Hopp til innhold

Ny rødgrønn klimakrangel – SV vil se Vedums kuttplan

Senterpartiet presses til å forklare hvordan partiet skal nå egne mål om utslippskutt, uten å kutte i oljeleting og oljeproduksjon og øke avgiftene.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i Mo i Rana.

VALGKAMP: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum besøkte Mo i Rana i dag.

Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

Bare en uke etter at Sp og SV barket sammen i NRKs partilederdebatt i Arendal i en duell om klimapolitikken, blusser krangelen mellom de to partiene opp igjen.

Nå er det SVs energi- og miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken som knaller til:

– Vi mener alle partier som sier de tar klimakrisen på alvor, må legge fram en plan som viser hvordan de faktisk har tenkt å kutte utslippene, tonn for tonn, sier han til NRK.

– Så langt har vi bare sett at Sp har vært mot ulike klimatiltak. Nå er det på tide at Sp legger fram sin plan, som viser hvordan de har tenkt å kutte utslippene.

Equionorhøring i stortinget
Foto: Ole Berg-rusten / NTB

SV: Holder ikke

Selv har SV lagt fram en detaljert plan for hvordan partiet skal kutte utslippene med 70 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå.

SV frykter Sp ikke vil nå sine egne mål med dagens politikk og uten å kutte oljeleting og oljeproduksjon og økte CO2-avgiftene.

Det avviser Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Han varsler satsing på industri, aluminiumsfabrikker og utbygging av fornybar kraft for å kutte utslipp.

– Så er det å redusere utslippene i transportsektoren, få inn biodiesel, ha et eget CO2-fond for næringstransporten, slik at vi får ned kraftfulle utslipp der samtidig som vi bygger ut ny industri, sier Sp-lederen.

– Vi må bruke offentlige innkjøp mye mer aktivt. Offentlig sektor gjør innkjøp for cirka 500 milliarder kroner i året, og vi må vri dem i en mer miljømessig og klimamessig retning.

Meningsmåling august 2021 for Nasjonal

Endring sammenlignet med juni 2021
Graf med oppslutning per parti
R: 4.9% (endring: +0.7
SV: 6.9% (endring: -0.9
AP: 25.5% (endring: +1.4
SP: 16.2% (endring: -1.5
MDG: 4.3% (endring: +0.6
KRF: 3.1% (endring: -0.5
V: 3.3% (endring: +0.6
H: 21.1% (endring: -1.9
FRP: 10.9% (endring: +0.7
Andre partier: 3.9%
Utført av Norstat 28 juli.–11. august11,400 svar
Les mer om NRKs meningsmålinger

Utfordret på direkten

Vedum var i dag på besøk i Mo i Rana for å diskutere næringspolitikk med lokale ledere.

Der ble han utfordret av tidligere Ap-ordfører i årene 1988-2004, Svein Bogen, om å ta tydelig avstand fra «symbolske» klimatiltak her til lands.

Tidligere ordfører Svein Bogen i Rana og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

KLIMAPOLITIKK: Tidligere Rana-ordfører Svein Bogen hadde et klart budskap til Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

– Vi har problemer med menneskeskapte klimaendringer, ja. Men da må man ta tak i de som slipper ut og ikke vi, sier han til NRK, og peker på Russland, Kina og India som «verstinger».

– Politikerne tør ikke si at vi har gjort jobben og står for 2 promille av utslippene. Hvorfor skal vi redde verden? Norge har verdens reneste smelteindustri.

Bogen, som meldte seg ut av Ap i 2007, vil ha en mer realistisk klimadebatt. Det må åpnes for mer vannkraft, vindkraft og utvinning av mineraler, mener han.

– Stoler du på Vedum når det gjelder å si fra om disse tingene?

– Han har jo lovt meg det, så det stoler jeg på, sier Bogen, som likevel ikke vil avsløre om Vedum får hans stemme i høst.

Klare krav

SV krever klare svar fra Sp på om partiet støtter å få realisert karbonfangst og -lagring (CCS) i alle de største norske byene, på Norcem i Brevik, på Mongstad og i kalkproduksjon.

Alle disse andre anleggene må også på plass for å nå klimamålet i 2030, mener SV. Sp vil ha to fullskala anlegg for CCS.

SV ber også Sp avklare om partiet stiller seg bak kravet om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser og nullutslippskrav i offentlige transporttjenester.

– Hvorfor har dere ikke tallfestet hvor mange tonn CO₂ tiltakene kutter, Vedum?

Vi har veldig konkrete grep, det være seg innen biodrivstoff, offentlige innkjøp eller støtte til jordbruket, slik at de kan gjøre sin klimaomstilling.

Han understreker at Sps mål er å kutte 50-55 prosent.

Så har vi også sagt at vi må bruke CO2-avgift mot for eksempel olje- og gassnæringen, de tunge økonomiske miljøene som har mulighet til å omstille seg, der vi kan stille krav.

Ukjent prislapp

Men alle klimatiltak koster. SV skriver i sin rapport «Rettferdig grønt skifte» at partiets klimaplan foreløpig ikke har noen «konkret prislapp».

Vi har ingen fullstendig kostnadsplan akkurat nå, men vi har lagt fram alternative budsjetter for hvordan vi satser på havvind, hydrogen og energiøkonomisering, sier Haltbrekken.

Han avviser at det er problematisk.

Overhodet ikke. Vi har lagt fram en konkret plan som viser hvordan vi skal kutte uslippene med 70 prosent fram til 2030.

AKTUELT NÅ