Norges Fiskarlag: Frykter vindkraft kan ødelegge for fisken

Vindkraftutbygging på land skaper konflikt – men regjeringen slipper neppe unna konflikt dersom de heller satser på vindkraft på havet.

Havvindmøller nær Amsterdam

VIND TIL BESVÆR: Vindparker på land har skapt stor konflikt, nå er spørsmålet om parker til havs vil bli mindre konfliktfylt. Bildet viser vindmøllepark utenfor Amsterdam i Nederland.

Foto: Yves Herman / Reuters

Presset på arealet i havet blir stadig større. Nå er Norges Fiskarlag bekymret for konsekvensene av at både fiskeri, olje, oppdrett og vindkraft vil ha plass i norske havområder.

– Gyteområder kan være truet

– Vi er bekymret for at vindmøllene skal beslaglegge svært viktige fiskeområder som vi har hatt gjennom generasjoner. Vi høster fra disse områdene, og det at vi kan utnytte tidsrommet når fisken samler seg, det er det som bidrar til å skape de store verdiene, sier Kjell Ingebrigtsen, leder av Norges Fiskarlag til NRK.

Kjell Ingebrigtsen, Norges fiskarlag

BEKYMRET: Norges Fiskarlag er bekymret for at det vil oppstå konflikt mellom de ulike interessene som påberoper seg retten til plass i havrommet.

Foto: David Engmo

Han frykter at viktige gyteområder for fisk kan være truet.

– Vindkraftverk til havs, både bunnfaste anlegg og flytende vindturbiner, må som regel plasseres på forholdsvis grunt vann. Slike grunner vil oftest være sammenfallende med våre beste fiskebanker og viktige gyteområder. I tillegg vil vindkraftanlegg lage vedvarende støy, noe som kan påvirke atferd og gytesuksess for vandrende bestander, sier Ingebrigtsen.

Fiskarlaget har sendt et brev til statsministeren der de ber om en egen stortingsmelding «om arealbruk og sameksistens i norske havområder».

– Det er ulike type næringer som fiskeri, olje, oppdrett, havvind som alle påberoper seg retten til en plass i havrommet. Det er behov for en bedre samordning. Vi ser nå at det tas til orde for massiv utbygging av vindkraft, og at det tilsynelatende skjer uten at det legges analyser av konsekvenser, nytteverdi og totaløkonomi til grunn, sier han.

Nå håper de Erna Solberg kan avklare hvordan man kan unngå konflikt mellom de ulike interessene.

FIsk

KONSEKVENSER: Norges Fiskarlag mener konsekvensene av store vindparker til havs ikke er godt nok utredet.

Dyr vind til havs

Verdens første flytende vindpark var på plass for snart to år siden utenfor Skottland. I Østersjøen leverer Equinor strøm til tyske husholdninger. Nylig fikk selskapet kontrakt om å bygge vindpark utenfor kysten av New York.

Snart kan det også bli vindparker i norske farvann. For norsk industri har et stort potensial innen vindmøller til havs, ifølge en ny rapport fra forskningssenteret Ntrans, ledet av NTNU.

– Vi ligger helt i front når det gjelder flytende havvindinstallasjoner. På teknologisiden er vi faktisk blant de beste i verden, sier direktør for NTNU Energi, Johan Hustad.

Hywind, Illustrasjon

Vindmøller til havs er store. Norske industribedrifter leverer allerede komponenter til vindmøller til havs i utlandet for store milliardbeløp.

Foto: Equinor / Statoil

Men prislappen på å utvinne vind til havs er en utfordring, det koster minst dobbelt så mye som på land.

Anlegg der vindmøllene er festet til bunnen er to til 2,5 ganger så dyre, flytende vindparker et sted mellom tre og fire ganger dyrere, ifølge bransjeorganisasjonen Norwea.

De mener at subsidiering er et viktig tema politikerne ikke kommer utenom.

– Vi har gitt beskjed om at vi må løfte spørsmålet om subsidier for å komme videre fra der vi er i dag. Vi er avhengig av subsidier for å bygge ut havvind, sier spesialrådgiver i Norwea, Andreas Thon Åsheim.

Men olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg (FrP) har uttrykt skepsis til subsidiering av de store kostnadene ved utbygging av havvind. Han mener dessuten at det vil bli like konfliktfylt å sette opp vindmøller langs kysten som på land.

– Vi vil få akkurat de samme problemstillingene som på land, sa Freiberg til NTB i vår.

Vindkraftområder

UTBYGGING: Regjeringen har valgt tre av NVEs 15 området som aktuelle for utbygging av vindkraft utenfor norskekysten.

Foto: NRK/Grafikk

Vurderer tre områder

NVE har vurdert 15 områder for mulig utbygging av vindkraft utenfor norskekysten. Regjeringen har valgt tre av områdene: Sandskallen-Sørøya nord utenfor Finnmark og Utsira nord utenfor Rogaland.

De ønsker også innspill på området Sørlige Nordsjø II. Forslaget ble sendt ut på høring nå i sommer.

Statsminister Erna Solberg planlegger et «toppmøte» om havvind 17. september.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger