Hopp til innhold

Ungdom vil ha vindmøller – de eldre er skeptiske

Om to år skal Europas største landbaserte vindmølleanlegg stå klart på Fosen i Trøndelag. Og det er mange flere vindparker i vente – noe som splitter generasjonene.

Vindpark - Fosen

FRA NORD TIL SØR: Det bygges ut vindkraft fra nord til sør i hele landet, men mest i Trøndelag, Rogaland og Agder. Roan vindpark i Trøndelag er den første av vindparkene i porteføljen til Fosen Vind.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden, NRK

CO₂ i atmosfæren
418,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

– Jeg er positiv. Det er miljøvennlig, og alt er bedre enn olje, sier 16 år gamle Even Fjeldstad til NRK.

En fersk meningsmåling fra Respons Analyse som er gjort for NRK, viser at det er flest vindkraftoptimister blant den yngre garde, mens de over 60 er de mest negative.

– Jeg er ikke positiv til den store vindkraftutbygginga på land. Det blir så altfor mye, og det ødelegger naturen, sier 76-åringen Leif Snøsen.

Temaet er brennaktuelt: Mandag legger Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) frem sin store vindkraftplan, med sitt endelige forslag for egnede områder for utbygging av vindkraftverk i Norge.

Gabriel Callanan og Even Fjeldstad

BEDRE ENN OLJE: 16-åringene Gabriel Callanan og Even Fjeldstad mener alt er bedre enn fossil energi, men at havvind og vannkraft er bedre enn vindmøller på land.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Mange er positive til havvind

Av de 600 spurte i undersøkelsen, mener 73 prosent av de under 30 år at det er greit med vindkraft. Blant de over 60 år, er 45 prosent positive.

Felles for generasjonene er at de aller helst vil ha vindmøllene til havs.

– På land er det problematisk, for eksempel for reindrifta. Jeg vil helst ha det på havet, sier Magnus Jentoft (21).

73 år gamle Harley Gausen sier han er for vindkraft bare hvis det er snakk om havvindmøller, og mener utbygginga på land ødelegger naturen.

– Jeg hadde håpet vi hadde kommet lenger på vindkraft offshore, sier Ellen Trolid (38).

Harley Davidson og Leif Snøsen

FOR MYE: – Vi har så mye fin natur, og det blir for mye med alle vindmøllene, sier Harley Gausen (t.v.). Kompisen Leif Snøsen er enig.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

– Vi vil se havvindparker også i Norge

Forsker ved Sintef Energi, John Tande, har vært en pådriver for havvind i mange år.

– Jeg tror vi kommer til å satse mer på havvind fremover og at vi vil få en stor næring knyttet til dette.

Tande sier havvind allerede er en betydelig virksomhet i Norge, og at bedrifter eksporterer teknologi og tjenester til havvindbransjen for fem milliarder kroner i året.

– Jeg tror vi etterhvert også vil se havvindparker i Norge.

Nasjonal rammeplan for vindkraft

Prosjektleder for NVEs nasjonale rammeplan, Erlend Bjerkestrand, tror vindkraftplanen NVE legger frem mandag vil kunne virke konfliktdempende.

– At den nasjonale rammen sier noe om i hvilke områder man ikke bør bygge, vil kunne dempe konflikt. Samtidig vil rammen gi et veldig solid kunnskapsgrunnlag for konkrete vindkraftsaker i fremtiden.

Bjerkestrand venter uansett stort engasjement kommende mandag.

– Vi har sett at det er mange som ikke ønsker vindkraft der de bor eller har friluftslivsområder, men har samtidig merket oss at det er kommuner som ønsker vindkraft.

Illustrasjon av Hywind Tampen

HAVVIND: Slik ser Equinor for seg at havvindparken Hywind Tampen i Nordsjøen vil se ut. Arbeidet starter ikke før det er tatt en investeringsbeslutning for prosjektet.

Foto: Equinor