Hopp til innhold

Regjeringsutvalg anbefaler ubevæpnet politi

Et regjeringsoppnevnt utvalg anbefalte i dag Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) om å ikke bevæpne politiet med skytevåpen.

To polititjenestemenn har våpen i hylster på låret

Utvalget anbefaler at norsk politi fortsatt skal være ubevæpnet.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Utvalget anbefaler at elektrosjokkvåpen utprøves slik at politiet i patruljerende tjeneste får et nytt taktisk våpen som er mindre dødelig enn skytevåpen.

Regjeringen nedsatte et utvalg som har evaluert praksisen med et ubevæpnet norsk politi og har vurdert om den skal endres. Nå er konklusjonen klar.

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, har lenge vært for bevæpning av politiet, men etter det NRK erfarer blir ikke det tilfelle.

– Hvis de signalene dere har fått stemmer så er det skuffende. Svært skuffende, sier Bolstad til NRK. Han mener måten politiet håndterte den midlertidige bevæpningsperioden på beviser at politiet et skikket til å bære våpen.

– Vi mener først og fremst at det er belegg for å kunne si at Norsk politi burde kunne være bevæpnet. Vi har vært midlertidig bevæpnet i 14–15 måneder, med et godt utfall og ros blant annet fra politidirektøren.

Utvalget anbefaler fortsatt at Norsk politi skal være ubevæpnet. Men etter det NRK kjenner til skal utvalget ha vært splittet i avgjørelsen. Ett eller flere av medlemmene skal ha tatt dissens, etter det NRK erfarer.

Bevæpningsutvalget har blitt ledet av tidligere departementsråd Anne Kari Lande Hasle. I utvalget har også politiinspektør Kenneth Berg som er stabssjef i Sør-Øst politidistrikt sittet, sammen med tidligere leder av Beredskapstroppen, Anders Snortheimsmoen, professor Liv Finstad, visepolitimester Arne Jørgen Olafsen og advokat Anette Vangsnes Askevold.

Utvalget, som ble nedsatt av regjeringen i mai 2016, har også sett på erfaringene med den midlertidige bevæpningen og ordningen med framskutt lagring av våpen i politibilene.

Ønsker selv bevæpning

Debatten om bevæpning av politiet har pågått i årevis, men tiltok i perioden 25. november 2014 til 3. februar 2016, da politiet var midlertidig bevæpnet på grunn av et skjerpet trusselbilde.

Utvalget ble bedt om å vurdere perioden siden politiet begynte med fremskutt lagring i 2013.

Politiets Fellesforbund ønsker bevæpning, og har hatt liten forståelse for at trusselvurderingen i Norge er så annerledes fra nabolandene som det den er.

Politisk enighet

Det virker å være bred politisk enighet om at utvalget har nådd en god konklusjon.

Ledere i Kristelig Folkeparti Knut Arild Hareide forteller NRK at de KrF er godt fornøyd med utvalgets konklusjon.

– Det synes jeg er en god konklusjon fra fagutvalget. Det viser seg at nettopp den typen bevæpning vi har i dag er den mest sikre. Jeg ønsker ikke et væpnet politi, sier Hareide, og viser til at heller ikke politiet i Storbritannia er bevæpnet.

– Det ser vi er bra for vår sikkerhet.

Han støttes av Høyre, som ved stortingsrepresentant Hårek Elvenes skriver i en e-post at de mener dagens ordning med fremskutt lagring, med mulighet for rask bevæpning, fungerer godt.

–Når trusselsituasjonen medfører et ekstra sterkt behov for å beskytte befolkningen og viktige samfunnsinstitusjoner, eller på steder og objekter som er særlig terrorutsatt, kan det tillates generell bevæpning av politiet, heter det.

Representanter for politiet selv har tidligere sagt at fremskutt bevæpning ikke alltid er tilstrekkelig, eksempelvis i skarpe situasjoner. Leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum sier de i utgangspunktet er mot bevæpning av politiet, men åpner for å revurdere standpunktet i fremtiden.

– Vi har hatt ett ønske om å ikke ha bevæpnet politi i Norge, for vi mener det er tillitsbyggende. Men vi må hele tiden ruste politiet til at de er satt opp til den virkeligheten vi nå er i, sier Vedum.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ