Hopp til innhold

PST anbefaler politibevæpning: – Trusselbildet har endret seg vesentlig

PST retter krass kritikk mot Bevæpningsutvalget, som de mener har et upresist bilde av dagens terrortrussel. Justisministeren sier sikkerhetstjenestens innspill er tungtveiende.

Trusselbildet tilsier at norsk politi bør bære våpen, mener PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland.

Sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste, Marie Benedicte Bjørnland, skriver i sitt høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet at PST ønsker fast bevæpning av norsk politi.

Hun viser til viktigheten av at politiet er riktig utstyrt, for å kunne stanse pågående terrorhendelser og begrense skadeomfanget.

– Utviklingen i jihadistisk terror på europeisk jord har hatt en negativ utvikling. Det er et økt antall hendelser. Vi ser at disse hendelsene forøves mot den generelle befolkningen, med virkemidler som bil, kniv, øks eller skytevåpen, hvor det er nødvendig med rask reaksjon fra politiet for å stanse pågående terrorhendelser, sier Bjørnland til NRK.

Uenig med utvalget

Bevæpningsutvalget sa i mars nei til generell bevæpning av politiet, og mente en videreføring av dagens ordning, med våpen innelåst i bil, er den beste løsningen.

To polititjenestemenn har våpen i hylster på låret

Ifølge PST har trusselbildet endret seg vesentlig de siste årene.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Utvalget konkluderte med at terrortrusselen ikke representerer noen stor fare for samfunnssikkerheten.

Bjørnland mener utvalgets beskrivelse av terrortrusselen er upresis, og at den ikke samsvarer med virkeligheten slik sikkerhetstjenesten kjenner den.

– PST ser at trusselbildet har endret seg vesentlig de siste årene. Det norske samfunnet må forholde seg til at det er påregnelig at terror kan skje også her til lands, og at det vil kunne bli utført på arenaer der befolkningen beveger seg til vanlig, heter det i høringssvaret.

– I disse kritiske situasjonene vil hvert sekund telle. Å si nei til bevæpning av norsk politi innebærer å godta risikoen for at det vil skje tap av liv i løpet av den tiden politiet vil bruke på å bevæpne seg.

– Lite egnet

Bevæpningsutvalget kom med i alt elleve hovedanbefalinger, blant annet utprøving av elektrosjokkvåpen.

I sitt høringssvar skriver PST at de anser elektrosjokkvåpen som lite egnet til å håndtere hendelser hvor gjerningspersonen angriper ved hjelp av kniv, machete eller andre skarpe gjenstander.

– Vår vurdering er at elektrosjokkvåpen ikke anses som et passende maktmiddel i slike situasjoner, og at det ikke kan erstatte skytevåpen.

Har vært i dialog

Medlem i Bevæpningsutvalget, visepolitimester Arne Jørgen Olafsen i Øst politidistrikt, sier PST var den viktigste kunnskapskilden da utvalget beskrev trusselbildet og terrorsituasjonen i Europa.

Arne Jørgen Olafsen snakker om bevæpning

Medlem i Bevæpningsutvalget, visepolitimester Arne Jørgen Olafsen i Øst politidistrikt.

Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Utvalget leverte innstillingen 29. mars 2017, og det er derfor helt naturlige årsaker til at hendelser som har skjedd etter dette ikke er beskrevet i rapporten, sier Olafsen til NRK på vegne av utvalget.

– Hva tenker du om at PST-sjefen er såpass kritisk?

– Hun må få lov til å mene det hun vil om utvalgsrapporten, men når det gjelder faktagrunnlaget har jeg en oppfatning om at vi har vært så à jour som det har vært mulig å være.

– Ny info

Det utvalget opplever som «det radikalt nye» i høringssvaret fra PST, er at Bjørnland i større grad enn tidligere tar ned forventningene om at konkret etterretning kan varsle om terrorangrep.

– PST-sjefen skriver at terrorberedskapen i Norge ikke bør baseres på varslings- og responstid. Hun mener beredskapsnivået må ta høyde for betydelig usikkerhet, og legges på et slikt nivå at politiet er forberedt på å håndtere helt uventede hendelser med de nødvendige maktmidler, sier Olafsen.

Slo alarm

I november kom politidistriktene med sine høringssvar. Av disse fremgikk det at politimestrene som har ansvar for Oslo, Bergen og Trondheim ønsker seg et politi som til enhver tid bærer et ladd våpen på hofta.

Beredskapsdirektør i Politidirektoratet, Knut Smedsrud, har tidligere uttalt at det vil kunne bli en lovendring om Stortinget bestemmer det.

Politiets verneombud har flere ganger varslet at politiet på Oslo lufthavn kan risikere å måtte løpe langt for å hente våpen ved et terrorangrep eller en annen akutt hendelse.

OSL

Øst politidistrikt ønsker at politiet som jobber ved politiposten på Gardermoen skal være permanent bevæpnet.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

I september slo de igjen alarm om sikkerheten på flyplassen.

– Situasjonen nå begynner å bli alvorlig. Vi vurderer at politiet per i dag ikke er i stand til å effektivt bekjempe terror på landets hovedflyplass, sa hovedverneombud Audun Martinsen i Øst politidistrikt.

– Tungtveiende innspill

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) mener situasjonen er uholdbar, og ønsker en generell bevæpning av politiet her til lands.

– Det er helt nødvendig for å skape den tryggheten og sikkerheten vi trenger i Norge, har han tidligere uttalt.

Til NRK onsdag sier Amundsen at PSTs innspill er tungtveiende.

– PST er en tung, viktig aktør. Deres innspill i denne høringsrunden er tungtveiende og vil være viktig i det videre arbeidet som skal gjøres, når vi skal bestemme hvorvidt vi skal ha generell bevæpning av norsk politi.

– Mange mener en generell bevæpning av politi vil føre til mer vold i samfunnet. Hva sier du til dem?

– Det tror jeg ikke vi har grunnlag til å si, nettopp fordi vi i Norge har et godt politi som er tilbakeholden med å bruke makt. Jeg er veldig trygg på at vi har et kompetent, oppegående politi som vil være i stand til å håndtere det på en god måte, sier Amundsen.

Justisministeren om generell bevæpning av politiet

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) sier PSTs innspill vil være viktig i det videre arbeidet.

Politiet som vokter landets hovedflyplass risikerer å måtte løpe langt for å hente våpen i en akuttsituasjon.

AKTUELT NÅ