Hopp til innhold

Politimesterne med ansvar for de tre største byene vil ha bevæpnet politi

Politimesterne i Oslo, Vest og Trøndelag politidistrikt er for en generell bevæpning av politiet. Samtidig er politimesterne i seks distrikt mot at politiet skal bære et ladd våpen på hofta.

Politiet vil ikke gå tilbake til fremskutt lagring, fordi det tar lang tid å hente opp våpenet fra våpenkasse.

FREMSKUTT LAGRING: Norsk politi har i dag tjenestevåpenet lagret i bil. Her viser innsatsleder Roger Pettersen i Romerike politidistrikt hvor lang tid det tar å hente fram våpenet fra våpenkassa.

Politimesterne som har ansvar for Oslo, Bergen og Trondheim ønsker seg et politi som til enhver tid bærer et ladd våpen på hofta. Det kommer frem i politidistriktenes høringssvar til utvalget som har utredet om norsk politi skal bevæpnes på permanent basis, som NRK har fått tilgang til.

Flertallet i utvalget konkluderte med at den beste løsningen er å videreføre dagens ordning med at ordinært politi skal være ubevæpnet som utgangspunkt, men ha tilgang på ett – og tohåndsvåpen i patruljebil, såkalt fremskutt lagring.

Argumenterer med Sykkel-VM

Kaare Songstad

Kaare Songstad, politimester i Vest politidistrikt, mener politiet i hans distrikt bør være bevæpnet.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Kaare Songstad, politimester i Vest politidistrikt, er enig i at politiet i hans distrikt bør være bevæpnet som et utgangspunkt. I sitt høringssvar viser Songstad blant annet til gjennomføringen av Sykkel-VM i Bergen.

«Vi erfarte at befolkningen under Sykkel-VM i Bergen følte seg trygg med et tilstedeværende og bevæpnet politi. Informasjon vi har fått tydet på at bevæpningen skapte en trygghet som bidro til at folk samlet seg i store folkemengder på områder med lav mulighet for å flykte.»

Folkefest på Landås under sykkel-VM

Sykkel-VM i Bergen ble en folkefest av dimensjoner. Kaare Songstad, politimester i Vest politidistrikt, mener erfaringene med bevæpnet politi under arrangementet var gode.

Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

– Kortere responstid

Nils Kristian Moe, politimester i Trøndelag politidistrikt, er svært tydelig i sitt høringssvar. Moe skriver at en videreføring av dagens bevæpningsmodell, der våpenet er lagret i bil, ikke tar inn over seg det han beskriver som «et endret trusselbilde».

Nils Kristian Moe

Trøndelag-politimester Nils Kristian Moe mener et endret trusselbilde tilsier at politiet bør bære ladd våpen på hofta.

Foto: Øivind Olsson

«Sekundene kan være avgjørende i kritiske situasjoner. Et fast bevæpnet politi vil ha kortere responstid og kunne begrense alvorlig skade på person bedre enn et ubevæpnet politi», skriver Moe.

Trøndelag-politimesteren viser også til uttalelser fra PST-sjef Benedicte Bjørnland i september, om at PSTs opptelling viser en dramatisk økning av terrorangrep i Europa.

«Ved flere av disse angrepene har resolutt inngripen fra politiets side antakelig berget menneskeliv», skriver Moe.

Sjøvold skeptisk til utredningen

Tidligere denne uken meldte TV 2 at politimesteren i Oslo har snudd i sitt syn på om politiet skal være bevæpnet.

Politirådet inviterer til pressetreff

Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvold mener politiet i Oslo bør være bevæpnet.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

I Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvolds omfattende høringssvar kommer det blant annet frem at Sjøvold er skeptisk til bevæpningsutvalgets rapport, og kritiserer mangelen på et «politiblikk eller politistemme» i vurderingen.

«Vi mener at en utredning som skal danne grunnlag for endringer ikke ensidig kan handle om hva forskning viser, men også hvilke erfaringer politiet har og hvilke behov og problemstillinger de ser og opplever.»

«Dette (...) svekker dessverre utredningens betydning som beslutningsgrunnlag».

– Gardermoen er et terrormål

Et mindretall i bevæpningsutvalget støttet en ny modell, med fremskutt lagring av pistol på kropp, med magasin og ammunisjon og i utstyrsbeltet. Dette alternativet støttes av Agder og Finnmark.

De resterende politidistriktene ønsker ikke generell bevæpning av politiet, men en videreføring av dagens ordning, med fremskutt lagring av våpen i patruljebilene. Unntaket er Øst politidistrikt, som vil ha permanent bevæpning kun ved politiposten på Gardermoen.

– Det er fem nasjoner som har et tilnærmet ubevæpnet politi, men det er bare Norge og Island som ikke har bevæpnet politi på flyplassene, og det er en grunn til det. Gardermoen er et symbolmål og et terrormål, og i tillegg er det såpass lange avstander der at ordningen med fremskutt lagring i bilene ikke fungerer særlig godt, sier Steven Hasseldal, politimester i Øst politidistrikt, til NRK.

Direktør i Luftfartstilsynet, Lars Kobberstad, har tidligere gått hardt ut mot utvalget, som han mener «ikke har lagt tilstrekkelig vekt på den generelle utviklingen i trusselbildet».

Det er tidligere kjent at bevæpningsutvalget var splittet i sitt syn på generell bevæpning av politiet. Tidligere leder av Beredskapstroppen, Anders Snortheimsmoen, har vært tydelig på at han mener politi med våpen på hofta er nødvendig for å kunne farlige situasjoner som oppstår raskt.

OSL

Øst politidistrikt ønsker at politiet som jobber ved politiposten på Gardermoen skal være permanent bevæpnet.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

AKTUELT NÅ