Regjeringen vil ha vindmøller i havet utenfor Hammerfest – fiskerinæringen protesterer

En vindmøllepark til havs kan gjøre gassfeltet på Melkøya mer miljøvennlig, mener regjeringen. Men fiskerinæringen mener det vil ødelegge gode fiskefelt.

Melkøya

Kraft fra havvind kan bidra til å gjøre gassanlegget på Melkøya i Hammerfest helelektrisk. I tillegg vil det kunne gi en ekstra kilde til strømforsyning i nord.

Foto: Allan Klo

– Det virker som om man bare får ting langt nok unna øyesyn, så kan man etablere hva som helst. Dette vil få konsekvenser for fiskerinæringen, sier Roger Hansen.

Han er leder for Fiskarlaget Nord, og reagerer på regjeringens forslag om å etablere et kraftanlegg for havvind i området Sandskallen utenfor Finnmarkskysten.

– Her er det rike fiskefelt og stor fiskeriaktivitet, sier Hansen.

– Skal du etablere havvindpark i et slikt område, så må fiskeriaktiviteten vike. Det er innlysende.

Oljevern

Leder for Fiskarlaget Nord, Roger Hansen, mener vindmøller i havområdet Sandskallen kan ødelegge for verdiskapningen i fiskeriene.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Vil elektrifisere miljøversting

Det var VG som meldte at regjeringen ser på dette havområdet som aktuelt for å produsere vindkraft.

Området ligger like utenfor Equinors gassanlegg på Melkøya i Hammerfest – et anlegg som produserer om lag 900.000 tonn CO₂ hvert år. Det er dermed betegnet som en miljøversting.

Håpet er at havvindanlegget kan få fart på ambisjonene om å gjøre Melkøya helelektrisk.

– Melkøya er et stort punktutslipp. Om vi skal elektrifisere, må vi ha kraft i store mengder. Da er havvind et alternativ, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).

Freiberg og vindmølle

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) påpeker at det vil kreve store mengder kraft å elektrifisere Melkøya – og da kan havvind være et alternativ.

Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Ber folk lese høringsnotatet

Olje- og energiminister ‎Kjell-Børge Freiberg (Frp) har registrert at mange har kommet med kritikk i denne saken.

– Regjeringen foreslår nå å åpne disse områdene for havvind, og har derfor sent saken ut på høring. Dette gjør vi nettopp for å best ivareta hensynet til fiskerinæringen og andre som blir berørt. Jeg oppfordrer alle interesserte til å lese høringsnotatet og forslaget til forskrift, og ser frem til gode høringssvar, sier ministeren om forslaget.

Også protest fra reindriften

Statsråden presiserer at man ennå ikke kan vite om dette er løsningen for å gjennomføre et grønt skifte. Equinor har tidligere sagt at de vurderer flere alternativer for å elektrifisere driften.

Blant annet har de sett til den mulige etableringen av en ny kraftlinje fra Skaidi til Hammerfest. Men denne har møtt motstand fra reindriftsnæringen, som er redd for at kraftlinjen vil ødelegge for beiteområder. Ikke ulikt slik fiskerinæringen er redd for at en vindmøllepark til havs vil ødelegge for fiskeriene i Vest-Finnmark.

– Vi skal selvfølgelig kunne gi litt i et grønt skifte – det skulle blott bare mangle, sier Roger Hansen i Fiskarlaget.

– Men det er kanskje en idé å ta næringen med på råd og se på hvor det er mulig å etablere dette, slik at fiskerinæringen blir minst mulig skadelidende.

Vindmøller eid av Equinor. Utenfor kysten av Skottland.

Regjeringen har åpnet for å plassere en havvindpark i havområdet Sandskallen utenfor Finnmarkskysten. Disse vindmøllene, eid av Equinor, står i havet utenfor Skottland.

Foto: Øyvind Gravås

– En gladsak

Varaordfører i Hammerfest Marianne Sivertsen Næss (Ap) mener på sin side at dette er en gladsak. Kommunen har i mange år jobbet for å gjøre Melkøya mer miljøvennlig.

– Jeg tror det er viktig for vår region at vi tar et grep om det grønne skiftet. Det åpner for mange nye muligheter, sier hun.

– Så skjønner jeg at det kan ha negative sider for noen, men fiskeriinteressene skal så klart bli hørt og tatt med i den videre jobbingen med å få et havvindanlegg ute til sjøs. Vi har tidligere klart å finne gode løsninger rundt petroleumsaktiviteten i Barentshavet, ved å snakke sammen. Jeg håper vi kan fortsette med det i framtiden også.

Marianne Sivertsen Næss

Varaordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap), mener en havvindpark utenfor Hammerfest er gode nyheter. Hun forstår at fiskerinæringen protesterer, men mener at man kan finne gode løsninger gjennom samarbeid.

Foto: Allan Klo / NRK