, og vil ha utbyggingspause til den er ferdigbehandlet. Samtidig er de fornøyde med at Stølsheimen fredes.

– Vi er glade for at Stølsheimen, som Miljødirektoratet gikk imot å bygge ut i, ikke er et av områdene NVE mener det kan bygges vindkraft i, sier partiets miljø- og energipolitiske talsperson Lars Haltbrekken.