Hopp til innhold

Justisministeren: – Tror politiet vil være bevæpnet i løpet av noen år

KRISTIANSAND/ANDØYA (NRK): Bevæpningsutvalget vil videreføre dagens ordning med et ubevæpnet politi. Likevel tror justisminister Per-Willy Amundsen at vinden er i ferd med å snu.

Per-Willy Amundsen på antiterrorøvelse i Kristiansand

VIL HA BEVÆPNET POLITI: Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) deltok torsdag på en antiterror-øvelse utenfor Kristiansand. Amundsen er tydelig på at han personlig mener politiet bør bære våpen.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

I mars i år kom Bevæpningsutvalget til at en videreføring av dagens ordning, med våpen innelåst i bil, er den beste løsningen for norsk politi.

Nå har også politidistriktene kommet med sine høringssvar. Av disse fremgår det at politimestrene som har ansvaret for de tre største byene i Norge, er for permanent bevæpning.

Det er Justisdepartementet som etter hvert skal presentere sitt syn på saken i et forslag til Stortinget. Justisminister Per-Willy Amundsen er tydelig på at han personlig mener politiet bør bevæpnes.

– Det er min personlige mening, og det mitt parti mener. Så er det slik at Regjeringen og Stortinget ikke mener det samme, sier Amundsen til NRK.

Antiterrorøvelse

900 personer fra politi, nødetater, forsvar, departement og sivile samarbeidspartnere, har vært involvert i antiterror-øvelsen utenfor Kristiansand.

Terrorøvelse

Justisministeren var torsdag på Andøya utenfor Kristiansand, der politiet øver på å bekjempe terror. Nils Kristian Moe, politimester i Trøndelag politidistrikt, er tydelig på at politiet trenger våpen på hofta for å kunne reagere raskt i terrorsituasjoner.

I høringssvarene kommer det samtidig frem at politimesterne i Troms, Innlandet, Møre og Romsdal og Sør-Vest politidistrikt er mot at politiet skal bære et ladd våpen på hofta til enhver tid.

Det samme gjelder Øst politidistrikt, men politimester Jon Steven Hesseldal vil ha et unntak for «terrormålet» Oslo lufthavn på Gardermoen.

Til tross for at et flertall av politidistriktene ønsker seg en videreføring av dagens ordning, tolker Amundsen svarene fra politidistriktene som at stemningen er i ferd med å endre seg.

– Vi har fått en veldig tydelig tilbakemelding fra politimesteren i Oslo, men også andre, som viser til at sikkerhetssituasjonen har endret seg dramatisk over noen år. Det stiller andre krav til politiets evne til å håndtere skarpe situasjoner raskt.

Terrorøvelse Kristiansand

Politiet øvde torsdag på å håndtere terror på Andøya utenfor Kristiansand. Her øver politiet med MP5 maskinpistoler. Slike våpen har politiet i dag lagret i tjenestebilen, sammen med en 9mm pistol.

Foto: Morten Rosenvinge / NRK

Tror vinden snur

Sist det ble gjort en gjennomgang med de politiske partiene, var et flertall på Stortinget mot generell bevæpning mot en slik løsning. Likevel sier Amundsen han er sikker på at det vil bli politisk flertall for bevæpning «i løpet av noen år».

– Jeg merket meg gjennom valgkampen at flere partier er litt mer usikre i sin absolutte motstand mot bevæpning av politiet. Det viser at man tar inn over seg sikkerhetssituasjonen i Europa på en annen måte enn for noen år siden.

Justisministeren påpeker samtidig at Justisdepartementet ikke har konkludert når det gjelder sin innstilling i spørsmålet.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård på antiterror-øvelse i Kristiansand

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier høringssvarene fra politidistriktene skal gjennomgås den neste måneden.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

– Nå må vi først konkludere på bakgrunn av den utredningen vi har på bordet, og se på hva som er fornuftig å fremme politisk.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier Politidirektoratet nå skal gjennomgå høringssvarene fra distriktene, før man kommer med sitt innspill til prosessen.

– Bevæpningsutvalget leverte sin innstilling, og mente det ikke var grunnlag for bevæpning. De anbefalte i stedet bruk av elektrosjokkvåpen. Her er det viktig å gjøre gode avveininger. Vi har aldri hatt et bedre grunnlag for å gi råd til politikerne.

Elektrosjokkvåpen

Elektrosjokkvåpen som denne modellen fra Taser er allerede tatt i bruk av politiet i Finland. Nå skal Politidirektoratet utrede om norsk politi bør ta i bruk teknologien.

Foto: Khampha Bouaphanh / AP
Politiet vil ikke gå tilbake til fremskutt lagring, fordi det tar lang tid å hente opp våpenet fra våpenkasse.

Politiet har i dag lagret tjenestevåpenet i en kasse i bilen, såkalt fremskutt lagring. Her viser politiet på Romerike hvor lang tid det tar å montere våpenet på kropp.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger