Hopp til innhold

Ønsker bevæpning av politiet på OSL: – Situasjonen begynner å bli alvorlig

OSLO LUFTHAVN (NRK): Verneombudet i politiet slår alarm om sikkerheten på Oslo lufthavn og ønsker bevæpning av politiet på flyplassen. Det er kun Norge og Island som ikke har bevæpnet politi på hovedflyplassen sin.

Slår alarm om sikkerheten på Oslo lufthavn

BEVÆPNING PÅ OSL: – Vi vurderer at per i dag er ikke politiet i stand til å effektivt bekjempe terror på landets hovedflyplass, sier verneombud i Øst politidistrikt, Audun Martinsen.

Verneombudet har flere ganger varslet om at politiet på Gardermoen kan risikere å måtte løpe langt for å hente våpen i en akuttsituasjon.

Politimester i Øst politidistrikt, Steven Hasseldal, ba i mai Politidirektoratet om å løfte problemstillingen om punktvæpning, som vil si bevæpning av politiet på Oslo lufthavn. Han mener at fremskutt lagring av våpen i politibilene ikke egner seg på flyplassen, på grunn av for lange avstander.

– Vi mener at ordningen med fremskutt lagring, som for øvrig er en god ordning, ikke passer på Gardermoen fordi det er for store avstander.

Steven Hasseldal

AVGRENSET OMRÅDE: Politimester Steven Hasseldal tror ikke at folk vil legge merke til det en punktbevæpning på Gardermoen, da politiet kun vil bære våpenet på avgrensede områder.

Foto: Fouad Acharki / NRK

– Våpnene er som oftest i bilen på utsiden av terminalbilen, og det vil ta tid å få tilgang til dem. Gardermoen er et terror- og symbolmål som gjør at vi ikke kan utelukke at noe kan skje, og derfor mener vi at vi bør ha en bevæpning på Gardermoen – kun på flyplassen, sier han.

– Uansvarlig å ikke la politiet bære våpen

Tidligere sjef for Beredskapstroppen og medlem av Bevæpningsutvalget, Anders Snortheimsmoen, mener at det er viktig at politiet har våpnene sine der de er.

– På flyplassen er det masse folk, og store områder og ergo må politiet ha våpnene på kroppen for å kunne bruke det når det trengs i de situasjonene som er.

Han mener at det på bakgrunn av trusselvurderingen som er kommet av Politiets sikkerhetstjeneste er uansvarlig og ikke la politiet bære våpen.

Anders Snortheimsmoen

– Historien viser at flyplasser og store folkesamlinger er et symbolmål for terrorister, og hendelsene i Europa viser også at det er et utsatt område, sier Snortheimsmoen, tidligere sjef for Beredskapstroppen.

Foto: NRK

– Vi må sette politiet i stand til å løse den oppgaven de har, og det er å beskytte publikum. Det er derfor politiet ønsker bevæpning. Det er for å kunne gjøre oppgaven sin i forhold til det trusselbildet som er.

Hovedverneombud i Øst politidistrikt, Audun Martinsen, sier at Gardermoen er et spesielt sted og at de er avhengig av å få en ny ordning.

– Situasjonen nå begynner å bli alvorlig. Vi vurderer at per i dag er ikke politiet i stand til å effektivt bekjempe terror på landets hovedflyplass. Vi må få på plass en ordning som gjør at politiet blir satt til å gjøre jobben sin.

Verneombud og vaktleder på Gardermoen politistasjon, Randi Nymoen-Jahren, sier at de kan risikere å måtte løpe kilometer for å hente våpen.

– Det blir som å være på Slottet og så må du løpe til politibilen som står parkert ved Oslo S, og tilbake igjen, sier hun.

– Men vil ikke bevæpning på Gardermoen føre til snikinnføring av generell bevæpning? Flertallet på Stortinget ønsker jo et ubevæpnet politi.

– Landets hovedflyplass er et spesielt objekt, og vi mener det er nødvendig med bevæpning for å kunne gjøre jobben vår. Slik situasjonen er i dag er vi ikke i stand til å løse samfunnsoppdraget vårt.

Bevæpningsutvalget mener et ubevæpnet politi er tilstrekkelig for å ivareta beredskapen i Norge, og utvalgsleder Anne Kari Lande Hasle uttalte dette om Oslo lufthavn da hun la frem rapporten:

– Det er jo nesten ikke politifolk å se på landets hovedflyplass, sa utvalgsleder Anne Kari Lande Hasle.

Hun mener mer synlig politi vil redusere behovet for bevæpning.

– En uholdbar situasjon

Justisminister Per-Willy Amundsen forteller NRK at han ønsker en generell bevæpning av politiet i Norge, slik at de i enhver situasjon skal få bære våpen.

– Jeg syns det er en fullstendig uholdbar situasjon at politiet må løpe flere kilometer for å hente ut våpen. Det er ikke vanskelig å se for seg en skarp situasjon på Gardermoen hvor politiet raskt må få våpen frem. Derfor ønsker jeg generell bevæpning av politiet. Det er helt nødvendig for å skape den tryggheten og sikkerheten vi trenger i Norge.

Per-Willy Amundsen, førstekandidat for Troms FrP

GENERELL BEVÆPNING: Justisminister Per-Willy Amundsen mener det er nødvendig med generell bevæpning av politiet i Norge.

Foto: Martin Mortensen / NRK

– Hvorfor har ikke regjeringen gjort noe med dette?

– Stortinget har satt veldig tydelige begrensninger på bruk av våpen på politiet. Stortinget har til og med gått så langt som å kritisere regjeringen for at vi har lagt til rette for å bruke våpen midlertidig. Jeg kan gjerne diskutere punktbevæpning men jeg er avhengig av at Stortinget slutter seg til det.

Kan bli en lovendring

Beredskapsdirektør i Politidirektoratet Knut Smedsrud sier til NRK at politimesteren har myndighet til å beslutte bevæpning i en midlertidig periode. Siden det nå er snakk om permanent bevæpning av politiet har hverken politiet, Politidirektoratet eller Justisdepartementet fullmakt til å ta avgjørelsen.

Knut Smedsrud

STORTINGET BESTEMMER: Beredskapsdirektør i Politidirektoratet sier at det vil kunne bli en lovendring om Stortinget bestemmer det.

Foto: Kåre M. Hansen

– Det vi gjør nå er at vi er i fortløpende dialog med Øst politidistrikt for å vurdere om det er alternativer til permanent bevæpning. Dersom vi kommer frem til at det er behov for det, så vil det fremmes som en sak for Justisdepartementet og Stortinget.

Han forklarer at hvis det er en endring av politiloven som skal skje, så er det opp til politikerne hvor lang tid det skal ta.

Fornebu flyplass hadde væpnet politi frem til flytting av flyplassen, og politiet på Gardermoen var bevæpnet i starten, frem til daværende Justis- og politidepartement opphevet dette i et brev den 23. juni 1999.

AKTUELT NÅ