Hopp til innhold

Høyre- og KrF-topper snur: Vil la politiet bære våpen fast

Høyres fremste justispolitiker tar et oppgjør med sitt eget parti. Nå vil Sveinung Stensland ha generell bevæpning av norsk politi – og får støtte fra KrF-nestleder. Mehl: – Regjeringen ikke klar til å gå inn for generell bevæpning.

Politibetjent Adnan Naeem, Oslo politidistrikt.

TOMT HYLSTER: Politibetjent Adnan Naeem i Oslo politidistrikt har i en årrekke tatt til orde for generell bevæpning.

Foto: Mats Rønning / NRK

I nyhetsmorgen onsdag sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) at dette er en viktig debatt, men at regjeringen ikke er klare for å gå inn for en generell bevæpning.

– Om vi gjør det, er det andre viktige prinsipper vi utfordrer. Politiet i Norge er et av de få igjen i verden som ikke er generelt bevæpnet, det har høy verdi og er et symbol på tillitssamfunnet vårt, sa Mehl til NRK.

– Kanskje samfunnet er blitt sånn at vi må ta det steget.

Mehl sier at debatten om generell bevæpning må tas på nytt i Stortinget.

– I lys av den samfunnsutviklingen vi har hatt, og den nye kunnskapen vi har fått. Og det er også et svar på at politiet selv tar til orde for denne debatten.

Det er til syvende og sist et spørsmål for demokratiet å avgjøre.

– Tiden er ikke inne enda. Det er naturlig å ta dette på landsmøtene innen neste valg, sier justisministeren.

Jobber for å få bære våpen

I 18 år har politibetjent Adnan Naeem vært patruljerende. I 15 av dem har han også jobbet for at politiet skal få bære våpen som en fast del av sin uniform i daglig, operativ tjeneste.

På Sentrum politistasjon i Oslo låser Naeem ut tjenestevåpenet fra skapet hvor det ligger innelåst mellom vaktene.

På plass i patruljebilen ligger våpenet innelåst i en kasse, i det som kalles fremskutt lagring. Og for å ta det ut, må han ha en klarering. I løpet av én vakt har han opplevd å måtte låse våpenet ut og inn så mange som fem ganger.

Det krever sitt når vi skal klargjøre dem i akutte og hektiske oppdrag, forklarer han til NRK.

Politibetjent Adnan Naeem i Oslo politidistrikt.

FREMSKUTT: Politiet har nå våpen tilgjengelig i bilene sine. Det er ikke tilstrekkelig, mener politibetjent Adnan Naeem.

Foto: Mats Rønning / NRK

For ofte handler det om sekunder og minutter.

– Det er flere ganger vi sitter i bil og kommer over knivepisoder, slagsmål med farlige gjenstander, og da må du gripe inn. Det kan være trusler med skytevåpen ute på gata, sier Naeem.

Han sier elektrosjokkvåpen er et godt verktøy å ha, men legger til:

– Det er ingen erstatning for våpen. Det er mye tryggere med våpenet på hofta, sier Naeem.

Les også Ny rapport: Økning i kriminaliteten blant de yngste i Oslo

Knivstikking på Møllergata, Politiet

– Endret trusselbilde

De politiske partiene på Stortinget meisler nå ut ny politikk før valget neste høst.

I Høyre har justispolitisk talsperson Sveinung Stensland gått fra nei til ja i spørsmålet om generell bevæpning. Nå vil han ta kampen internt.

– Tida har løpt fra Høyres standpunkt om å ikke ha generell bevæpning av politiet. Jeg mener politiet bør bevæpnes hele veien, sier han til NRK.

– Vi ser stadig flere angrep. Politiet trenger beskyttelse, og de trenger også bevæpning.

Stortingsrepresentant Sveinung Stensland, Høyre

BEVÆPNING: Stortingsrepresentant Sveinung Stensland fra Høyre.

Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

I dagens partiprogram står det at Høyre vil «videreføre muligheten for å gi punktbevæpning på sårbare steder etter risiko- og sårbarhetsanalyser».

– Hvorfor har du snudd?

– Fordi kriminalitetsbildet er i endring, trusselbildet er i endring og respekten for politiet er i endring, sier Stensland.

Også Høyres stortingspolitiker Erlend Svardal Bøe fra Troms har snudd i saken, ifølge Nordlys.

Ida Lindtveit Røse, KrF.

PROTESTERER: KrF-nestleder Ida Lindtveit Røse vil ha generell bevæpning av politiet.

Foto: Kristian Skårdalsmo

I tiår har debatten om bevæpning rast, men så langt har bare Fremskrittspartiet gått inn for dette.

KrF har lenge vært sterkt mot generell bevæpning. Sammen med Venstre stanset KrF Høyre/Frp-regjeringens åpning for dette i 2014.

Men nå vil KrF-nestleder Ida Lindtveit Røse ha en kursendring:

– Jeg mener vi må ha en diskusjon om innføring av generell bevæpning og tar til orde for det, sier hun til NRK.

– Men KrF har jo alltid argumentert veldig sterkt imot dette?

– Ja, og det har jeg selv også gjort. Men når kriminalitetsbildet endrer seg så dramatisk som nå, så må vi også være villige til å ta en diskusjon om virkemidlene også må endres.

– Politiet beslaglegger flere våpen, og det er også flere tilfeller av psykiatri, hvor det er stor usikkerhet for politiet.

Les også KrF vil bli tøffere: Narko-nei og flyttenekt

Røse og Ropstad

Utstrakt bevæpning

I dag innføres det med ujevne mellomrom generell bevæpning. Det kan skje i forbindelse med trusler mot konkrete steder eller feiringer.

I april varslet Politidirektoratet at politiet i tiden fremover ville være bevæpnet i enkelte perioder, blant annet ved arrangementer, merkedager og høytider som 17. mai.

Høsten 2022 mottok justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) rapporten fra det regjeringsoppnevnte maktmiddelutvalget. Utvalget anbefalte generell bevæpning, dog ikke enstemmig. Mehl har foreløpig ikke fulgt opp rapporten.

L1fIo912LAY

BEVÆPNING: Politiet i Bergen på 17. mai i år.

Foto: NTB

Riksadvokaten, Politidirektoratet, Politiets Fellesforbund (PF) og Norges Politilederlag støtter generell bevæpning.

– Med de trusselvurderingene vi ser nå, den organiserte kriminaliteten og de utfordringene som er i samfunnet vårt i dag, så trenger samfunnet at norsk politi er bevæpnet, sier nestleder Ørjan Hortland i PF.

Det gjør derimot ikke Advokatforeningen.

– Etter Advokatforeningens syn er det ingen utvikling i kriminalitetsbildet siden 2017 som skulle tilsi at det foreligger et behov for å revurdere bevæpningsmodellen, skrev den i sitt høringssvar for ett år siden.

Ørjan Hjortland, nestleder i Politiets Fellesforbund.

TILHENGER: Nestleder Ørjan Hjortland i Politiets Fellesforbund.

Foto: Mats Rønning / NRK

Borgerlig splittelse

Regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet har ingen uttrykte ambisjoner om å innføre generell bevæpning av politiet. Og SV er imot.

Og på borgerlig side er det altså splittelse. Fremskrittspartiet har lenge vært for generell bevæpning, mens Venstre, KrF og Høyre har vært mot.

– Dagens ordning, med fremskutt lagring og midlertidig bevæpning ved behov, ivaretar de behovene som politiet har tilstrekkelig, sier Venstres justispolitiske talsperson Ingvild Wetrhus Thorsvik.

– I de færreste tjenesteoppdrag er det faktisk behov for våpen. Da står vi igjen med om politiet skal være bevæpnet i situasjoner som ikke krever det.

Hun frykter generell bevæpning vil kunne øke avstanden mellom borgere og politi, føre til at farlige situasjoner tilspisser og at voldsbruken øker.

Ingvild Wetrhus Thorsvik

TILSTREKKELIG: Venstres Ingvild Vesterhus Thorsvik vil ikke ha generell bevæpning.

Foto: William Jobling / NRK

AKTUELT NÅ