Reagerer på behandling av Frp-varslersak: – Ikke tillitvekkende

Politiske kommentatorer reagerer på håndteringen av varslersaker i Frp. – Frps ledelse bør gå i seg selv, mener Tone Sofie Aglen i Adresseavisen.

Arendalsuka

AVVISER: Helge André Njåstad avviser at Frps organisasjonsutvalg, som han leder, er et spill for galleriet. Han mener det bør være høy terskel for å ekskludere og suspendere partifeller.

Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

– Det er grunn til å spørre om de faktisk ønsker å behandle sakene, eller om de bruker organisasjonsutvalget for å organisere seg ut av kritikk, så de slipper å håndtere slike saker, sier kommentator Eirin Eikefjord i Bergens Tidende.

Eikefjord sikter til saken hvor en mann med posisjoner i Frp og FpU blant annet skal ha spurt en 14-åring om sex på Snapchat.

I NRKs Politisk kvarter mandag bekreftet leder i organisasjonsutvalget Helge André Njåstad (Frp), at mannen fikk advarsler etter hendelsen, men at han får fortsette i sine posisjoner i partiet.

– Jeg skjønner at dette er vanskelige saker for partiene å håndtere. Men ettersom partiledelsen har valgt å skyve organisasjonsutvalget foran seg, så burde vi kunne forvente mer tydelighet, sier politisk redaktør i Adresseavisen Tone Sofie Aglen.

FpU-er foreslår sex med 14-åring

FORESLO SEX: Dette er Snapchat-meldingen som mannen sendte til en da 14 år gammel jente i FpU som var aktiv i et annet politisk parti. Mannen mener denne og andre meldinger han sendte til jenta, var ment som en spøk.

Synes det minner om avledning

Njåstad fortalte til NRK at forholdene skal ligge tilbake i tid, og at de har sett en atferdsendring.

En av varslerne hevder derimot at hun så sent som under valgkampen i fjor fikk kommentarer fra vedkommende – en oppfordring til å ligge med han "på toppen". Dette nekter mannen for.

Aglen peker på at hun syns det er et mønster når Frps organisasjonsutvalg uttaler seg i varslingssaker.

– De veksler mellom å skylde på taushetsplikt, at de ikke husker, at det er noen andres ansvar, eller at de tyr til uklar og tåkete tale. Koblet sammen med en lite prinsipiell holdning til konsekvenser og ansvar, er det etterlatte inntrykket at Frps håndtering av #metoo-sakene er lite tillitvekkende, sier hun til NRK.

Tone Sofie Aglen

LIKEGYLDIG: Kommentator i Adresseavisen Tone Sofie Aglen mener det bør være likegyldig hvor lenge man skal sitte i tillitsverv dersom man har gått over partiets grenser.

Foto: NRK

Her er Eikefjord enig.

– Njåstad vil ikke snakke om det som skjedde før 2013, men historien er vesentlig. Det går en rød tråd fra Søviknes, via Birkedal til Leirstein der man prøver å dekke over, og der kronprinser i partiet blir beskyttet til fordel for dem som har blitt utsatt, sier hun.

Njåstad har også uttalt at det er organenes avgjørelse om man skal kunne fortsette i tillitsverv for nye perioder. Dette reagerer Aglen på.

– Det er en veldig lite prinsipiell holdning til konsekvens. Jeg mener det bør være helt likegyldig hvor lenge man har igjen i sitt tillitsverv. Så har man valgt å ha organisasjonsutvalg for å ta slike vanskelige beslutninger, sier Aglen.

Kommentatoren syns det hele ligner på et avledningsforsøk.

– Nå har Frp valgt denne modellen. Det kan virke som om det mer eller mindre er for å avlede pressen, så partiledelsen slipper å håndtere det selv. Jeg hadde ventet at de tok en beslutning, at det var det som var hensynet med et slikt utvalg, fortsetter hun.

– FpU må kjenne detaljene

Eikefjord mener også det er grunn til å stille spørsmål ved hva funksjonene til partiets organisasjonsutvalg egentlig er.

– Det er grunn til å spørre om de faktisk ønsker å behandle varslingssaker i organisasjonsutvalget, eller om det bare er en beleilig modell for å skjerme politisk ledelse og organisere seg ut av kritikk, sier hun.

Eirin Eikefjord

SKJERMER LEDELSEN: Politisk kommentator i Bergens Tidende Eirin Eikefjord mener det virker som at Frps organisasjonsutvalg skjermer ledelsen.

Foto: NRK

Eikefjord trekker også frem problemer som kan oppstå når saken skal behandles i FpU.

– Dersom FpU skal kunne behandle dette på en tillitvekkende måte, må de nødvendigvis kjenne detaljene i sakene. Men jeg regner ikke med at de vil brette ut detaljene for alle stemmeberettigede på et partimøte, sier hun.

Det er ikke bare de politiske kommentatorene som reagerer på Frps håndtering av saken. Njåstad fikk i dag også kraftig kritikk fra partifelle Mats Ramo i Trondheim, som i et leserinnlegg i Adresseavisen ber ham om å gå av.

– Ikke tradisjon for å sende folk ut av partiet

Njåstad selv reagerer på kommentatorenes uttalelser om at organisasjonsutvalget kanskje bare er et spill for galleriet.

– Organisasjonsutvalgets behandling kan medføre konsekvenser hvis man mener at det er nødvendig. Det har vært eksempler gjennom historien på at det har fått konsekvenser, så det er ikke riktig med en påstand om at utvalget bidrar til at man ikke får konsekvenser, sier han.

Helge Andre Njåstad

KAN MEDFØRE KONSEKVENSER: Leder i organisasjonsutvalget i Frp Helge André Njåstad, sier det har forekommet eksempler i historien på at lignende hendelser har fått konsekvenser.

Foto: Johan Moen / NRK

Likevel sier Njåstad at det sitter langt inne for partiet å frata folk medlemskap.

– Det skal veldig mye til. Vår historikk viser at det er ytterst få tilfeller der det har vært aktuelt. Jeg registrerer at også andre partier heller ikke tar det virkemiddelet i bruk i særlig grad, sier han.

Selv om organisasjonsutvalget har bestemt at mannen skal fortsette, har Njåstad sagt at FpU selv må bestemme om de har tillit til mannen eller ikke.

– FpU har sitt organ som tar stilling til tillit for en tidsavgrenset periode, og de får selv håndtere situasjonen. Det blir ikke som en erstatning for utvalget, men man skal alltid gjøre seg fortjent til den tilliten man har i de ulike organisasjonsleddene våre, sier han.

Men hvordan skal FpUs organer gjøre dette når de ikke sitter på samme informasjonen som dere?

– FpU skal ikke ta stilling til denne saken. Vi har landet vår konklusjon om at det ikke er grunnlag til å frata ham verv, men om han skal ha tillit i FpU-systemet, er dette en vurdering de gjør ut ifra den informasjonen de har. Det var mitt poeng, sier Njåstad og understreker at FpU ikke skal foreta noen saksbehandling.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger